0

Kategórie

Spisovatelia Život a dielo
Novinka slovenský

Spisovatelia Život a dielo

- IKAR 2021, EAN: 9788055174259

„Zámerom spisovateľa je zachrániť civilizáciu pred zničením.“ Albert Camus. William Shakespeare a Jane Austenová, Haruki Murakami či Toni Morrisonová. Spisovatelia, ktorí literatúru formovali, aj súčasní autori, ktorí otvárajú nové obzory. Kniha Spisovatelia, život a dielo skúma životnú púť a tvorbu viac než stovky velikánov literárneho umenia.

33,66 € Detail
Počátky literární kritiky v českých zemích
český

Počátky literární kritiky v českých zemích

Dalibor Dobiáš; Alena Jakubcová; Václav Petrbok - AKROPOLIS 2021, EAN: 9788074703881

Literární historie zpravidla spojuje počátky české literární kritiky s Josefem Jungmannem. Co ovšem o literární kritice vypovídá doba předjungmannovská, a to nejen o utváření lingvo-etnických kánonů 19. století, ale o naší literární komunikaci vůbec?

23,93 € Detail
Moderní didaktika ruštiny jako druhého cizího jazyka
ruský

Moderní didaktika ruštiny jako druhého cizího jazyka

Lenka Rozboudová - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024646350

Tato monografie, která je druhou částí třídílného komplexu, se věnuje formování řečových dovedností při výuce ruštiny jako druhého cizího jazyka v prostředí českého jazyka.

8,04 € Detail
Život na bojiskách tohto sveta
slovenský

Život na bojiskách tohto sveta

Timotea Vráblová - Trio Publishing 2021, EAN: 9788081700859

Texty zo 16. - 17. storočia na tému životných bojov spája viera v zmysel hodnôt, v zmysluplnosť života, ktorá dáva človeku i spoločenstvu nádej na existenciu. Dobový štýl komunikácie, ktorý sa v nich prezentuje, je pre súčasníka fascinujúcim zážitkom. Naši predkovia sa totiž vyjadrovali obrazne.

12,75 € Detail
Jak psát, aby se to dalo číst
český

Jak psát, aby se to dalo číst (Praktik)

Jakub Šváb - LEGES 2021, EAN: 9788075025029

V knize naleznete stručná a jasná pravidla, jak psát rychle a srozumitelně. Ať už píšete zprávu pro nadřízeného, diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku, pravidla přístupného psaní zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný.

10,75 € Detail
Zrození Češtiny
český

Zrození Češtiny

Jiří Rejzek - NLN 2021, EAN: 9788074227998

KNIHA PREZENTUJE jazykovědné poznatky z prehistorie češtiny na pozadí historických i archeologických zjištění a propojuje takto období praslovanské s obdobím, kdy vzniká čeština jako samostatný jazyk. VĚNUJE SE jednotlivým obdobím od příchodu Slovanů do našich zemí (Sámův kmenový svaz, výboje Karla Velikého, Velkomoravská říše) až do 11.

7,99 € Detail
Pohyb řeči a místa nespojitosti
český

Pohyb řeči a místa nespojitosti

Vladimír Papoušek; David Skalický; Martin Kaplický - AKROPOLIS 2021, EAN: 9788074703652

Monografie Pohyb řeči a místa nespojitosti: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě se obrací k postanalytické a neopragmatické filosofii. Ty patří ke klíčovým proudům filosofického uvažování 20. století a jejich zaměření na otázky jazyka je úzce sbližuje s teorií literatury. Jednotlivé kapitoly ohledávají teorii řečových aktů (J. R.

11,94 € Detail
Sociophonology of Received Pronunciation
anglický

Sociophonology of Received Pronunciation

Miroslav Ježek - muni PRESS 2021, EAN: 9788021098329

Název češtině: Prostředí rodilých a nerodilých mluvčích Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. RP) a její percepcí anglickými a českými mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou prostředích.

17,98 € Detail
Všechny vody Čech tečou do Německa?
český

Všechny vody Čech tečou do Německa? (1938 - 1953)

Lucie Antošíková - Academia 2021, EAN: 9788020032232

Kniha přináší soubor studií prezentovaných v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v rámci Literárněvědného fóra 2019 Češi, Němci a protektorátní literatura.

10,59 € Detail
Syntaktické termíny v ruštině a češtině
ruský

Syntaktické termíny v ruštině a češtině

Olga Berger - muni PRESS 2021, EAN: 9788021098077

Monografie se věnuje komparativní analýze vybraných ruských a českých syntaktických termínů z 3 terminologických okruhů: slovní spojení / syntagma, syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjadřování, větné členy. Předmětem zkoumání jsou principy a úkoly komparativní terminologie a zejména vymezení nevyřešených problémů současné terminologie.

12,78 € Detail
Mladá slavistika V
český

Mladá slavistika V

Zbyněk Michálek; Lenka Odehnalová - muni PRESS 2021, EAN: 9788021097032

Sborník Mladá slavistika V je již osmou publikací v řadě každoročních publikačních počinů doktorandů brněnského ústavu slavistiky. V knize je zařazeno osm studií, jejichž autory a autorkami jsou doktorandi a doktorandky různých slavistických oborů. Ti se ve svých textech věnují konkrétním vybraným tématům slovanských literatur, jazyků a kultur.

6,39 € Detail
Od Elišky k Alence
český

Od Elišky k Alence

- BOOKS&PIPES 2021, EAN: 9788074852268

Carrollova Alenka v říši divů, fenomén světové literatury, vyšla anglicky poprvé v roce 1865, česky v letech 1902 a 1904. To se však Alenka ještě nejmenovala Alenka. V překladech Jana Váni a Jaroslava Houdka to byly Eliška a Evička. Obě tyto české verze víceméně zapadly.

13,79 € Detail
Approche épilinguistique des adolescents québécois
francúzsky

Approche épilinguistique des adolescents québécois

Petra Klapuchová - muni PRESS 2019, EAN: 9788021097322

Hlavním tématem této knihy je empirické ověření obecně rozšířených domněnek týkajících se postoje mladých lidí k aktuální jazykové situaci v kanadské provincii Quebec.

15,18 € Detail
Slovenský národný korpus
slovenský

Slovenský národný korpus

- Mikula 2020, EAN: 9788099987006

Učebnica naväzuje na publikáciu Slovenský národný korpus Texty, anotácie, vyhľadávania, je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové databázy.

16,07 € Detail
Český literárněvědný marxismus
český

Český literárněvědný marxismus

- HOST 2021, EAN: 9788027506019

Marxismus a myšlení o literatuře je spojení plné mýtů, rozporů a scestí, ale také inspirací. Publikace je po třiceti letech první knižní monografií zabývající se tématem donedávna kontroverzním, ba démonizovaným, ale dnes už pomalu módním.

13,54 € Detail
Gendži monogatari a populární literatura období Edo
český

Gendži monogatari a populární literatura období Edo

Marek Mikeš - muni PRESS 2020, EAN: 9788021097124

Gendži monogatari (Příběh prince Gendžiho) je pravděpodobně nejznámějším dílem japonské klasické literatury. Vzniklo před více než tisíci lety a někdy bývá označováno za nejstarší román na světě.

13,98 € Detail
Žijeme v Česku, umíme česky Angličtina
český

Žijeme v Česku, umíme česky Angličtina

Vlaďka Kopczyková-Dobešová - Aladin -0001, EAN: 9788090434554

Učebnice češtiny pro cizince v anglické verzi. Učebnice je vhodná nejen pro samouky, ale také pro integrační centra, školy a kurzy češtiny. Vychází z dlouholeté praxe autorky s výukou češtiny jako cizího jazyka pro studenty ze všech zemí. Přístupnou a záživnou formou je vede od základních pojmů k osvojení kompletní české gramatiky.

9,95 € Detail
Slavistické syntézy

Slavistické syntézy

Zvonko Taneski - Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 2017, EAN: 9788088782100

9 999 € Detail
Poučenia a zaujímavosti o slovenčine
slovenský

Poučenia a zaujímavosti o slovenčine

Katarína Habovštiaková - VEDA 2008, EAN: 9788022410939

5,70 € Detail
Intelektuálové a masy
český

Intelektuálové a masy (Společnost)

John Carey - Academia 2020, EAN: 9788020031433

Studie Intelektuálové a masy podrobuje kritice elitářské teze některých nejznámějších osobností britské literární scény konce 19. a počátku 20. století. Na citacích z jejich děl či soukromých písemností dokládá úzkost a averzi, kterou mezi intelektuály vzbuzovaly společenské změny spojené s prudkým růstem počtu obyvatel v 19.

15,78 € Detail