0

Knihy

Kategórie

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie
slovenský

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie

Jozef Čentéš a kolektív - HEURÉKA 2022, EAN: 9788081731426

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Osobitná časť" je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.  Autorský kolektív: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - kapitoly, 6.I.-II. sp., 13 doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. - kapitoly 5.VI., 6.III.-IV., 9 prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. - kapitola 3 sp. JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

37,80 € Detail
Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti
slovenský

Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti

Jozef Čentéš a kolektív - UNIVERZITA KOMENSKÉHO, PRÁVNICKÁ FAKULTA 2015, EAN: 9788071603764

7,70 € Detail
Trestný zákon. Veľký komentár. 2. Aktualizované vydanie
slovenský

Trestný zákon. Veľký komentár. 2. Aktualizované vydanie

Jozef Čentéš a kolektív - EUROKÓDEX 2015, EAN: 9788081550539

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu Kolektív renomovaných autorov pod vedenim Prof. JUDr. Jozef Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu.

58,50 € Detail
Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie
slovenský

Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie

Jozef Čentéš a kolektív - EUROKÓDEX 2015, EAN: 9788081550577

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku.

63 € Detail
Trestný poriadok - Veľký komentár
slovenský

Trestný poriadok - Veľký komentár

Jozef Čentéš a kolektív - EUROKÓDEX 2014, EAN: 9788081550218

Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku. Prednosťou tohto diela je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve procesnom.

63 € Detail
Trestné právo procesné, Všeobecná časť, 2. vydanie
slovenský

Trestné právo procesné, Všeobecná časť, 2. vydanie

Jozef Čentéš a kolektív - HEURÉKA , EAN: 9788081731419

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Všeobecná časť" je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.  Autorský kolektív: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - kapitoly 1 spol., 2 spol., 4, 5, 6, 8, 14 JUDr. Martin Bargel - kapitola 10 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. - kapitoly 12, 13 doc. JUDr.

36 € Detail