0

Knihy

Kúzelné objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Kúzelné objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210067

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.

1 € Detail
Kúzelná pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Kúzelná pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210111

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

0,99 € Detail
Kúzelné rátanie - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Kúzelné rátanie - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210050

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

1 € Detail
Hravá ceruzka - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Hravá ceruzka - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210074

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

1,19 € Detail
Hravé objavy - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Hravé objavy - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210098

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.

1,19 € Detail
Hravý jazýček - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Hravý jazýček - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2021, EAN: 9788082210104

Pracovné zošity v predredaji pre materské školy. Distribúcia začne koncom augusta 2021. Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách.

1,19 € Detail
Veselá pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Veselá pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788089260997

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

1,04 € Detail
Veselé objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Veselé objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788089260980

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.

0,94 € Detail
Veselé rátanie - Pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Veselé rátanie - Pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788082210012

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

1,04 € Detail
Šikovná hlavička - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Šikovná hlavička - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788082210036

Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí. Pracovný zošit je zostavený tak, aby vzbudzoval u dieťaťa záujem a prirodzenú zvedavosť.

1,07 € Detail
Šikovné počty - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Šikovné počty - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788082210029

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

1,19 € Detail
Šikovný jazýček - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Šikovný jazýček - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2020, EAN: 9788082210043

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách.

1,19 € Detail
Matematické predstavy predškoláka 5-6 rokov
slovenský

Matematické predstavy predškoláka 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2019, EAN: 9788089260904

Zošit rozvíja základy algoritmického myslenia a učí dieťa chápať čísla jednoduché operácie s nimi

1,10 € Detail
Rozvoj poznania predškoláka - 5-6 rokov
slovenský

Rozvoj poznania predškoláka - 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2019, EAN: 9788089260942

Zošit rozvíja pozorovanie, triedenie a priraďovanie. Cieľom je vyjadriť skúsenosť dieťaťa a predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách. Vzbudzuje záujem o bádanie, pokusom a jednoduchým porovnaniam.

1,10 € Detail
Čarovné rátanie - pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Čarovné rátanie - pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2019, EAN: 9788089260935

Zošit rozvíja presné myslenie dieťaťa a učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi.

1 € Detail
Grafomotorika predškoláka 5-6 rokov
slovenský

Grafomotorika predškoláka 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2019, EAN: 9788089260911

Zošit rozvíja jemnú motoriku a motivuje k písanej kultúre reči.

1,10 € Detail
Čarovná pastelka -  pracovný zošit 4-5 rokov
slovenský

Čarovná pastelka - pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2019, EAN: 9788089260959

Zošit rozvíja jemnú motoriku a motivuje k písanej kultúre jazyka.

1 € Detail
Čarovné objavy - pracovný zošit 4-5 rokov
slovinský

Čarovné objavy - pracovný zošit 4-5 rokov

Mária Tašková - Maquita 2019, EAN: 9788089260928

Zošit rozvíja pozorovanie, triedenie a priraďovanie. Cieľom je vyjadriť skúsenosť a predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách. Vzbudzuje záujem k bádaniu, pokusom a jednoduchým porovnávaniam.

1 € Detail
Začínam rozprávať - Pracovný zošit 5-6 rokov
slovenský

Začínam rozprávať - Pracovný zošit 5-6 rokov

Mária Tašková - Maquita 2019, EAN: 9788089260966

Zošit rozvíja slovnú zásobu a záujem o písanie a čítanie. Podporuje sebavedomie dieťaťa k samostatnosti.

1,19 € Detail
Zvedavček - pracovný zošit 3-4 roky
slovenský

Zvedavček - pracovný zošit 3-4 roky

Mária Tašková - Maquita 2019, EAN: 9788089260973

Dieťa precvičuje úchop ceruzky, pohyb zápästia, dlane a prstov, predstavivosť, logické myslenie, zrakovú a priestorovú orientáciu.

1,19 € Detail