0

Knihy

Princípy dobrej verejnej správy

Princípy dobrej verejnej správy

a Rada Európy

Autor: Soňa Košičiarová
Vydavateľstvo: IURA EDITION 2012
EAN: 9788080785192

Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy. Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Nie je na sklade

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

 

Viac o knihe

Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy.
Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods. 1 ústavy, predstavujú základné právne požiadavky vo vzťahu k verejnej správe, ktoré je Slovenská republika povinná garantovať nielen prostredníctvom právnej úpravy, ale aj prostredníctvom rozhodovacej činnosti verejnej správy a súdov. Ich uplatňovanie má zabezpečiť efektívnosť a účinnosť výkonu verejnej správy bez toho, aby boli dotknuté základné práva a slobody súkromných osôb. Autorka komplexným spôsobom analyzuje a vysvetľuje podstatu a chápanie týchto princípov v európskom právnom priestore a ich ústavnoprávne aspekty.
Ku kľúčovým témam v publikácii patria otázky ochrany jednotlivca v súvislosti s výkonom verejnej správy, správneho trestania osôb a postavenia súdov pri prieskume rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Okrem judikatúry slovenských a českých súdov sa monografia venuje analýze rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré mali vplyv na slovenskú zákonnú úpravu v oblasti výkonu verejnej správy.

Autorka objasňuje pochybenia zákonodarcu, ako aj orgánov verejnej správy aplikujúcich platné právne predpisy v rozpore s princípmi dobrej verejnej správy.

Monografia v prílohe obsahuje slovenské preklady textov všetkých odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy, ktoré sa stali východiskom pre obsah Kódexu dobrej verejnej správy v odporúčaní CM/Rec (2007) 7.

Publikácia je prednostne určená sudcom, advokátom, prokurátorom a zamestnancom verejnej správy.
 

VYDAVATEĽSTVO IURA EDITION
ROK VYDANIA 2012
ISBN 978-80-8078-519-2
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 558
VÄZBA mäkká
ROZMER 210 × 149 × 30 mm
HMOTNOSŤ 639 g

Ďalšie tituly od autora Soňa Košičiarová

Zákon o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová

49,50 € EUROKÓDEX 2024
Právo životného prostredia - Všeobecná časť

Právo životného prostredia - Všeobecná časť

Soňa Košičiarová

20,70 € Aleš Čenek,s.r.o. 2022
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie

Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie

Soňa Košičiarová

27,10 € Aleš Čenek,s.r.o. 2022
Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch

Soňa Košičiarová

75,39 € LEGES 2021
Zákon o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová

19,36 € EUROKÓDEX 2018
Repetitórium správneho práva procesného

Repetitórium správneho práva procesného

Soňa Košičiarová

22 € HEURÉKA 2017
Správne právo procesné: Všeobecná časť, 2017

Správne právo procesné: Všeobecná časť, 2017

Soňa Košičiarová

23 € HEURÉKA 2017
Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová

15 € Aleš Čenek,s.r.o. 2017
Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová

21,25 € Aleš Čenek,s.r.o. 2016
Princípy dobrej verejnej správy

Princípy dobrej verejnej správy

Soňa Košičiarová

14,52 € IURA EDITION 2012
Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

Soňa Košičiarová

22,50 € EUROKÓDEX 2009