0

Knihy

Trestné právo procesné, Všeobecná časť, 2. vydanie

Trestné právo procesné, Všeobecná časť, 2. vydanie

Autor: Jozef Čentéš a kolektív
Vydavateľstvo: HEURÉKA
EAN: 9788081731419

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Všeobecná časť" je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.  Autorský kolektív: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - kapitoly 1 spol., 2 spol., 4, 5, 6, 8, 14 JUDr. Martin Bargel - kapitola 10 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. - kapitoly 12, 13 doc. JUDr.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

36 € Bežná cena 40 €
 

Viac o knihe

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Všeobecná časť" je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.

Autorský kolektív:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - kapitoly 1 spol., 2 spol., 4, 5, 6, 8, 14
JUDr. Martin Bargel - kapitola 10
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. - kapitoly 12, 13
doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. - kapitoly 1 spol., 2 spol., 9, 15 spol.
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. - kapitoly 11 spol.
JUDr. Marta Kolcunová, PhD. - kapitoly 11 spol., 15 spol.
Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - kapitola 3
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. - kapitola 7
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. - kapitoly 1 spol., 2 spol.

Z recenzných posudkov:
Učebnica „Trestné právo procesné. Všeobecná časť“, spĺňa kritéria vysokoškolskej učebnice. Jej obsah je uspôsobený obsahu všeobecnej časti predmetu trestné právo procesné.
Učebnica prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov k jednotlivým otázkam všeobecnej časti trestného práva procesného, pričom vychádza predovšetkým z aktuálnej právnej úpravy predpisov trestného práva procesného a ich uznávaného výkladu. Jej vydanie obohatí odbornú trestnú literatúru na Slovensku a prispeje k zvýšeniu kvality výuky trestného práva procesného.
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Z hľadiska potenciálu učebného textu možno vysloviť, že spracovaná publikácia predstavuje v rukách študenta práva nielen nástroj pre získanie najzásadnejších informácií a poznatkov plynúcich zo samotných ustanovení Trestného poriad-ku, ale rovnako pre osvojenie si súdnych rozhodnutí vytvárajúcich prelomy v oblasti výkladu a chápania najvýznamnejších trestnoprocesných nástrojov. Učebnica tak predstavuje ideálny prostriedok pre správne pochopenie najzásadnejších tresnoprocesných inštitútov, pre poznanie zmyslu relevantných právnych noriem ako aj pre samotné kreovanie právneho myslenia budúceho právnika. Na základe uvedeného možno tiež vysloviť, že publikácia nemá výlučne charakter učebnej pomôcky pre študentov právnických fakúlt, ale vzhľadom na jej vysokú kvalitu, odbornosť koncipovania textu a precíznosť jej spracovania má potenciál slúžiť aj ako zdroj cenných informácií pre odbornú verejnosť.
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

VYDAVATEĽSTVO HEURÉKA
ROK VYDANIA
ISBN 978-80-8173-141-9
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 492
VÄZBA tvrdá
ROZMER 150 x 215 x 30 mm
HMOTNOSŤ 734 g

Ďalšie tituly od autora Jozef Čentéš a kolektív

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie

Jozef Čentéš a kolektív

37,80 € HEURÉKA 2022
Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti

Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti

Jozef Čentéš a kolektív

7,70 € UNIVERZITA KOMENSKÉHO, PRÁVNICKÁ FAKULTA 2015
Trestný zákon. Veľký komentár. 2. Aktualizované vydanie

Trestný zákon. Veľký komentár. 2. Aktualizované vydanie

Jozef Čentéš a kolektív

58,50 € EUROKÓDEX 2015
Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie

Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie

Jozef Čentéš a kolektív

63 € EUROKÓDEX 2015
Trestný poriadok - Veľký komentár

Trestný poriadok - Veľký komentár

Jozef Čentéš a kolektív

63 € EUROKÓDEX 2014