0

Knihy

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie

Autor: Jozef Čentéš a kolektív
Vydavateľstvo: HEURÉKA 2022
EAN: 9788081731426

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Osobitná časť" je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.  Autorský kolektív: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - kapitoly, 6.I.-II. sp., 13 doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. - kapitoly 5.VI., 6.III.-IV., 9 prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. - kapitola 3 sp. JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

37,80 € Bežná cena 42 €
 

Viac o knihe

Druhé vydanie učebnice "Trestné právo procesné. Osobitná časť" je v súlade s právnym stavom účinným k 1. júnu 2022.

Autorský kolektív:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - kapitoly, 6.I.-II. sp., 13
doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. - kapitoly 5.VI., 6.III.-IV., 9
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. - kapitola 3 sp.
JUDr. Marta Kolcunová, PhD. - kapitoly 3 sp., 6.I.-II. sp.
doc. JUDr. Marek Kordík LL.M., PhD. - kapitoly 1, 11, 12
JUDr. Ondrej Prikryl, PhD. - kapitoly 2, 4 sp., 5.I.-V. sp.
JUDr. Ondrej Samaš - kapitoly 4 sp., 5.I.-V. sp.
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. - kapitoly 7, 8, 10

Z recenzných posudkov:
Učebnica „Trestné právo procesné. Osobitná časť“, spĺňa kritéria vysokoškolskej učebnice. Jej obsah je uspôsobený ob-sahutej časti predmetu trestné právo procesné, ktorá sa zaoberá skúmaním a výkladom právnej úpravy priebehu jednotlivých častí a štádií trestného konania, ako aj skúmaním a vysvetľovaním medzinárodnej spolupráce v trestných a spolupráce v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie. Učebnica prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov k jednotlivým otázkam uvedenej časti trestného práva procesného, pričom vychádza predovšetkým z aktuálnej právnej úpravy predpisov trestného práva procesného a ich uznávaného výkladu. Jej vydanie obohatí odbornú trestnú literatúru na Slovensku a prispeje k zvýšeniu kvality výuky trestného práva procesného.
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Predkladaná publikácia poskytuje pohľad nielen na trestné konanie upravené v Trestnom poriadku, ale jej obsahom je aj náhľad na relevantné procesné ustanovenia osobitného právneho predpisu viažuce sa na konanie proti právnickým osobám. Rovnako kladne vyznieva aj skutočnosť v podobe zapracovania nástrojov justičnej spolupráce v trestných veciach
v rámci Európskej únie. Učebnica tak predstavuje ideálny prostriedok pre správne pochopenie súvislostí trestného práva procesného, pre poznanie zmyslu relevantných právnych noriem ako aj pre samotné kreovanie právneho myslenia budúceho právnika.
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

VYDAVATEĽSTVO HEURÉKA
ROK VYDANIA 2022
ISBN 978-80-8173-142-6
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 552
VÄZBA tvrdá
ROZMER 148 x 210 x 30 mm
HMOTNOSŤ 500 g

Ďalšie tituly od autora Jozef Čentéš a kolektív

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie

Trestné právo procesné, Osobitná časť, 2. vydanie

Jozef Čentéš a kolektív

37,80 € HEURÉKA 2022
Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti

Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti

Jozef Čentéš a kolektív

7,70 € UNIVERZITA KOMENSKÉHO, PRÁVNICKÁ FAKULTA 2015
Trestný zákon. Veľký komentár. 2. Aktualizované vydanie

Trestný zákon. Veľký komentár. 2. Aktualizované vydanie

Jozef Čentéš a kolektív

58,50 € EUROKÓDEX 2015
Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie

Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie

Jozef Čentéš a kolektív

63 € EUROKÓDEX 2015
Trestný poriadok - Veľký komentár

Trestný poriadok - Veľký komentár

Jozef Čentéš a kolektív

63 € EUROKÓDEX 2014