0

Knihy

Kategórie

Větné rozbory expres
český

Větné rozbory expres (Pravopisná edice)

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2024, EAN: 9788026619659

Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí.

8,99 € Detail
Český pravopis expres
český

Český pravopis expres (Pravopisná edice)

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2023, EAN: 9788026618911

Kniha přináší shrnutí základních pravopisných pravidel, což ocení nejen žáci 2. stupně ZŠ připravující se na přijímací zkoušky, ale také středoškolští studenti, jejich učitelé, rodiče a celá široká veřejnost. Každý z nás při psaní občas zaváhá a neví si rady s některým obtížnějším pravopisným jevem.

10,79 € Detail
Porozumění textu expres
český

Porozumění textu expres (Pravopisná edice)

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2023, EAN: 9788026618942

Kniha Porozumění textu má pomoci žákům v přípravě na úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Kniha žáky seznamuje s pěti typy testových úloh a přináší rovněž užitečné tipy, jak si počínat při řešení úkolů týkajících se porozumění textu.

8,99 € Detail
Diktáty a testy pro 6. třídu
český

Diktáty a testy pro 6. třídu

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2022, EAN: 9788026617754

Cvičebnice je určena žákům 6. ročníku ZŠ a 1. ročníku osmiletých gymnázií, kteří si chtějí zopakovat nebo zlepšit znalosti českého jazyka. Lze ji využít jak pro domácí přípravu, tak pro práci ve vyučování.

7,19 € Detail
Diktáty a testy pro 8. třídu
český

Diktáty a testy pro 8. třídu

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2022, EAN: 9788026617808

Cvičebnice je určena pro žáky 8. ročníku ZŠ a studenty 3. ročníku osmiletých gymnázií. Jejím cílem je pomoci zopakovat probíranou látku z českého jazyka a prověřit, jak jsou žáci schopni samostatně pracovat. Cvičebnice je vhodná pro práci doma i ve škole.

7,19 € Detail
Diktáty a testy pro 9. třídu
český

Diktáty a testy pro 9. třídu

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2022, EAN: 9788026617044

Cvičebnice je určena pro žáky 9. ročníku ZŠ a studenty 4. ročníku osmiletých gymnázií. Jejím cílem je pomoci zopakovat probíranou látku z českého jazyka a prověřit, jak jsou žáci schopni samostatně pracovat. Cvičebnice je vhodná pro práci doma i ve škole.

7,19 € Detail
Diktáty a testy pro 7. třídu
český

Diktáty a testy pro 7. třídu

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2022, EAN: 9788026617051

Cvičebnice je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ a studenty 2. ročníku osmiletých gymnázií. Jejím cílem je pomoci zopakovat probíranou látku z českého jazyka a prověřit, jak jsou žáci schopni samostatně pracovat. Cvičebnice je vhodná pro práci doma i ve škole.

7,19 € Detail
Diktáty a testy pro 8. třídu
český

Diktáty a testy pro 8. třídu

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2021, EAN: 9788026616412

Cvičebnice je určena pro žáky 8. ročníku ZŠ a studenty 3. ročníku osmiletých gymnázií. Jejím cílem je pomoci zopakovat probíranou látku z českého jazyka a prověřit, jak jsou žáci schopni samostatně pracovat. Cvičebnice je vhodná pro práci doma i ve škole.

6,99 € Detail
Podstatná a přídavná jména, zájmena expres
český

Podstatná a přídavná jména, zájmena expres

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2021, EAN: 9788026616221

Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče. Kniha je rozdělena do kapitol podle jednotlivých jmen, závěrečná kapitola se věnuje souhrnnému opakování.

8,09 € Detail
Větné rozbory expres
český

Větné rozbory expres (Pravopisná edice)

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2021, EAN: 9788026616115

Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí.

7,99 € Detail
Diktáty a testy pro 6. třídu
český

Diktáty a testy pro 6. třídu

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2020, EAN: 9788026615675

Cvičebnice je určena žákům 6. ročníku ZŠ a 1. ročníku osmiletých gymnázií, kteří si chtějí zopakovat nebo zlepšit znalosti českého jazyka. Lze ji využít jak pro domácí přípravu, tak pro práci ve vyučování.

6,29 € Detail
Slovní druhy expres
český

Slovní druhy expres (Pravopisná edice)

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2020, EAN: 9788026615330

Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče.

7,19 € Detail
Interpunkce expres
český

Interpunkce expres (Pravopisná edice)

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2020, EAN: 9788026614906

Kniha přináší ucelený přehled základních pravidel užívání interpunkčních znamének, která nám usnadní orientaci v textu. Obsah knihy ocení nejen žáci 2. stupně ZŠ připravující se na přijímací zkoušky, ale také středoškolští studenti, učitelé, rodiče a široká veřejnost. Knihu tvoří deset kapitol, věnovaných jednotlivým interpunkčním znaménkům.

7,19 € Detail
Velká písmena expres
český

Velká písmena expres (Pravopisná edice)

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2019, EAN: 9788026614241

Kniha Velká písmena expres společně s úspěšnými učebnicemi Český pravopis expres a Větné rozbory expres si klade za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny obtížné zkoušky, ale především se dobře vyznat v pravidlech rodného jazyka.

7,19 € Detail
Poradím si s češtinou 6. - 9. třídy
český

Poradím si s češtinou 6. - 9. třídy

Vlasta Gazdíková - Pierot 2018, EAN: 9788073536268

Titul Poradím si s češtinou 6. - 9. třídy je určen pro všechny žáky, kteří si potřebují zopakovat látku 6. - 9. ročníku základní školy. Jednotlivá cvičení jsou přehledně označena tak, aby bylo jasné, ke kterému ročníku se učivo vztahuje.

8,37 € Detail
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia Český jazyk
český

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia Český jazyk

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2017, EAN: 9788026611783

Tato kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy. V závěru knihy je pak uveden klíč správných odpovědí ke všem úlohám.

7,19 € Detail
Přijímací zkoušky na střední školy Český jazyk
český

Přijímací zkoušky na střední školy Český jazyk

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2017, EAN: 9788026611776

Tato kniha umožní žákům 9. ročníků a dalším uchazečům o studium v maturitních oborech cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy.

7,19 € Detail
Větné rozbory expres
český

Větné rozbory expres

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2017, EAN: 9788026610748

Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí.

5,39 € Detail
Český pravopis expres
český

Český pravopis expres

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2016, EAN: 9788026609902

Publikace Český pravopis expres je určena nejen žákům 2. stupně ZŠ, studentům středních škol, jejich učitelům a rodičům, ale i široké veřejnosti. Každý z nás se občas dostává do situace, kdy si neví rady s nějakým obtížným pravopisným jevem.

7,19 € Detail
Diktáty a testy pro 6. třídu
český

Diktáty a testy pro 6. třídu

Vlasta Gazdíková - EDIKA 2014, EAN: 9788026605409

Diktáty a testy pro 6. třídu jsou určeny pro ty, kdo si chtějí zopakovat nebo zlepšit své znalosti z učiva českého jazyka 6. ročníku ZŠ nebo 1. ročníku osmiletých gymnázií. Dají se využít jak pro domácí přípravu, tak pro práci ve vyučování. Mohou tedy pomoci nejen samotným žákům, ale na druhou stranu usnadní práci učitelům a rodičům.

5,39 € Detail