0

Kategórie

Krátky slovník slovenského jazyka
slovenský

Krátky slovník slovenského jazyka

- VEDA vydavatelstvo 2002, EAN: 802240750X

Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú niektoré nové slová, zastarávajúce, knižné slová, ale aj hovorové a nespisovné výrazy.

18,12 € Detail
aha - prirovnania
slovenský

aha - prirovnania

Tomáš Kompaník, Kristína Bobeková - Vydavateľstvo aha.slovakia 2018, EAN: 9788097294663

Viete utekať ako tetka na hody?

8,91 € Detail
Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1 + učebnica A1
slovenský

Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1 + učebnica A1

Renáta Kamenárová a kolektív - Univerzita Komenského Bratislava 2019, EAN: 9788022347082

Metodická príručka k učebnici Krížom Krážom A1 - obsahuje aj učebnicu A1.

33 € Detail
Slovník slovenských nárečí I. a II. diel
slovenský

Slovník slovenských nárečí I. a II. diel

Kolektív autorov - VEDA vydavatelstvo 1970, EAN: AC00000000001

Set obsahuje: Slovník slovenských nárečí I - A-K Slovník slovenských nárečí II - L-P (povzchádzať)

21,99 € Detail
Slovenský jazyk a literatúra
Novinka slovenský

Slovenský jazyk a literatúra

Milada Caltíková - Enigma 2018, EAN: 9788081330803

Príručka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Štvrté inovované vydanie. Príručka je rozdelená na časti: TEÓRIA LITERATÚRY, VÝVIN LITERATÚRY, JAZYKOVÉ UČIVO V prvých dvoch častiach Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (signalizované farebným podfarbením textu).

9,50 € Detail
Štylistika slovenčiny v cvičeniach
slovenský

Štylistika slovenčiny v cvičeniach

Ján Findra - Osveta 2004, EAN: 9788080631949

Štylistika slovenčiny je určená širokej kultúrnej verejnosti, no zároveň má ambície byť základnou vysokoškolskou učebnicou štylistiky. Poskytuje komplexné teoretické poznatky z tejto vednej disciplíny.

5,40 € Detail
Slovenčina pre samoukov
slovenský

Slovenčina pre samoukov

Bene - Literárny klub s.r.o. 2010, EAN: 9788081080302

Bene (1984) je síce celou dušou rapper ale zároveň talentovaný básnik. Spieva sugestívne verše. Je jedným z najdôslednejších tvorcov poézie všedného dňa... Pocit trápnosti a bizarné krátke spojenia s hlbšou logikou pod povrchom plodia trpkou iróniou podfarbený šibeničný humor, ktorý vyvoláva smútok skôr, než sa stihneme zasmiať.

4,95 € Detail
Historický slovník slovenského jazyka: Komplet I - VII diel.
slovenský

Historický slovník slovenského jazyka: Komplet I - VII diel.

- VEDA 2017, EAN: VD1

Komplet siedmych dielov rozsiahleho slovenského historického slovníka slovenského jazyka. Každé heslo má priradený stručný výklad, literárny zdroj, rok (prípadne storočie) v ktorom bol v zdroji uvedený, krátku ukážku z textu, v ktorom sa heslo vyskytlo.

110,60 € Detail
Slovenčina do vrecka
slovenský

Slovenčina do vrecka

Jozef Šimurka, Marián Macho - ENIGMA 2013, EAN: 9788081330223

Jednoduchá príručka, ktorá pomáha rýchlo sa zorientovať v spletitých otázkach spisovnej slovenčiny.-    "prvá pomoc” v prípadoch, ak nevieme, či slovo, alebo slovné spojenie je spisovné-    výrazy nevhodne prevzaté z cudzích jazykov a ich vhodné slovenské náprotivky-    vyznačené slangové, nárečové a subštandardné slová

2,60 € Detail
Obrátený slovník cudzích slov
slovenský

Obrátený slovník cudzích slov

Peter Oravec - EPOS 2007, EAN: 9788080576929

Slovníky cudzích slov uvádzajú k cudzím slovám slovenské ekvivalenty s cieľom nielen objasniť význam cudzieho slova, ale v nedávnej minulosti z dôvodu jazykového purizmu (boja proti preberaniu cudzích slov) obmedziť používanie cudzích slov v prospech domácich výrazov.

33,13 € Detail
English in Mind 1
anglický

English in Mind 1

Herbert Puchta, Jeff Stranks - CAMBRIDGE 2004, EAN: 9780521750462

11,38 € Detail
Tri, dva, jeden - Slovenčina, úroveň A2 + CD
slovenský

Tri, dva, jeden - Slovenčina, úroveň A2 + CD

Vladimíra Bashir Géčová - CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 2016, EAN: 9788022343565

Študijný materiál Tri, dva, jeden - slovenčina - úroveň A2 pozostáva z: učebnica a cvičebnica v jednom + CD Študijný materiál je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni A2. Učebnica nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu Tri, dva, jeden A1.

49,32 € Detail
Slovenčina, moja laska..., Slovak, my love...
slovenský

Slovenčina, moja laska..., Slovak, my love...

Elena Králiková - Beracková - CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 1995, EAN: 8088676096

Učebnica (scenár) je učebná pomôcka, nie lievik na nalievanie slovenčiny. Chcela by pomôcť všetkým, ktorí po slovenčine radi siahnu. Má ambície vyvolávať motivačné napätie, kreativitu vo výučbe slovenčiny. Obsahuje zaujímavé a praktické články a prehľadne spracovanú základnú gramatiku.

12 € Detail
Krížom krážom Slovenčina A2 (2. doplnené a prepracované vydanie)
slovenský

Krížom krážom Slovenčina A2 (2. doplnené a prepracované vydanie)

Helena Ivoríková a kolektív - STUDIA ACADEMICA SLOVACA 1970, EAN: 9788022332651

Učebnica úrovne A2 pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť a používať slovenský jazyk. The book is the second volume of the series of the Slovak language textbooks, Krizom-krazom, designed for learners who are interested in leaming Slovak in an interesting and attractive way.

22,90 € Detail
Krížom krážom slovenčina B1 s CD
slovenský

Krížom krážom slovenčina B1 s CD

Eva Španová a kolektív - STUDIA ACADEMICA SLOVACA 1970, EAN: 9788022330350

Učebnica úrovne B1 pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť a používať slovenský jazyk. Krížom-krážom. Slovenčina B1 s dvomi CD nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom-krážom A1 a A2.

24,90 € Detail
Krížom krážom Slovenčina B2 s CD
slovenský

Krížom krážom Slovenčina B2 s CD

Renáta Kamenárová a kolektív - STUDIA ACADEMICA SLOVACA 1970, EAN: 9788022336604

Učebnica úrovne B2 pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť a používať slovenský jazyk.

24,90 € Detail
Krížom krážom Cvičebnica A1+A2
slovenský

Krížom krážom Cvičebnica A1+A2

Helena Ivoríková a kolektív - STUDIA ACADEMICA SLOVACA 1970, EAN: 9788022338264

Cvičebnica úrovne A1 a A2 pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť a používať slovenský jazyk.

11,90 € Detail
Krížom krážom Slovenčina A1
slovenský

Krížom krážom Slovenčina A1

Hana Tichá - STUDIA ACADEMICA SLOVACA 1970, EAN: 9788022345521

Učebnica úrovne A1 pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť a používať slovenský jazyk. Bohato ilustrovaná učebnica s dvomi audio on-line pre stupeň A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohľadnili komunikačné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom.

22,90 € Detail
Krátky slovník slovenského jazyka
slovenský

Krátky slovník slovenského jazyka

- VEDA 2002, EAN: 9788022407502

Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú niektoré nové slová, zastarávajúce, knižné slová, ale aj hovorové a nespisovné výrazy.

18,51 € Detail