0

Knihy

Zákony V-A/2023 – verejná správa

Zákony V-A/2023 – verejná správa

Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 - Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: PORADCA 2023
EAN: 9788081622519

Verejná správa obsahuje úplné znenie zákonov po novelách pre rok 2023 týkajúce sa oblasti rozpočtových pravidiel, štátnej a verejnej služby, informačných technológií, verejného obstarávania, elektronickej komunikácie. Zmeny v zákon sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: 1. Rozpočtové pravidlá Zákon č.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

8,28 € Bežná cena 9,20 €
 

Viac o knihe

Verejná správa obsahuje úplné znenie zákonov po novelách pre rok 2023 týkajúce sa oblasti rozpočtových pravidiel, štátnej a verejnej služby, informačných technológií, verejného obstarávania, elektronickej komunikácie. Zmeny v zákon sú v texte prehľadne vyznačené.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

1. Rozpočtové pravidlá
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

2. Štátna a verejná služba
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 73/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 493/2022 Z. z., o audite kybernetickej bezpečnosti
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 452/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
Vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
 
Rozpočtové pravidlá

ZÁKON č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
ZÁKON č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra­vidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Štátna a verejná služba

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 73/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 493/2022 Z. z., o audite kybernetickej bezpečnosti
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 452/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
Vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2023
ISBN 978-80-8162-251-9
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 656
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 148 × 26 mm
HMOTNOSŤ 520 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca