0

Knihy

Zvedavček - pracovný zošit 1/1 pre 3-4 ročných
slovenský

Zvedavček - pracovný zošit 1/1 pre 3-4 ročných

Mária Tašková - Maquita 2024, EAN: 9788082210234

Pracovný zošit rozvíja všeobecné zručnosti dieťaťa medzi 3-4 rokom. Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať pohyb dlane, prstov a zápästia, úchop ceruzky, slovnú zásobu, logické myslenie, predstavivosť, priestorovú a zrakovú orientáciu. Pracovný zošit je navrhnutý ako maľovanka so zábavno-kognitívnymi úlohami.

1,60 € Detail
Čarovná pastelka - pracovný zošit 1/3  pre 4-5 ročných
slovenský

Čarovná pastelka - pracovný zošit 1/3 pre 4-5 ročných

Mária Tašková - Maquita 2023, EAN: 9788082210128

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

1 € Detail
Čarovné rátanie - pracovný zošit 2/3 pre 4-5 ročných
slovenský

Čarovné rátanie - pracovný zošit 2/3 pre 4-5 ročných

Mária Tašková - Maquita 2023, EAN: 9788082210135

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

1,55 € Detail
Učíme sa písať - pracovný zošit 1/4 pre 5-6 ročných
slovenský

Učíme sa písať - pracovný zošit 1/4 pre 5-6 ročných

Mária Tašková - Maquita 2023, EAN: 9788082210197

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

1,30 € Detail
Učíme sa počítať - pracovný zošit 2/4 pre 5-6
slovenský

Učíme sa počítať - pracovný zošit 2/4 pre 5-6

Mária Tašková - Maquita 2023, EAN: 9788082210203

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami. V predškolskom veku sa začína rozvíjať presné myslenie dieťaťa. Cieľom edukačných aktivít je naučiť dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi a rozvíjať základy algoritmického myslenia.

1,30 € Detail
Začínam rozprávať - pracovný zošit 4/4 5-6 ročných
slovenský

Začínam rozprávať - pracovný zošit 4/4 5-6 ročných

Mária Tašková - Maquita 2023, EAN: 9788082210227

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách.

1,30 € Detail
Začínam poznávať - pracovný zošit 3/4 5-6 ročných
slovenský

Začínam poznávať - pracovný zošit 3/4 5-6 ročných

Mária Tašková - Maquita 2022, EAN: 9788082210173

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce. Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí.

1,55 € Detail
Čarovné objavy - pracovný zošit 3/3 pre 4-5 ročných
slovenský

Čarovné objavy - pracovný zošit 3/3 pre 4-5 ročných

Mária Tašková - Maquita 2022, EAN: 9788082210142

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.

1,55 € Detail
Kúzelné objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Kúzelné objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210067

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.

1 € Detail
Kúzelná pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Kúzelná pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210111

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

1,30 € Detail
Kúzelné rátanie - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Kúzelné rátanie - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210050

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

1 € Detail
Hravá ceruzka - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Hravá ceruzka - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210074

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

1,19 € Detail
Hravé objavy - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Hravé objavy - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210098

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.

1,19 € Detail
Hravé počty - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Hravé počty - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210081

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

1,19 € Detail
Hravý jazýček - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Hravý jazýček - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210104

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách.

1,19 € Detail
Veselá pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Veselá pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788089260997

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

1,04 € Detail
Veselé objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Veselé objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788089260980

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.

1,04 € Detail
Veselé rátanie - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Veselé rátanie - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788082210012

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

1,04 € Detail
Šikovná hlavička - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Šikovná hlavička - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788082210036

Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí. Pracovný zošit je zostavený tak, aby vzbudzoval u dieťaťa záujem a prirodzenú zvedavosť.

1,07 € Detail
Šikovné počty - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Šikovné počty - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788082210029

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

1,19 € Detail