0
Zbierka úloh z matematiky pre 2. roč. ZŠ

Zbierka úloh z matematiky pre 2. roč. ZŠ

Autor: Veronika Palková
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana 2022
EAN: 9788081209413

Nová séria prináša do tried množstvo doplnkových úloh z matematiky. Obsah je zameraný na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka. Zbierka úloh pomáha žiakom utvrdiť si učivo z matematiky a vedie ich k precvičovaniu si nadobudnutých vedomostí na rôznych typoch úloh.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

3,75 € Bežná cena 5,50 €
 

Viac o knihe

Nová séria prináša do tried množstvo doplnkových úloh z matematiky. Obsah je zameraný na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka. Zbierka úloh pomáha žiakom utvrdiť si učivo z matematiky a vedie ich k precvičovaniu si nadobudnutých vedomostí na rôznych typoch úloh.

Využitie nájde v situáciách, ak:
> žiak potrebuje precvičiť určité typy úloh alebo utvrdiť učivo z matematiky,
> žiak skončil svoju prácu na hodine skôr a chcete, aby efektívne využil zostávajúci čas do zvonenia,
> potrebujete pre svojich žiakov doplniť náročnejšie úlohy z učiva matematiky príslušného ročníka alebo zaujímavé úlohy z tzv. rekreačnej matematiky.

Zbierka:
> je obsahovo cielená na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka,
> je rozdelená podľa tém, ktoré obsahovo korešpondujú s aktuálnym iŠVP,
> nie je viazaná na konkrétnu učebnicu matematiky,
> obsahuje bohatú databázu úloh, ktorú môžu učitelia využiť priamo na vyučovacej hodine alebo na prácu doma,
> obsahuje aj úlohy z matematickej gramotnosti,
> obsahuje úlohy pre žiakov na rôznych úrovniach,
> pozostáva z úloh rôzneho typu a rôznej náročnosti,
> obsahuje úlohy na voľný čas – úlohy tzv. rekreačnej matematiky z daného tematického celku,
> obsahuje aj samostatnú kapitolu s výsledkami, ktorá poskytuje možnosť overiť výsledky a riešenia pre samotných žiakov, učiteľov i rodičov,
> ponúka pútavé grafické spracovanie úloh so zrejmým didaktickým cieľom.

VYDAVATEĽSTVO Orbis Pictus Istropolitana
ROK VYDANIA 2022
ISBN 978-80-8120-941-3
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 49
VÄZBA mäkká
ROZMER 165 x 235 x 4 mm
HMOTNOSŤ 93 g

Ďalšie tituly od autora Veronika Palková

Zbierka úloh z matematiky pre 2. roč. ZŠ

Zbierka úloh z matematiky pre 2. roč. ZŠ

Veronika Palková

3,75 € Orbis Pictus Istropolitana 2022