0

Kategórie

Škola odhalení hlasu
český

Škola odhalení hlasu

Valborg Werbeck-Svärdströmová - Franesa 2019, EAN: 9788088337102

Když autorka jako proslulá operní pěvkyně, která měla odmalička zlato v hrdle, ztratila hlas, pochopila, že v pedagogice zpěvu není něco v pořádku. Poznala, že je to především samotné pojetí hlasu a tónu jako něčeho hmotného. A pokud je mylné toto pojetí, musí být nutně chybný i přístup praktikovaný ve školách zpěvu. Důsledkem je pak poškození a nakonec ztráta hlasu. Vytvořila proto vlastní školu, která je ve svém pojetí a přístupu zcela odlišná a zcela nová, školu, v níž hlas není cvičen, ale odhalován. V knize podrobně popisuje jednotlivé fáze odhalování hlasu, ale také zásady správného dýchání, používání jazyka a dalších součástí zpěvního ústrojí, a vysvětluje, co se vlastně při zpěvu odehrává.

15,04 € Detail
Sonate en Ré-majeur  pour piano
francúzsky

Sonate en Ré-majeur pour piano

Jean de Mazac - JdM Publisher 2019, EAN: 9781716967917

Klavírna sonáta, 3 časti: Allegro assai Gavotte - Rondeau (klasicko-romantická virtuózna skladba s výraznou melodikou)

7,90 € Detail
Album des danses pour piano
francúzsky

Album des danses pour piano

Jean de Mazac - JdM Publisher 2017, EAN: 5800126075792

9 tancov pre sólo klavír (klasicko-romantická hudba s výraznou melodikou)

11,90 € Detail
3 pieces for the little violoncellist
anglický

3 pieces for the little violoncellist

Jacob Liebmann - JdM Publisher 2017, EAN: 9781387530786

Tri klasicko-romantické melodické skladbičky pre malého violončelistu začiatočníka s klavírnym doprovodom. 1.Menuet 2.Gavotte 3.Scherzo

6,60 € Detail
Kytarová škola pro začátečníky
český

Kytarová škola pro začátečníky

Vítek Zámečník - Tónika 2019, EAN: 9790900404503

Kytarová škola pro začátečníky je určena především žákům a pedagogům ZUŠ. Skvělým průvodcem však bude i všem ostatním kytarovým nadšencům bez ohledu na věk, včetně samouků. Systém výuky je přehledný, srozumitelný a na sebe navazující. Učebnice nabízí široký výběr skladeb soudobých a klasických autorů, cvičení i známých písní z různých koutů světa, v nichž se seznámíte s hudebními pojmy a technikami hry na klasickou kytaru. Součástí této progresivní školy hry na kytaru je více než 100 audiovizuálních klipů na YouTube, obsahujích 150 skladeb, písní a cvičení. Klipy spustíte naskenováním QR kódů v učebnici pomocí čtečky QR kódů v chytrém telefonu nebo tabletu. Videa pro lepší domácí přípravu tak můžete pohodlně zhlédnout, kdykoli potřebujete. Učebnice je barevná, stylově ilustrována, má šitou vazbu, dobře čitelné noty větší velikosti a papír s vyšší gramáží, skrze který noty ani ilustrace neprosvítají. Orientace v knize je snadná a rychlá - kromě seznamu kapitol obsahuje i abecední seznam skladeb a barevné záložky na okrajích učebnice s označením kapitol. Součástí 160stránkové publikace je i stručná hudební nauka, která není vyučována odděleně, ale je metodicky propojena se skladbami či cvičeními. Autorem je absolvent plzeňské konzervatoře, kytarista, skladatel a učitel hry na klasickou kytaru s 27letou praxí, působící na ZUŠ Jana Hanuše na Praze 6.

20,68 € Detail
Teória zvukového majstrovstva
slovenský

Teória zvukového majstrovstva

Juraj Lexmann, Ján Grečnár - neuvedeny 2018, EAN: 9788057012795

Teória zvukového majstrovstva sa venuje základným kategóriám filmového a televízneho zvuku, ako sú ticho, atmosféry, ruchy, ľudská reč a hudba. Vysvetľuje činnosti zvukového majstra na príprave a nakrúcaní filmov a televíznych diel, štúdiové snímanie a spracovanie zvukov a ich mixáž.

6,00 € Detail
Abeceda klavíristy
český

Abeceda klavíristy

Alfred Brendel - VOLVOX GLOBATOR 2020, EAN: 9788075115225

Alfred Brendel (5. ledna 1931) je rakousko-britský klavirísta, básník a spisovatel. Bývá považován za jednoho z největších pianistů všech dob. Narodil se v Loučné nad Desnou v okrese Šumperk v rodině nehudebníků. Do svých šesti let žil v Československu, poté se rodina odstěhovala do Záhřebu v Jugoslávii a pak do rakouského Štýrského Hradce. Na hodiny klavíru začal docházet v šesti letech. Pak studoval na konzervatoři ve Štýrském Hradci u profesorky Ludoviky von Kaanové a kompozici u Artura Michela. Studia dokončil u rakouského klavíristy a skladatele Eduarda Steuermanna, a zejména absolvováním mistrovských kurzů švýcarského pianisty a dirigenta Edwina Fischera. Brendel poprvé veřejně koncertoval ve Štýrském Hradci, když mu bylo sedmnáct. Od doby, kdy Alfred Brendel přestal koncertovat, se soustředí na předávání svých zkušeností ostatním. Vedle přednášek, workshopů apod. je výsledkem kniha Abeceda klavíristy, která potěší každého, kdo má zájem o techniku, historii klavíru a klavírní repertoár. Erudovaný, vtipný, poučný a hluboce osobní pohled je ideální pro všechny milovníky klavíru, hudebníky a fanoušky hudby. Jakýkoli hudební nástroj je zřídkakdy popsán tak zábavným a inteligentním způsobem.

10,30 € Detail
Metodika hry na hoboj
český

Metodika hry na hoboj

Jurij Likin, kolektiv - Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2018, EAN: 9788074601538

Publikace Jurije Likina Metodika hry na hoboj. Reflexe a vybrané kapitoly závěrečných prací studentů JAMU nabízí čtenáři pojednání o způsobu tvorby a estetice hobojového tónu, základech hry na hoboj (dechová technika, nátisková technika, držení těla, držení nástroje a strojků) a výrazových prostředcích hobojisty, zejména o intonaci, dynamice, rezonanci a barvě tónu. Hlavním cílem je systematizace poznatků ve hře na hoboj a dosažení toho, aby měli studenti vysoké školy vyřešeny veškeré základní technické problémy a nemuseli je pracně revidovat při svém studiu. Budou tak mít možnost plně rozvíjet svůj talent a své schopnosti, rozšiřovat svůj repertoár, pracovat na osobitosti svého projevu a zdokonalování hudebního myšlení. Důvodem vydání je též potřeba nabídnout studentům aktuální materiály, které vzešly ze spolupráce vyučujícího pedagoga a studentů třídy hoboje Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

12,17 € Detail
Počítačem podporovaná algoritmická kompozice
anglický

Počítačem podporovaná algoritmická kompozice

Dan Dlouhý - Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2017, EAN: 9788074601415

Kniha hudebního skladatele, hráče na bicí nástroje a pedagoga JAMU v Brně Dana Dlouhého je zaměřena na využití počítačových aplikací hudebními skladateli. Mapuje více než stovku kompozičních počítačových programů, které jsou doplněny online odkazy, a snaží se o jejich systematický popis a zhodnocení jejich využitelnosti pro profesionální hudební praxi. Autor přibližuje základní pojmy z oblasti počítačem podporované algoritmické kompozice, přináší stručný vhled do historie používání výpočetní techniky a softwaru pro tvorbu počítačových kompozic a pokouší se alespoň částečně odstranit terminologickou nejednotnost týkající se klíčových pojmů tohoto oboru. Počítačové programy podle autora nemají sloužit ke kompenzaci nedostatečného autorského potenciálu, naopak mají napomáhat v hledání paralel mezi nejrůznějšími hudebními prvky a podporovat kreativitu skladatele. Závěrečnou kapitolu tvoří analýza několika autorových skladeb, při jejichž tvorbě byly použity některé z popisovaných kompozičních programů. Součástí bohatě ilustrované knihy je seznam literatury a odkazů na konkrétní počítačové programy.

23,27 € Detail
Filozofie nové hudby
český

Filozofie nové hudby

Theodore W. Adorno - Akademie múzických umění 2018, EAN: 9788073315122

Základní spis, který reflektuje novou hudbu z několika různých hledisek kromě hudebních aspektů je zohledněn její filozofický, sociologický a estetický kontext. Kniha je rozdělena na dvě části a je doplněna rozsáhlejší introdukcí. První část se zabývá dílem Arnolda Schönberga (od volné atonality k dvanáctitónové technice), druhá je věnována Igoru Stravinskému (ruské folklorní období a neoklasicismus). Dle Adornových slov vede objektivní zhodnocení filozofie nové hudby přes srovnání těchto dvou rozdílných komponistů. Myšlenky, které jsou obsaženy v tomto spisu, jsou v mnohém stále aktuální. Autor se detailně zabývá otázkou společenského postavení nové hudby a konstatuje její značnou izolovanost. Nová hudba je chápana jako jakési osamocené svědectvím o stavu společnosti, společnost o něj však nestojí uvedený stav de facto přetrvává dodnes.

16,87 € Detail
Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy
český

Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy

Tomáš Kuhn - Univerzita Pardubice 2019, EAN: 9788026109068

Publikace podává přehled o základních stylech a žánrech jazzové a populární hudby. Kniha je primárně zaměřena na vývoj světové hudby, okrajově ale zmiňuje i českou hudební scénu. Publikace je primárně určena studentům hudebních fakult a konzervatoří s hudebním zaměřením a učitelům hudební výchovy. Díky své srozumitelnosti najde své uplatnění také u širší hudební veřejnosti, která se zajímá o populární hudbu a jazz.

8,74 € Detail
Stručné dejiny hudby
slovenský

Stručné dejiny hudby

Gerald Abraham - Hudobné centrum 2018, EAN: 9788089427406

Tretím vydaním prekladu Stručných dejín hudby od anglického autora Geralda Abrahama sa Hudobné centrum vracia ku komplexnej problematike vývoja hudby v jednotlivých kultúrach sveta. Autor sa tejto priam gigantickej témy zmocnil tak, že zaujal pozíciu pozorovateľa, ktorý je schopný z diaľky nielen defi novať hlavné a vedľajšie vývinové prúdy, ale aj postrehnúť prvé nenápadné prejavy nového kompozičného štýlu či novej praxe muzicírovania. Kniha zaujme hojnosťou a spoľahlivosťou uvádzaných faktov.

33,00 € Detail
Jak hrát na housle čistě
český

Jak hrát na housle čistě

Břetislav Novotný - Akademie múzických umění 2018, EAN: 9788073315238

Kniha nechce v žádném případě vzbudit v čtenáři dojem, že teprve po jejím přečtení pro něj bude možné hrát na smyčcových nástrojích intonačně čistě. Jejím hlavním cílem je objasnit, jak vynikající instrumentalisté vlastně intonují a v čem spočívá tajemství jejich intonačně čisté hry, a současně také upozornit na některé mylné názory nebo vžité předsudky, které cestu k čisté intonaci zbytečně komplikují. Takto získané informace pak mohou významně usnadnit a urychlit řešení mnoha intonačních problémů všem hráčům na smyčcové nástroje bez ohledu na výši jejich intonační nebo technické úrovně. I když je těžištěm publikace problematika houslové intonace, obsahuje kromě notových příkladů z houslové literatury též notové příklady z literatury violové, violoncellové, vokální, komorní i orchestrální.

18,75 € Detail
Farebné struny - Koledy
slovenský

Farebné struny - Koledy

Stanislava Maráková - Dali-BB 2018, EAN: 9788081412165

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY Koledy pomôže pripraviť na vianočné sviatky: *žiakov prípravného štúdia hry na husliach v ZUŠ; *žiakov v ročníkoch 1. časti, I. stupňa základného štúdia hry na husliach v ZUŠ; *samoukov začiatočníkov. FAREBNÉ STRUNY Koledy sú voľným pokračovaním metodických príručkiek FAREBNÉ STRUNY a FAREBNÉ STRUNY 2. Metodická príručka vznikla na základe záujmu o vianočné koledy pre huslistov začiatočníkov. Podnetom bola tiež pozitívna spätná väzba na Metodické príručky Farebné struny a Farebné struny 2 od kolegov učiteľov hry na husliach aj samoukov huslistov začiatočníkov. Poslaním tejto príručky je prezentovať jednoduchý metodický postup nácviku kolied, ktoré vám spríjemnia čas Vianoc a dopomôžu k vytvoreniu radostnej atmosféry v kruhu rodiny. Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY Koledy obsahuje dvadsať známych vianočných kolied, ktoré sú zapísané v notovej osnove s textami kolied aj s jednoduchým akordickým sprievodom pre harmonické nástroje. Pri každej kolede je zapísané tempo, v ktorom je odporučená interpretácia. Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY Koledy je štruktúrovaná do dvoch častí: V prvej časti graficky znázorňuje elementárne pojmy použité v príručke. Z hudobnej teórie uvádza schémy prstokladov aj zápis nôt v notovej osnove s ich pomenovaním. V druhej časti pomáha zdokonaľovať technické zručnosti: a) motorickým tréningom prstokladov b) precvičovaním plynulých ťahov sláčika bez nehudobných zvukov. Nácvikom ďalších technických prvkov aplikovaných v koledách má huslista začiatočník možnosť rozvíjať nadobudnuté základy hry na husliach a tak technicky napredovať.

16,00 € Detail
Harmonicky myslet a slyšet
český

Harmonicky myslet a slyšet

Vladimír Tichý - Akademie múzických umění 2018, EAN: 9788073315191

Předkládaná učebnice je adresována posluchačům studia hudebních oborů na konzervatořích, na pedagogických a filozofických fakultách univerzit i dalším zájemcům o studium harmonie. Kniha je rozčleněna do 25 lekcí. Každá předkládá systematicko-teoretický výklad konkrétního harmonického problému spolu s pravidly, návody či doporučeními k jeho řešení. Na konci kapitoly jsou úlohy k praktickému procvičování formou vypracovávání kompozičních úloh a analýz vybraných hudebních příkladů. První část publikace je zaměřena na oblast klasické harmonie, druhá část pak na problematiku a specifika harmonie 20. století. Kniha vychází ve třetím vydání.

15,93 € Detail
O umění klavírní hry
český

O umění klavírní hry

Genrich Gustavovič Nejgauz - Akademie múzických umění 2018, EAN: 9788073315153

Nové, revidované vydání vyhledávané metodologické práce pro klavíristy. Proslulý pianista a pedagog v ní postihuje základní principy klavírního umění a formuluje řešení pedagogických otázek s moudrostí, zkušeností a hlubokou láskou k hudbě.

17,81 € Detail
Ako spievať prvú ligu
slovenský

Ako spievať prvú ligu

Peter Mikuláš - Hudobné centrum 2018, EAN: 9788089427369

12,10 € Detail
Kytarová příručka pro samouky
český

Kytarová příručka pro samouky

Jiří Kohler - Schott Music Panton 1989, EAN: 9790205007157

Tato příručka pro kytaristy vznikla z nutnosti pomoci začínajícím kytaristům, aby se i když neznají noty, seznámily se základy doprovodné hry na kytaru. Osvojit si znalost hmatů základních akordů nečiní takové potíže oproti tomu, jak je vhodně hrát prstovou úhozovou technikou hry pravé ruky. Naučíte se akordy mezi sebou správně spojovat, poznáte, jakými akordy lze obohacovat doprovod, jak a kterými tóny můžete basovat, jak lze pravou rukou provádět různé doprovodné figury. Řadu dalších otázek si však dokážete zodpovědět tehdy, až prostudujete celou příručku. Kytarová příručka obsahuje podrobný popis kytary,návod, jak správně navinovat nylonové i kovové struny, jaké je správné držení kytary a poradí vám i při ladění kytary. Příručka dále nabízí seznam akordových značek a jejich hmatů, zpěvníček všeobecně známých písní a akordy s velkým barré na pěti a šesti strunách. Příručka je dobrým pomocníkem pro každého, kdo se chce naučit hrát na kytaru.

8,88 € Detail
Úvod do štúdia teórie harmónie
slovenský

Úvod do štúdia teórie harmónie

Ivan Hrušovský - Hudobné centrum 2018, EAN: 9788089427383

Spoločná publikácia Hudobného centra a Vysokej školy múzických umení prinesie revidované vydanie jednej z ťažiskových prác slovenskej muzikológie z pera slovenského skladateľa, muzikológa a hudobného historika Ivana Hrušovského. Kniha vznikla na sklonku 50. rokov 20. storočia a prináša hlboký pohľad na vývoj fenoménu harmónie, počnúc viachlasom, ktorý sa sformoval v hudbe prírodných národov, cez viachlasné konštrukcie európskej hudby posledného tisícročia až po kompozičný konštruktivizmus v rôznych orientáciách hudby 20. storočia. Publikácia je vhodná pre všetky druhy hudobných škôl i pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj pohľad na vývojové peripetie európskej hudby. Kniha vychádza v edícii Markéty Štefkovej a v redakcii Vladimíra Godára.

14,30 € Detail
Škola hry na akordeóne (2.vydanie)
slovenský

Škola hry na akordeóne (2.vydanie)

Jozef Demjan, Boris Lenko, Marta Urdová - Hudobné centrum 2014, EAN: 9790685030140

Akordeón pri správnom ovládaní môže byť ideálnym nástrojom rozvoja hudobníka; jeho schopnosť viachlasej hry, plastickosti, rôznorodosti farieb i výrazných dynamických odtieňov je predpokladom pre bohaté interpretačné vyjadrenie. Spoločne dúfame, že sa naša nová učebnica stane učebnicou nás všetkých, že nám bude pomáhať v rozvoji akordeónu, akordeonistov a hudby vôbec, že nám umožní objavovať krásy hudby pomocou tohto nádherného nástroja, ktorý si v plnej miere zaslúži našu priazeň a lásku." (Boris Lenko)

9,50 € Detail