0
Zákony 2023 VI.

Zákony 2023 VI.

Životné prostredie, odpady - Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: Poradca s.r.o. 2023
EAN: 9788081622533

Životné prostredie obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti: životné prostredie, zálohovanie, separovanie, ochrana ovzdušia, lesné hospodárstvo, intergrovaná prevencie, kontrola znečistenia životného prostredia, odpadové hospodárstvo a vodné hospodárstvo. Zákony po novelách pre rok 2023 sú uvedené s prehľadne zvýraznenými zmenami v texte.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

7,82 € Bežná cena 9,20 €
 

Viac o knihe

Životné prostredie obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti: životné prostredie, zálohovanie, separovanie, ochrana ovzdušia, lesné hospodárstvo, intergrovaná prevencie, kontrola znečistenia životného prostredia, odpadové hospodárstvo a vodné hospodárstvo. Zákony po novelách pre rok 2023 sú uvedené s prehľadne zvýraznenými zmenami v texte.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

1. Životné prostredie
ZÁKON č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
ZÁKON č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
ZÁKON č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
ZÁKON č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie
ZÁKON č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

2. Ochrana ovzdušia
ZÁKON č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
VYHLÁŠKA č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

3. Lesné hospodárstvo
ZÁKON č. 326/2005 Z. z. o lesoch

4. Odpadové hospodárstvo
ZÁKON č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
VYHLÁŠKA č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
ZÁKON č. 302/2018 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
VYHLÁŠKA č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
VYHLÁŠKA č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

5. Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia
ZÁKON č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

6. Vodné hospodárstvo
ZÁKON č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. (vodný zákon)
 
Životné prostredie

ZÁKON č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
ZÁKON č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
ZÁKON č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 
Ochrana ovzdušia

ZÁKON č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
VYHLÁŠKA č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

 
Lesné hospodárstvo

ZÁKON č. 326/2005 Z. z. o lesoch

 
Odpadové hospodárstvo

ZÁKON č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VYHLÁŠKA č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii
ZÁKON č. 302/2018 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
VYHLÁŠKA č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
VYHLÁŠKA č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

 
Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia

ZÁKON č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

 
Vodné hospodárstvo

ZÁKON č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

VYDAVATEĽSTVO Poradca s.r.o.
ROK VYDANIA 2023
ISBN 9788081622533
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 760
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 149 × 28 mm
HMOTNOSŤ 598 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca