0
Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch

Podrobný komentár s judikatúrou - Komentár

Autor: Soňa Košičiarová
Vydavateľstvo: LEGES 2021
EAN: 9788075024657

Komentár komplexne a prehľadne analyzuje ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a to aj v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obsahuje precízne rozpracovaný výklad k jednotlivým skutkovým podstatám priestupkov v znení účinnom od 1. decembra 2020.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Dodanie 1 až 7 dní

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

61,63 € Bežná cena 70,03 €
 

Viac o knihe

Komentár komplexne a prehľadne analyzuje ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a to aj v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Obsahuje precízne rozpracovaný výklad k jednotlivým skutkovým podstatám priestupkov v znení účinnom od 1. decembra 2020.

Špeciálnu pozornosť venuje objasňovaniu priestupkov. Detailne sa zaoberá právami obvineného, poškodeného i ďalších účastníkov konania o priestupku. Podrobne rozoberá osobitosti rozkazného konania a blokového konania.

Absolútnou novinkou je výklad týkajúci sa povinnosti správnych súdov prihliadať pri prieskume zákonnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy a obcí vo veciach priestupkov na základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku a zásady ukladania trestov podľa Trestného zákona.

Zárukou kvality publikácie sú renomovaní recenzenti s bohatými skúsenosťami z trestného práva a správneho práva.

O autorke

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. je vysokoškolská učiteľka, v rokoch 2006 až 2015 vedúca Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Členka Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (1997 - 1998, 2006 - 2010), Stálej pracovnej komisie pre správne právo LRV SR (1999 - 2010), v súčasnosti členka osobitných komisií pre konanie vo veciach rozkladov a Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre otázky aplikácie správneho poriadku.

Z jej rozsiahlej publikačnej činnosti možno spomenúť monografiu Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy (2012), Verejná správa a právo na spravodlivý proces (2014), Princípy správneho trestania (2017), Právo a povinnosť združovať sa (2019), ako aj ďalšie odborné komentáre - Správny poriadok (2004, 2013) a Zákon o obecnom zriadení (2018).

VYDAVATEĽSTVO LEGES
ROK VYDANIA 2021
ISBN 978-80-7502-465-7
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 832
VÄZBA tvrdá
ROZMER 208 × 155 × 49 mm
HMOTNOSŤ 1 050 g

Ďalšie tituly od autora Soňa Košičiarová

Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch

Soňa Košičiarová

61,63 € LEGES 2021
Zákon o obecnom zriadení

Zákon o obecnom zriadení

Soňa Košičiarová

19,80 € EUROKÓDEX 2018
Repetitórium správneho práva procesného

Repetitórium správneho práva procesného

Soňa Košičiarová

19,80 € HEURÉKA 2017
Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová

23,27 € Aleš Čenek,s.r.o. 2017
Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Správne právo hmotné. Všeobecná časť

Soňa Košičiarová

17,77 € Aleš Čenek,s.r.o. 2016
Princípy dobrej verejnej správy

Princípy dobrej verejnej správy

Soňa Košičiarová

15,68 € IURA EDITION 2012
Právo životného prostredia

Právo životného prostredia

Soňa Košičiarová

22,50 € EUROKÓDEX 2009