0

Knihy

Kategórie

Zákon o obecnom zriadení
slovenský

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová - EUROKÓDEX 2024, EAN: 9788081551215

Komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zahŕňa ústavnoprávne i medzinárodnoprávne východiská ako rozsiahlejší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákonnej úpravy právneho postavenia obcí a miest na Slovensku. Výklad paragrafového znenia zákona je napísaný stručne a zrozumiteľne.

49,50 € Detail
Právo životného prostredia - Všeobecná časť
slovenský

Právo životného prostredia - Všeobecná časť

Soňa Košičiarová - Aleš Čenek,s.r.o. 2022, EAN: 9788073808921

20,70 € Detail
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie
slovenský

Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie

Soňa Košičiarová - Aleš Čenek,s.r.o. 2022, EAN: 9788073808884

Vysokoškolská učebnica komplexne a systematicky objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku s dôrazom na medzinárodný kontext problematiky.

27,10 € Detail
Zákon o obecnom zriadení
slovenský

Zákon o obecnom zriadení (Komentár)

Soňa Košičiarová - EUROKÓDEX 2018, EAN: 9788081550799

Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy.

19,36 € Detail
Repetitórium správneho práva procesného
slovenský

Repetitórium správneho práva procesného

Soňa Košičiarová - HEURÉKA 2017, EAN: 9788081730474

Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom postupovej skúšky a štátnej skúšky zo správneho práva a jeho zmyslom je opakovanie študijných materiálov. Repetitórium je tak určené predovšetkým študentom práv.

22 € Detail
Správne právo procesné: Všeobecná časť, 2017
slovenský

Správne právo procesné: Všeobecná časť, 2017

Soňa Košičiarová - HEURÉKA 2017, EAN: 9788081730382

Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných procesnoprávnych inštitútov, na ich medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty.

23 € Detail
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
slovenský

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová - Aleš Čenek,s.r.o. 2017, EAN: 9788073806842

Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky.

15 € Detail
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
slovenský

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová - Aleš Čenek,s.r.o. 2016, EAN: 9788073805784

Učebnica je určená prednostne pre výučbu správneho práva na právnických fakultách, využijú ju však aj študenti študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj. Publikáciu možno odporúčať do pozornosti aj zamestnancom verejnej správy, sudcom a prokurátorom.

21,25 € Detail
Princípy dobrej verejnej správy
slovenský

Princípy dobrej verejnej správy

Soňa Košičiarová - IURA EDITION 2012, EAN: 9788080785192

Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy. Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods.

14,52 € Detail
Právo životného prostredia
slovenský

Právo životného prostredia

Soňa Košičiarová - EUROKÓDEX 2009, EAN: 9788089363131

Druhé rozšírené a pozmenené vydanie učebnice Právo životného prostredia je kolektívnym dielom uznávaných odborníkov - právnikov v oblasti environmentálneho práva z troch členských štátov Európskej únie, ktoré podáva ucelený a prehľadný výklad právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Autori reagovali na legislatívne zmeny účinné k 30.

22,50 € Detail