0

Knihy

Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Pracovný zošit pre 3. a 4. ročník ZŠ

Autor: Terézia Baršváryová, Lýdia Medveďová
Vydavateľstvo: Aitec spol. s.r.o. 2023
EAN: 9788081463129

Predstavujeme vám NOVÝ pracovný zošit, ktorý ponúka overenú metódu na vyvodenie a precvičovanie vybraných a im príbuzných slov. Pracovný zošit je rozdelený do siedmich kapitol podľa počtu obojakých spoluhlások súvisiacich s vybranými slovami.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

4,29 €
 

Viac o knihe

Predstavujeme vám NOVÝ pracovný zošit, ktorý ponúka overenú metódu na vyvodenie a precvičovanie vybraných a im príbuzných slov.

Pracovný zošit je rozdelený do siedmich kapitol podľa počtu obojakých spoluhlások súvisiacich s vybranými slovami.

Moderná koncepcia učenia sa cez príbehy a obrázky je efektívna, tvorivá a predovšetkým zábavnejšia než memorovanie. Žiaci sa učia používať vybrané a im príbuzné slová v slovných spojeniach a vo vetách.

V úvode každej kapitoly si žiaci prečítajú príbeh, v ktorom sú prirodzene zakomponované vybrané slová, pričom sa učia pochopiť významy slov v reálnom texte. Pri práci môžu využívať aj slovník alebo internet. Do obrázka na vedľajšej strane vpisujú vybrané slová z príbehu (obrázkovo-slovná vyvodzovacia časť). Obrázok môžu vyfarbiť, dokresliť alebo doň doplniť ďalšie vybrané a im príbuzné slová.

V upevňovacej fáze žiaci príbeh rozprávajú a dej príbehu ukazujú na východiskovom obrázku. Dochádza k prepojeniu reči a obrazu. V tomto kroku zároveň píšu svoj vlastný príbeh alebo prepisujú úvodný príbeh, vďaka čomu ešte viac prehlbujú nácvik pravopisu.

Súčasťou pracovného zošita sú aj pravopisné cvičenia, hrové aktivity, jazykové okienko a zásobáreň slov, v ktorej sú zhrnuté vybrané a im príbuzné slová spolu so stručným vysvetľujúcim textom pri zložitejších slovách.

V závere pracovného zošita sa nachádzajú úlohy na opakovanie učiva – myšlienkové mapy, doplnkové úlohy a maľovanka.

VYDAVATEĽSTVO Aitec spol. s.r.o.
ROK VYDANIA 2023
ISBN 9788081463129
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 60
VÄZBA mäkká
ROZMER 210 x 295 x 6 mm
HMOTNOSŤ 189 g

Ďalšie tituly od autora Terézia Baršváryová, Lýdia Medveďová

Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Terézia Baršváryová, Lýdia Medveďová

4,29 € Aitec spol. s.r.o. 2023