0

Knihy

Kategórie

Krížom krážom Slovenčina A1 (3. nezmenené vydanie)
slovenský

Krížom krážom Slovenčina A1 (3. nezmenené vydanie)

Renáta Kamenárová a kolektív - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2024, EAN: 9788022358217

22,90 € Detail
Tri, dva, jeden - Slovenčina, úroveň A1
slovenský

Tri, dva, jeden - Slovenčina, úroveň A1

Martina Uličná, Iveta Andorová, Klaudia Báčkaiová - UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 2020, EAN: 9788022349925

25,30 € Detail
Tri, dva, jeden Slovenčina A2 - Slovenčina ako cudzí jazyk
slovenský

Tri, dva, jeden Slovenčina A2 - Slovenčina ako cudzí jazyk

Martina Uličná a kolektív - CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 2023, EAN: 9788022349918

Study material Tri, dva, jeden - slovenčina - level A2 consisting of: textbook and exercise book two in one + CD Study material is intended for all those interested in the studying of Slovak language as a foreign language on level A2.

35 € Detail
Slovenský jazyk 2.časť
slovenský

Slovenský jazyk 2.časť

Libuša Hoštáková; Jarmila Zacharová - EXPOL PEDAGOGIKA 2023, EAN: 9788082801753

Pracovná učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom slovenského jazyka v druhom ročníku.

9 € Detail
Poetika festivity
slovenský

Poetika festivity

Peter Zajac (ed.) - VEDA vydavatelstvo 2021, EAN: 9788022419352

Zborník Poetika festivity (ed.

14,49 € Detail
Slovenčina pre 4. ročník ZŠ
slovenský

Slovenčina pre 4. ročník ZŠ

Eva Dienerová - Príroda 2022, EAN: 9788055183022

Táto cvičebnica vám spoľahlivo ukáže, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v štvrtom ročníku. Umožní vám preveriť si jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností.

5,31 € Detail
Slovenská abeceda Písané písmená
slovenský

Slovenská abeceda Písané písmená

Ivana Langerová - INFOA 2022, EAN: 9788075478115

Zošit se zameriava na nácvik písania písaným písmom. Každá strana obsahuje jedno písmeno slovenskej abecedy, s ktorým sa spájajú zábavné aktivity. Ich riešením sa u detí rozvíja logické myslenie, grafomotorgika a kreativita.

5,39 € Detail
Slovenská abeceda Tlačené písmená
slovenský

Slovenská abeceda Tlačené písmená

Ivana Langerová - INFOA 2022, EAN: 9788075478108

Zošit se zameriava na nácvik písania tlačeným písmom. Každá strana obsahuje jedno písmeno slovenskej abecedy, s ktorým sa spájajú zábavné aktivity. Ich riešením sa u detí rozvíja logické myslenie, grafomotorgika a kreativita.

5,39 € Detail
Slovník slovenských nárečí III Poza - R
slovenský

Slovník slovenských nárečí III Poza - R

Katarína Balleková - VEDA vydavatelstvo 2021, EAN: 9788022419055

Slovník slovenských nárečí, 3. zv. (Poza R) Nový zväzok Slovníka slovenských nárečí ponúka na 816 stranách obraz o slovnej zásobe miestnych dialektov z celého územia Slovenska.

28 € Detail
Slovenčina pre 3. ročník ZŠ
slovenský

Slovenčina pre 3. ročník ZŠ

Eva Dienerová - Príroda 2022, EAN: 9788055182254

Tento pracovný zošit vám umožní zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v treťom ročníku. Ponúka možnosť preveriť jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností.

4,41 € Detail
Ohybné slovné druhy
slovenský

Ohybné slovné druhy

Ladislav Navrátil - ENIGMA 2010, EAN: 9788089132928

Poznámka: Táto kniha sa obsahovo prekrýva s knihami Nominálne slovné druhy a Slovesá – kráľovský slovný druh. Rozsahom je však útlejšia, menej podrobná, cenovo prístupnejšia, vhodná ako učebná pomôcka pre vysokoškolákov "neslovenčinárov", napr. študentov žurnalistiky alebo masmediálnej komunikácie. Uspokojí však aj bežného používateľa slovenčiny.

3 € Detail
Neohybné slovné druhy a citoslovcia
slovenský

Neohybné slovné druhy a citoslovcia

Ladislav Navrátil - ENIGMA 2009, EAN: 9788085471830

Cieľom knižnej monografie je podať plastický obraz nielen o jednotlivých slovných druhoch, ktorými sú jednak príslovky, jednak gramatické výrazy (predložky, spojky a častice), ale aj o citoslovciach, ktoré sú indiferentným slovným druhom, lebo nepatria ani medzi ohybné, ani medzi neohybné slovné druhy.

3 € Detail
Nominálne slovné druhy
slovenský

Nominálne slovné druhy

Ladislav Navrátil - ENIGMA 2009, EAN: 9788085471946

Analýza podstatných mien, prídavných mien, čísloviek, a zámen s množstvom príkladov. Obsah PODSTATNÉ MENÁ 1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika substantív 1.2. Definícia substantív 1.3. Klasifikácia substantív 2. Morfologické kategórie substantív 2.1. Kategória rodu 2.1.1. Rod cudzích substantív 2.1.2.

4,50 € Detail
Päťminútovky zo slovenského jazyka
slovenský

Päťminútovky zo slovenského jazyka

Renáta Sivoková - Príroda 2022, EAN: 9788055181455

Nové vydanie pracovného zošita Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktualizované podľa súčasného Štátneho vzdelávacieho programu, je určené na precvičovanie gramatických javov a pravopisu. Zošit je pripravený tak, aby v ňom žiak mohol pracovať samostatne.

4,41 € Detail
Slovenčina pre 2. ročník ZŠ
slovenský

Slovenčina pre 2. ročník ZŠ

Eva Dienerová - Príroda 2022, EAN: 9788055181233

Ak chcete zistiť, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v druhom ročníku, táto cvičebnica je presne to, čo hľadáte. Ponúka možnosť preveriť vedomosti žiaka formou jednoduchých testov, ktoré pozostávajú z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností.

4,41 € Detail
oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 9
slovenský

oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 9

Zuzana Bartošová; Libuša Bednáriková; Veronika Dobrovodská - Raabe 2021, EAN: 9788081404276

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ a 4.

10,12 € Detail
oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 8
slovenský

oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 8

Zuzana Bartošová; Libuša Bednáriková; Veronika Burčíková - Raabe 2021, EAN: 9788081404511

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a 3.

9,90 € Detail
oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 7
slovenský

oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 7

Zuzana Bartošová; Libuša Bednáriková; Veronika Burčíková - Raabe 2021, EAN: 9788081404580

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník ZŠ a 2.

9,90 € Detail
oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 6
slovenský

oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 6

Iveta Barková; Zuzana Bartošová; Libuša Bednáriková - Raabe 2021, EAN: 9788081404610

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ a 1.

9,90 € Detail
oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 5
slovenský

oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 5

Iveta Barková; Zuzana Bartošová; Veronika Burčíková - Raabe 2021, EAN: 9788081404429

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • zbierka testov určená na opakovanie učiva zo SJL na Testovanie 5, • v publikácii nájdete profesionálne vypracované testy podľa jednotlivých tematických celkov zo SJL.

9,90 € Detail