0

Knihy

Zákony II časť B 2023 - Trestné právo, exekučný poriadok správne právo...

Zákony II časť B 2023 - Trestné právo, exekučný poriadok správne právo...

Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: PORADCA 2023
EAN: 9788081622397

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch, Správny súdny poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok,.... .

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Nie je na sklade

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

 

Viac o knihe

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch, Správny súdny poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok,.... . Od roku 2023 dochádza v týchto právnych predpisoch k podstatným zmenám, ktoré sú vyznačené tučným písmom.

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.
Skutkové podstaty trestných činov sú systematicky zaradené do dvanástich hláv osobitnej časti trestného zákona podľa významu chráneného záujmu alebo špeciálnej ochrany spoločenských vzťahov. Hlavným prameňom trestného práva je Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z.
Súdny spor je najznámejší proces, v ktorom sa rieši právny spor. Zvyčajne zahŕňa jednotlivca alebo skupinu (napr. obchodný podnik), ktorá podniká. Hlavnými zákonmi pre túto oblasť sú Civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok a ďalšie, ktoré sú obsahom tejto publikácie.

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2023
ISBN 978-80-8162-239-7
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 960
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 148 × 35 mm
HMOTNOSŤ 686 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca