0

Knihy

Kategórie

Příběhová próza ze života mládeže v období zlomu
český

Příběhová próza ze života mládeže v období zlomu

Marcela Hrdličková - muni PRESS 2024, EAN: 9788028004842

Příběhová próza ze života mládeže patří dlouhodobě ke čtenářsky nejoblíbenějším žánrům literatury pro děti a mládež. Do hledáčku literární vědy se však dosud dostávala spíše ojediněle. Tato monografie se zaměřuje jak na definici samotného pojmu příběhová próza ze života mládeže, tak na vývoj daného žánru v období zlomu.

12,87 € Detail
Old Germanic Languages
anglický

Old Germanic Languages

Václav Blažek - muni PRESS 2024, EAN: 9788028003579

Název v češtině: Staré germánské jazyky. Historický a gramatický přehled Monografie sestává ze dvou hlavních a dvou doplňkových částí. První část přináší nejstarší lingvistické, epigrafické a archeologické informace o raných uživatelích germánských jazyků.

19,80 € Detail
Henry Fielding between Satire and Sentiment
anglický

Henry Fielding between Satire and Sentiment

Dita Hochmanová - muni PRESS 2024, EAN: 9788028004033

Název v češtině: Slzy a smích Henryho Fieldinga. Maskulinita a zdvořilost v Británii 18. století. Kniha zkoumá, jakou roli sehrály romány Henryho Fieldinga v průběhu všeobecné reformy veřejného vystupování, přičemž se blíže soustřeďuje na vývoj maskulinních vzorů, který je spojen s proměňujícím se chápáním zdvořilosti v letech 1742–1751.

9,90 € Detail
Mimesis
český

Mimesis

Erich Auerbach - ARGO 2024, EAN: 9788025740507

Klasické dílo moderní literární vědy a obecně jeden z nejlepších světových textů zabývajících se estetikou literatury. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil udivující znalost materiálu, nápaditost, mnohostrannost hledisek i jemnost nuancování.

49,40 € Detail
Jak se učí poezie
český

Jak se učí poezie

Václav Jindráček - HOST 2024, EAN: 9788027518722

Jak učitelé a žáci přistupují k poezii?

21,24 € Detail
Německo-židovská literatura v rozděleném a znovusjednoceném Německu
český

Německo-židovská literatura v rozděleném a znovusjednoceném Německu

Michaela Peroutková - LIBRI 2024, EAN: 9788072775996

Kniha se věnuje literární tvorbě německo-židovských autorů, kteří po druhé světové válce působili v nově vzniklých německých státech – v Německé demokratické republice a ve Spolkové republice Německo – a následně ve znovusjednoceném Německu.

15,35 € Detail
Detská Bukvica (Slovanská škola 1.)
slovenský

Detská Bukvica (Slovanská škola 1.)

Juraj Michalič Nebeslav - Torden, s.r.o. 2023, EAN: 9788082231703

Sprievodca staroslovienskym písmom pre rodičov a ich potomkov. Detská Bukvica – kniha, ktorá pomôže otvoriť deťom i dospelým brániu do sveta tvorivého, obrazného písma Slovanov. Autor tak robí formou jemu vlastnou – poéziou.

18,72 € Detail
Metafory, kterými žijeme
český

Metafory, kterými žijeme

George Lakoff; Mark Johnson - PORTÁL 2024, EAN: 9788026221487

Základní dílo kognitivní lingvistiky způsobilo ve své době revoluci ve filosofii jazyka a přístupu k němu vůbec. Fundamentální premisy, na základě nichž byly jazyk a myšlení v jazyce teoreticky i prakticky zpracovávány a pojímány, byly tímto dílem narušeny a musely být přebudovány.

22,23 € Detail
Společné obrazy
český

Společné obrazy

Petr Poslední - Pavel Mervart 2024, EAN: 9788074655647

Kniha Společné obrazy představuje tematicky široce pojaté proměny literární kultury východních Čech v období po roce 1989.

22,23 € Detail
Kniha proměn: výklady k Ovidiovi
český

Kniha proměn: výklady k Ovidiovi

Michael von Albrecht - Malvern 2024, EAN: 9788075304575

Jen velice málo klasických textů se těší trvalému vlivu a zájmu od chvíle svého vzniku až po současnost. Ovidiovy Proměny do této nečetné skupinky patří: zásadní dílo římské antiky hojně podněcovalo imaginaci ve středověku i za renesance, inspirovalo Danta, Shakespeara, Goetha i Ezru Pounda a dodnes je nesporně živým a oblíbeným textem.

19,66 € Detail
Česká interpunkce v evropských dějinách
český

Česká interpunkce v evropských dějinách

Karsten Rinas; Ondřej Koupil; Viktor Tichák - AKROPOLIS 2023, EAN: 9788074704901

Interpunkce je v naší písemné kultuře něčím samozřejmým. Její používání ale není zcela jednoduché.

17,28 € Detail
Šest procházek literárními lesy
český

Šest procházek literárními lesy

Umberto Eco - ARGO 2023, EAN: 9788025740750

V letech 1992 a 1993 Umberta Eca pozvali na Harvardovu univerzitu na šest přednášek o literární teorii. Čekal-li tehdy některý student suchopárný výklad, pamatuje si své překvapení pravděpodobně dodnes. Beletristický text je v Ecově podání lesem, v němž může čtenář rozjímat, nebo se ztratit, chodit po prochozených cestách, nebo si vyšlapat svou vlastní.

19,21 € Detail
O češtině s Karlem Olivou
český

O češtině s Karlem Olivou

neznámy autor - Triton 2023, EAN: 9788076841833

Chcete vědět, jak vznikla vyjmenovaná slova, kde se vzalo kroužkované „ů“ nebo „ oslí můstky“ a nakolik vážně byly míněny jazykové brusy typu čistonosoplena , knihovtipník a klapkobřinkotruhla? Co bylo motivem nepříliš povedené reformy pravopisu z roku 1993 a čím to, že dnešní maturanti nechápou význam slov „ příkrý sráz“?

17,28 € Detail
Soutěžní rétorika Poznámky pro vzdělavatele
český

Soutěžní rétorika Poznámky pro vzdělavatele

René Brinda - Triton 2023, EAN: 9788076842021

Renesance tradičně argumentačního pojetí rétoriky, kterou ve 20. století v podobě neorétoriky nabídli mj. Ch. Perelman a S. Toulmin, znovuotevřela cestu k jejímu funkčnímu uplatnění ve vzdělávání.

7,38 € Detail
Soutěžní rétorika
český

Soutěžní rétorika

René Brinda - Triton 2023, EAN: 9788076841840

Renesance tradičně argumentačního pojetí rétoriky, kterou ve 20. století v podobě neorétoriky nabídli mj. Ch. Perelman a S. Toulmin, znovuotevřela cestu k jejímu funkčnímu uplatnění ve vzdělávání.

34,60 € Detail
Extra betálná vekslbichla
český

Extra betálná vekslbichla

Aleš Marek - SURSUM 2023, EAN: 9788073233938

Po studiu všech možných dostupných pramenů se autorovi podařilo nashromáždit přes dva a půl tisíce nejenom současných hantecových výrazů, ale i výrazů dřívějších a snad už i zapomenutých. Výsledkem tohoto snažení je slovník na určité vědecké bázi, blížící se skutečným slovníkům.

12,82 € Detail
Hantec snadno a rychle
český

Hantec snadno a rychle

Aleš Marek; Stanislav Zajíček - SURSUM 2023, EAN: 9788073233891

Pro profesionály i pro laiky – je tu nyní učebnice, která vás dokáže hantecu naučit. Také vám pomůže zorientovat se v rozdílech mezi „organicky vzniklou“ brněnštinou, jazykem „živlů na okraji společnosti (tzv. plotny)“ i současným hantecem.

21,95 € Detail
Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích
český

Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích

Lenka Odehnalová - muni PRESS 2023, EAN: 9788028002138

Deník spisovatele představuje dílo, jemuž doposud není v ruském a obdobně ani v českém a slovenském prostředí věnována stejná pozornost jako Dostojevského románům. Předkládaná monografie je tvořena sedmi kapitolami a o pozdním díle ruského spisovatele pojednává ze čtyř aspektů: žánrového, tematického, motivického a recepčního.

16,19 € Detail
Jízda na hřbetě delfína
český

Jízda na hřbetě delfína

Zdeněk Troup - Tomáš Halama 2023, EAN: 9788087082430

Český jazyk měl v průběhu svého staletého vývoje mnoho ctitelů a moudrých vykladačů, mistrů, kteří jím vládli tak, že zanechali viditelnou stopu, geniální básníky a romanopisce… Lingvista a překladatel Pavel Eisner bude mít mezi nimi povždy výlučné postavení.

9,82 € Detail
Nekorektní literatura
český

Nekorektní literatura (Literární řada)

Stefan Segi - Academia 2023, EAN: 9788020034168

Politická korektnost představuje kontroverzní jev, který se i v českém prostředí stává předmětem vyhrocených debat o politice, společnosti, kultuře i umění. Tato publikace si klade za cíl prozkoumat reakci českého literárního pole na požadavky spojené právě s politickou korektností.

16,22 € Detail