0

Kategórie

Nauč sa gramatiku
slovenský

Nauč sa gramatiku (Příroda)

Anna Holovačová - IKAR 2021, EAN: 9788055178431

Táto cvičebnica je určená žiakom 2. ročníka základnej školy. Pomôže im precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky – rozlišovacie znamienka, hlásky, slabiky, vety a druhy viet. Nájdete v nej pravopisné cvičenia, veselé doplňovačky a tajničky, diktáty a tvorivé úlohy, koncipované so zameraním na zvukovú stránku jazyka a pravopis.

3,51 € Detail
Nauč sa gramatiku
slovenský

Nauč sa gramatiku (Príroda)

Anna Holovačová - IKAR 2021, EAN: 9788055177304

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 4. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy, ktoré majú didaktický charakter.

3,51 € Detail
Nauč sa gramatiku
slovenský

Nauč sa gramatiku (Príroda)

Anna Holovačová - IKAR 2021, EAN: 9788055176741

3,51 € Detail
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia
slovenský

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia (Príroda)

Anna Holovačová - IKAR 2019, EAN: 9788055167688

Úlohy vo forme diktátov, doplňovačiek, pravopisných cvičení sú zoradené podľa zásady postupnosti a náročnosti. Ďalším kritériom je zábavné učenie, preto na konci jednotlivých častí si žiaci môžu vyriešiť rozmanité zábavné a tvorivé úlohy.

4,05 € Detail
Diktáty a cvičenia pre 3. ročník základných škôl
slovenský

Diktáty a cvičenia pre 3. ročník základných škôl

Anna Holovačová - Príroda 2018, EAN: 9788055161648

Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh ?

3,15 € Detail
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník základných škôl
slovenský

Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník základných škôl

Anna Holovačová - Príroda 2014, EAN: 9788007023116

Nové testy z matematiky poslúžia žiakom 9. ročníkov na zopakovanie a overenie vedomostí z matematiky, ktoré nadobudli na základnej škole. Kniha obsahuje jedenásť testov, ktoré im pomôžu pri príprave na monitorovanie a na prijatie na stredné školy.

4,05 € Detail
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 1. stupeň základných škôl
slovenský

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 1. stupeň základných škôl

Anna Holovačová - Príroda 2013, EAN: 9788007022577

Úlohy vo forme diktátov, doplňovačiek, pravopisných cvičení sú zoradené podľa zásady postupnosti a náročnosti. Ďalším kritériom je zábavné učenie, preto na konci jednotlivých častí si žiaci môžu vyriešiť rozmanité zábavné a tvorivé úlohy.

4,05 € Detail
Precvičme si gramatiku
slovenský

Precvičme si gramatiku

Anna Holovačová - Príroda 2013, EAN: 9788007022225

Pracovný zošit umožňuje žiakom 3. a 4. ročníka precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch. Autorka ho pripravila v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a jeho vzdelávacími štandardadami pre príslušný predmet a daný ročník.

4,46 € Detail