0

Knihy

Zákon o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení

Autor: Soňa Košičiarová
Vydavateľstvo: EUROKÓDEX 2024
EAN: 9788081551215

Komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zahŕňa ústavnoprávne i medzinárodnoprávne východiská ako rozsiahlejší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákonnej úpravy právneho postavenia obcí a miest na Slovensku. Výklad paragrafového znenia zákona je napísaný stručne a zrozumiteľne.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

49,50 € Bežná cena 55 €
 

Viac o knihe

Komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zahŕňa ústavnoprávne i medzinárodnoprávne východiská ako rozsiahlejší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákonnej úpravy právneho postavenia obcí a miest na Slovensku. Výklad paragrafového znenia zákona je napísaný stručne a zrozumiteľne. Ponúka precízne spracovaný zoznam súvisiacich ustanovení zákona a súvisiacich právnych predpisov.
Text sa člení podľa jednotlivých častí zákona, odsekov a písmen v rámci paragrafov. Vzhľadom na to, že obce amestá sú podľa § 4 písm. b) Správneho súdneho poriadku orgánmi verejnej správy, ktorých rozhodnutia, opatrenia a iné zásahy sa preskúmavajú v správnom súdnictve, text komentára zahŕňa aj súvisiace vysvetlivky k ustanoveniam tohto osobitného zákona. Týkajú sa špeciálnej úpravy konaní vo veciach územnej samosprávy (§ 312a – § 374).
Okrem kľúčových súdnych rozhodnutí komentár obsahuje aj odkazy na publikované príspevky právnej teórie a na úpravu nových inštitútov vo všeobecne záväzných nariadeniach a vnútorných predpisoch obcí a miest, ktorých využitie v praxi odporúča aj Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Život v obciach a mestách neustále prináša nové otázky vo veciach aplikácie zákona SNR č. 369/1990 Zb. Najväčšou inšpiráciou pre zákonodarcu a pre právnu teóriu je prax.
Právny stav k 1. júlu 2023.

VYDAVATEĽSTVO EUROKÓDEX
ROK VYDANIA 2024
ISBN 978-80-8155-121-5
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 376
VÄZBA tvrdá
ROZMER 248 × 173 × 23 mm
HMOTNOSŤ 688 g

Ďalšie tituly od autora Soňa Košičiarová

Zákon o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová

49,50 € EUROKÓDEX 2024
Právo životného prostredia - Všeobecná časť

Právo životného prostredia - Všeobecná časť

Soňa Košičiarová

20,70 € Aleš Čenek,s.r.o. 2022
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie

Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie

Soňa Košičiarová

27,10 € Aleš Čenek,s.r.o. 2022
Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch

Soňa Košičiarová

70,03 € LEGES 2021
Zákon o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová

19,36 € EUROKÓDEX 2018
Repetitórium správneho práva procesného

Repetitórium správneho práva procesného

Soňa Košičiarová

22 € HEURÉKA 2017
Správne právo procesné: Všeobecná časť, 2017

Správne právo procesné: Všeobecná časť, 2017

Soňa Košičiarová

23 € HEURÉKA 2017
Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová

15 € Aleš Čenek,s.r.o. 2017
Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová

21,25 € Aleš Čenek,s.r.o. 2016
Princípy dobrej verejnej správy

Princípy dobrej verejnej správy

Soňa Košičiarová

14,52 € IURA EDITION 2012
Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

Soňa Košičiarová

22,50 € EUROKÓDEX 2009