0
Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ
český

Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2020, EAN:

Třetí ze čtyř dílů řady procvičovacích diktátů a pravopisných cvičení klade důraz na hravost a formou zajímavých cvičení vybízí žáky k aktivitě. Obsahuje úryvky textů známých spisovatelů a básníků pro děti. Každá publikace obsahuje klíč.

3,85 € Detail
Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy na CD - Metodická příručka
český

Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy na CD - Metodická příručka

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2019, EAN:

Metodická příručka na tomto CD doplňuje učebnici Ekologického přírodopisu pro 7. ročník základní školy.

11,92 € Detail
Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy první část
český

Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy první část

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2017, EAN: 9788073730574

První část učebnice se věnuje organismům žijícím v ekosystémech lidmi intenzivně využívaných a vytvářených, tedy v zahradách, uvnitř našich obydlí i v jejich nejbližším okolí.

6,12 € Detail
Ekologický přírodopis pro 9.ročník základní školy
český

Ekologický přírodopis pro 9.ročník základní školy

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2017, EAN: 9788073730581

Autoři vychází z ukázky postupného vývoje našeho poznávání přírodních zákonitostí. V první části uvádějí základní podmínky života na naší Zemi, zejména informace o stavbě a vnitřních i vnějších dějích působících v neživé přírodě a o vztazích neživé přírody k přírodě živé a k člověku.

6,56 € Detail
Ekologický přírodopis Pracovní sešit 6
český

Ekologický přírodopis Pracovní sešit 6

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2017, EAN: 9788073730673

Pracovní sešity k ekologickému přírodopisu jsou připraveny s důrazem na aktivitu žáků.Má schvalovací doložku MŠMT.

3,35 € Detail
Ekologický přírodopis Pracovní sešit 8
český

Ekologický přírodopis Pracovní sešit 8

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2017, EAN: 9788073730697

Pracovní sešit je plný rozmanitých úkolů, které podněcují aktivitu žáků a pomáhají k ověřování a upevňování učiva.

3,35 € Detail
Ekologický přírodopis Pracovní sešit 9
český

Ekologický přírodopis Pracovní sešit 9

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2017, EAN: 9788073730703

Pracovní sešit je plný a rozmanitých úkolů, které podněcují aktivitu žáků a pomáhají k ověřování a upevňování učiva.

3,35 € Detail
Ekologický přírodopis pro 8.ročník základní školy
český

Ekologický přírodopis pro 8.ročník základní školy

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2017, EAN: 9788073730277

Srovnávací metoda použitá v tomto díle je základem poznávání stavby a funkce těla nejprve obratlovců, později pak hlubšího poznávání stavby a funkce těla člověka. Při výkladu se klade důraz na uvědomování si vlivu způsobu života a okolního prostředí na zdraví jedinců i na uvědomování si odpovědnosti za aktivní ochranu našeho životního prostředí.

6,56 € Detail
Ekologický přírodopis Pracovní sešit 7
český

Ekologický přírodopis Pracovní sešit 7

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2017, EAN: 9788073730680

Pracovní sešit je připraven s důrazem na aktivitu žáků.Má schvalovací doložku MŠMT.

3,35 € Detail
Ekologický přírodopis pro 6.ročník základní školy
český

Ekologický přírodopis pro 6.ročník základní školy

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2017, EAN: 9788073730567

S využitím přístupných metod aktivního poznávání uvádí autoři žáky do hlavních ekosystémů naší přírody – do lesa, k rybníku, na louky a pole. Seznamují je s organismy, které v nich žijí (od nejjednodušších až po složitější v souladu s jejich systematickým zařazením), a zároveň s jejich vztahy, které umožňují věčný oběh látek v přírodě.

6,56 € Detail
Rostliny naší přírody
český

Rostliny naší přírody

Danuše Kvasničková - BLUG 2016, EAN: 9788072740345

110 barevný vyobrazených rostlin (květin, stromů, keřů i hub) včetně květenství, plodu či listu. Rostliny jsou rozděleny podle místa výskytu. Text je doplněn otázkami a úkoly. Schváleno MŠMT ČR.

7,95 € Detail
Rostliny naší přírody
český

Rostliny naší přírody

Danuše Kvasničková - BLUG 2016, EAN: 9788072740352

Na pracovních listech se nachází 110 barevně vyobrazených rostlin (květin, stromů, keřů i hub) včetně květenství, plodu či listu. Rostliny jsou rozděleny podle místa výskytu. Text je doplněn otázkami a úkoly. Schváleno MŠMT ČR.

7,95 € Detail
Základy biologie a ekologie
český

Základy biologie a ekologie

Danuše Kvasničková - 2013, EAN: 9788073731205

Učebnice je určena pro využití na základních školách a navazuje na ucelenou řadu učebnic ekologického přírodopisu pro 6.–9. ročník. Uplatnění nalezne ve školách, které zdůrazňují ekologický aspekt výuky nejen v rámci výuky přírodopisu. Zejména je však určena školám středním, jejichž náplní je v souladu s RVP biologické a ekologické vzdělávání.

6,99 € Detail
Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy na CD - Metodická příručka
český

Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy na CD - Metodická příručka

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2011, EAN: 9788073731120

Metodická příručka na tomto CD doplňuje učebnici Ekologického přírodopisu pro 7. ročník základní školy.

11,92 € Detail
Metodická příručka Ekologický přírodopis
český

Metodická příručka Ekologický přírodopis

Danuše Kvasničková - FORTUNA 2005, EAN: 9788071689270

Příručka je určena progresivním učitelům, kteří preferují ekologické pojetí učiva jako základ environmentálního vzdělávání a výchovy. Ukazuje souvislosti mezi posloupností přírodopisného učiva v učebnicích Ekologického přírodopisu a cílovým zaměření přírodopisu, očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi danými RVP ZV.

6,56 € Detail
Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy na CD - Metodická příručka
český

Ekologický přírodopis pro 6. ročník základní školy na CD - Metodická příručka

Danuše Kvasničková - FORTUNA -0001, EAN: 9788073731021

Metodická příručka na tomto CD doplňuje učebnici Ekologického přírodopisu pro 6. ročník základní školy.

11,92 € Detail