0

Knihy

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia

nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v EU - Komentáre

Autor: Libor Klimek
Vydavateľstvo: Wolters Kluwer 2024
EAN: 9788057106661

Popri komentároch k trestnoprávnym zákonom, akými sú Trestný zákon a Trestný poriadok, sú v právnej praxi žiaduce komentáre taktiež k zákonom, ktoré síce nie sú dominantné, ale právna úprava v nich obsiahnutá má opodstatnenie. Aj napriek tomu, že zákon č. 533/2011 Z. z.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

20,90 € Bežná cena 22 €
 

Viac o knihe

Popri komentároch k trestnoprávnym zákonom, akými sú Trestný zákon a Trestný poriadok, sú v právnej praxi žiaduce komentáre taktiež k zákonom, ktoré síce nie sú dominantné, ale právna úprava v nich obsiahnutá má opodstatnenie. Aj napriek tomu, že zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii, je účinný už viac než 10 rokov, dosiaľ k nemu nebolo spracované komentované znenie. V podmienkach SR ide teda o prvý komentár k tomuto zákonu.
Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii, nadväzuje na Trestný poriadok, ale taktiež „dopĺňa" zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii. Tento zákon je vnútroštátnou právnou úpravou SR, ktorá sa aplikuje pri styku s cudzinou, a to hlavne v prípade uznania a výkonu trestov a opatrení nespojených s odňatím slobody – hlavne v podobe probačných opatrení a alternatívnych sankcií v vzťahu k trestu odňatia slobody. Je uplatniteľný jednak v prípade odoslania rozhodnutia zo SR do iného členského štátu EÚ, ale taktiež v prípade prijatia rozhodnutia z iného členského štátu EÚ v SR. Je prejavom zavedenia (implementácie) požiadaviek EÚ vyplývajúcich z rámcového rozhodnutia 2008/947/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami.
V komentári sú spracované teoretické a praktické poznatky. Pramenia jednak z odbornej literatúry, dokumentov orgánov EÚ, súvisiacej vnútroštátnej a európskej právnej úpravy a v neposlednom rade z judikatúry.

VYDAVATEĽSTVO Wolters Kluwer
ROK VYDANIA 2024
ISBN 978-80-571-0666-1
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 228
VÄZBA mäkká
ROZMER 218 × 146 × 9 mm
HMOTNOSŤ 295 g

Ďalšie tituly od autora Libor Klimek