0

Knihy

Testovanie 9 slovenčina

Testovanie 9 slovenčina

Autor: Erika Gajdošová
Vydavateľstvo: ENIGMA 2021
EAN: 9788081330995

Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

10,50 € Bežná cena 10,90 €
 

Viac o knihe

Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ.

*prehľad učiva vo forme pojmových máp
*precvičenie najťažšieho učiva (nácvik pravidiel a výnimiek)
*15 testov ako na Testovaní 9
*reálne testy na prijímacie pohovory na SŠ

Obsah
PREHĽAD UČIVA A CVIČENIA

1 HLÁSKOSLOVIE
Delenie hlások

2 SLOVNÉ DRUHY
Delenie slovných druhov
Ohybné slovné druhy
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia

3 VETY
Druhy viet
Zvukové/prozodické vlastnosti reči
Vetné členy: hlavné vetné členy, vedľajšie vetné členy
Sklady
Pravopis čiarky
Pravopis priamej reči
Písanie pomlčky a spojovníka

4 SLOVNÁ ZÁSOBA
Delenie slovnej zásoby
Tvorenie nových slov
Obohacovanie slovnej zásoby
Vzťahy medzi slovami

5 TEÓRIA LITERATÚRY
Druhy literatúry
Literárne druhy
Druhy lyriky
Literárne smery
Literárne pojmy

6 SLOH
Slohové postupy
Jazykové štýly
Riešenia cvičení
Sebahodnotenie

TESTY
Test 1 (Ľ. Štúr; povolania; Spoveď chuligána: K. Peteraj)
Test 2 (Prométheus; pláž Elafonisi; aforizmus: M. Twain)
Test 3 (Stretnutie na Pobreží lásky: M. Amelin; Hotel Tintoretto propagačný materiál)
Test 4 (Mondo a iné príbehy: J. M. Le Clézio; Britské ostrovy; Hádanka Pútnik svätovojtešský: M. Vyskočová, S. Ondica)
Test 5 (Kto chytá v žite: J. D. Salinger; Orol vták Poézia: J. Kráľ)
Test 6 (Michal Dočolomanský Osobnosti Slovenska 1175. Tvoje telo je môj čas: M. Haugová; aforizmus)
Test 7 (Tisícročná včela: P. Jaroš; program kina; báseň Západ marcového slnka: M. Haľamová)
Test 8 (Požitavské povesti; Červené víno: F. Hečko; recept na placky)
Test 9 (Jaskyňa Driny propagačný materiál; rozhovor s V. Wisterovou; báseň Len poézia: J. Smrek)
Test 10 (Ondrej Nepela Osobnosti Slovenska I; predpoveď počasia, báseň Babička: J. Smrek
Test 11 (Malý princ: A. de Saint-Exupéry; plagát divadelné predstavenie; pieseň Dedinka v údolí)
Test 12 (ukážka z knihy Brat vlk: M. Paverová; výrok: G. Masinová; Lúčne a poľné vtáky (biológia)
Test 13 (ukážka z knihy Facebook ti povie: J. Asher C. Macklerová; báseň Boso po tráve: M. Haľamová; bájka Mačka s hrkálkami; výrok C. Claudianus)
Test 14 (Jar Adely Ostrolúckej: Ľ. Zúbek; Futurológia: D. Hevier; Šansón na nedeľu: Ľ. Feldek)
Test 15 (Som krásny, som škaredý Nám patrí svet alebo Krehkosť dospievania: Francoise Doltová, Catherine Doltová, Colette Percheminierová; úryvok z knihy Pešo do neba: D. Dušek; ukážka z hry Veľa kriku pre nič: W. Shakespeare)
Riešenia testov

TESTY NA PRIJÍMACIE POHOVORY NA SŠ
Gymnázium Myjava
Gymnázium Trebišov
Piaristické gymnázium Nitra
Riešenia testov na prijímacie pohovory na SŠ
Zoznam použitej literatúry

Použitá literatúra

VYDAVATEĽSTVO ENIGMA
ROK VYDANIA 2021
ISBN 978-80-8133-099-5
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 200
VÄZBA mäkká
ROZMER 297 × 210 mm
HMOTNOSŤ 678 g

Ďalšie tituly od autora Erika Gajdošová

Testovanie 9 slovenčina

Testovanie 9 slovenčina

Erika Gajdošová

10,50 € ENIGMA 2021