0

Kategórie

Silná slova
český

Silná slova

Petra Rybková - Rybková Petra 2019, EAN: 9788027078547

Slovo je esencí vašeho byznysu. Naučte se psát silné texty a vyprávějte příběhy, které prodají vaše služby. Kniha vás vtáhne za hranice klasického copywritingu. Provede vás marketingem, psychologií i emocemi tak, abyste na konci tvořili silné texty pro svoji značku, produkty i prezentaci. Místo zdlouhavé teorie zde najdete hravé otázky a praktické úkoly, díky kterým uvidíte komunikaci z jiné perspektivy. Zacilte slova do pozornosti klientů, buďte profesionálně přirození a vyprávějte zajímavé příběhy. A nechte přitom texty plnit vše, co od silné komunikace potřebujete. Kniha je určená majitelům firem, podnikatelům, marketérům a copywriterům, kteří si chtějí rozšířit profesní obzory.

22,00 € Detail
Etnické skupiny, hranice a identity
český

Etnické skupiny, hranice a identity

Thomas Hylland Eriksen, Gunnar Haaland, Miroslav Hroch, Marek Jakoubek - Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2019, EAN: 9788073255053

Kniha Etnické skupiny, hranice a identity je věnována jednomu z dominantních témat sociálních věd etnickým skupinám a identitám. Etnické fenomény a procesy patří k základním determinantám lidského světa, přičemž jejich význam nijak nepolevuje ani dnes, navzdory mnohým hlasům hlásajícím již před sto lety jejich brzký zánik. Etnický charakter mají totiž nejen etnorevitalizační hnutí původních obyvatel či jiných menšinových skupin; etnicita stojí také v jádru velkého množství nejdestruktivnějších válečných konfliktů posledních dekád. Etnické fenomény tak nadále představují klíčové faktory ovlivňující podobu společností, od každodenních interakcí jednotlivců na lokální úrovni, až po vztahy mezi státy na rovině mezinárodní. Pochopení podstaty utváření etnických identit a skupin je tak stále jednou ze základních cest k porozumění (nejen) dnešnímu světu. Publikace Etnické skupiny, hranice a identity prezentuje vývoj sociálněvědního studia etnicity a aktuální podobu diskurzu etnických studií. Sdílený referenční bod, ke kterému se všichni její autoři vztahují, představuje přelomová práce Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference (ed. F. Barth 1969). V autorském týmu je zastoupen jak jeden z posledních žijících spoluautorů této zásadní práce, Gunnar Haaland, tak i dlouholetá vůdčí postava antropologického studia etnicity, Thomas Hylland Eriksen. V čele autorů, zastupujících tuzemskou badatelskou scénu, pak stojí přední český historik a jedna z klíčových postav světového studia nacionalismu, Miroslav Hroch, jemuž sekundují představitelé mladší generace českých antropologů, Marek Jakoubek a Lenka J. Budilová.

11,00 € Detail
Šachová zahájení
český

Šachová zahájení

Richard Biolek - Dolmen galerie 2019, EAN: 9788087303795

Kniha mezinárodního mistra a trenéra Richarda Biolka pojednává o Polootevřených hrách,což jsou zahájení, kdy po 1.e4 černý odpoví jinak než 1..e5. Jmenovitě se jedná o Sicilskou obranu, Francouzskou obranu, Caro-Kann, Pircovu hru, Alechinovu hru, Skandinávskou hru atd.

21,00 € Detail
Zahraj jako velmistři III
český

Zahraj jako velmistři III

Biolek Richard st., Biolek Richard ml. - Dolmen galerie 2019, EAN: 9788087303757

5,00 € Detail
Cvičebnice pro pokročilé III
český

Cvičebnice pro pokročilé III

Richard Biolek, Richard Biolek ml. - Dolmen galerie 2019, EAN: 9788087303740

Kniha osahuje 200 příkladů. Všechny příklady jsou s diagramy, na konci komentované řešení.

5,00 € Detail
Hľadaj a nájdi pre najmenších: Dopravné prostriedky
slovenský

Hľadaj a nájdi pre najmenších: Dopravné prostriedky

Mária Nerádová - Meda 2019, EAN: 9788097360733

Táto hľadacia kniha vezme deti a ich rodičov na dobrodružnú cestu za objavovaním všetkého, čo nás odvezie po zemi, prepraví po vode, preletí vzduchom, či vystrelí do vesmíru. Nájdite 7 dobre ukrytých detailov v meste, na oblohe, na hasičskej stanici, stavbe, či farme a vyberte sa s hrdinami knihy do veselých obrázkových svetov plných fantázie.

14,00 € Detail
Robot 100
Novinka český

Robot 100

Jitka Čejková - VŠCHT Praha 2020, EAN: 9788075920621

V publikaci Robot 100: Sto rozumů vzdává 100 světových i českých osobností hold géniovi bratří Čapků, jejichž umělecká spolupráce obohatila svět o slovo robot, a jejichž vize vedla další generace rozumů (Rossumů) k úvahám a k bádání o možnostech a smyslu umělého života. Kniha obsahuje originální text prvního vydání dramatu R. U. R od Karla Čapka a příspěvky sta osobností, které nám dnes přibližují svůj osobní pohled na fenomén zvaný robot a představuje tak jedinečnou sbírku úvah, odborných názorů, faktů, představ a uměleckých ztvárnění tématu, které již celé století hýbe naší společností. Kniha symbolicky vychází vpředvečer stého výročí divadelní hry R. U. R. (Rossums Universal Robots), kterou vydal Ot. Štorch-Marien v edici Aventinum v listopadu 1920. Toto české drama se tehdy stalo kolébkou všech robotů světa. Kniha Robot 100: Sto robotů tedy může představovat zhodnocení jejich dospívání. Až budoucí generace na vlastní kůži poznají, kam život robotů směřuje.

17,00 € Detail
Všestrannosť
slovenský

Všestrannosť

David Epstein - Premedia 2019, EAN: 9788081598708

David Epstein, autor prevratnej knihy Športový gén, skúmal pri písaní svojej novej knihy najúspešnejších svetových športovcov, umelcov, hudobníkov, vynálezcov a vedcov. Zistil, že vo väčšine odvetví obzvlášť v tých komplexných a nepredvídateľných vynikajú všestranní jedinci, nie špecialisti. Svoju cestu si síce často vyberú neskoro a preskakujú z jednej činnosti na druhú, namiesto toho, aby sa sústredili na jednu, ale zároveň sú tvorivejší, svižnejší a dokážu vytvoriť prepojenia, ktoré ich špecializovanejší kolegovia nevidia. Epstein prichádza k záveru, že nezvládnutie skúšky je najlepší spôsob učenia sa. Tí, čo často menia prácu, majú nakoniec kariéru, ktorá ich najviac napĺňa. Vynálezcovia s najväčším vplyvom prechádzajú z jednej oblasti do druhej namiesto toho, aby prehlbovali svoje vedomosti v jedinom odbore. V čase, keď sa odborníci čoraz viac izolujú, a počítače získavajú schopnosti kedysi vyhradené úzko špecializovaným ľuďom, sa bude stále viac dariť tým, čo dokážu myslieť širokospektrálne a využiť rozmanité skúsenosti.

14,00 € Detail
Ti, kteří se starají
český

Ti, kteří se starají

Eva Dragomirecká - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024645988

Je péče o staré rodiče očekávaná a uznávaná hodnota, anebo handicap, který snižuje sociální postavení pečujících? Je diagnóza demence stigma? Jsou pro pečující rodiny největším problémem finanční nároky péče nebo riziko ztráty zaměstnání, či se potýkají spíš s nedostatkem času na péči anebo s fyzickou nebo psychickou obtížností péče? Co nejvíce chybí v systému zdravotních a sociálních služeb v České republice? A nakolik jsou pečujícím rodinám prospěšné současné formy podpory? Takové byly úkoly výzkumného projektu Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory, jehož výsledky předkládá tato kniha.

16,00 € Detail
Encyklopedie českých právních dějin - XX. svazek
český

Encyklopedie českých právních dějin - XX. svazek

Karel Schelle, Jaromír Tauchen - Aleš Čenek,s.r.o. 2019, EAN: 9788073808020

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky. Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí encyklopedie komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly. XX. svazek Encyklopedie českých právních dějin tvoří tři skupiny hesel. První uzavřenou skupinu hesel tvoří hesla věnující se válečným konfliktům s akcentem na jejich státoprávní důsledky. Druhou velkou skupinou hesel jsou hesla popisující vývoj právní vědy v rámci jednotlivých právních disciplín. Třetí skupinu tvoří hesla věnovaná problematice vlád od roku 1918.

70,00 € Detail
Dialóg generácií a čosi navyše
14,25 € Detail
Žurnalistická profese 2.0
český

Žurnalistická profese 2.0

Jan Jirků - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024646107

Monografie Žurnalistická profese 2.0 se zabývá aktuálními vývojovými trendy v médiích i žurnalistice a procesy, jako jsou medializace internetu a internetizace masových médií nebo mediální konvergence a hybridizace. Přináší mj. poznatky z výzkumu, který se zaměřil na konkrétní dopady těchto procesů na novinářské povolání v České republice, zajímal se o aktuální postoje novinářek i novinářů k technologickému vývoji a proměny jejich každodenní práce, čímž zároveň prověřil platnost tvrzení či definic, které jsou v souvislosti s problematikou aktuálních vývojových trendů nabízeny vědci.

7,00 € Detail
Záhada nemoci Karla IV.
český

Záhada nemoci Karla IV.

Jiří Ramba - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024638959

Zkušený obličejový traumatolog Jiří Ramba v tomto souboru studií, publikovaných jak v odborných časopisech, tak i knižně, představuje výsledky zkoumání ostatků několika osobností českých dějin: Přemysla Otakara II., Alžběty Pomořanské, Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Rudolfa II., Eleonory Habsburské a Karla Hynka Máchy. Jádrem knihy je pojednání o záhadném dočasném ochrnutí Karla IV. na přelomu let 1350 a 1351. Autor, vycházející ze své bohaté praxe, zde prezentuje zajímavou teorii úrazu a popisuje, jak k němu mohlo dojít a jak pravděpodobně probíhalo léčení a rehabilitace.

15,00 € Detail
Lovci mamutov a tí druhí
slovenský

Lovci mamutov a tí druhí

Pavel Dvořák - Publixing 2019, EAN: 5060374031371

Audiokniha pre mladých čitateľov, kde autor na základe nových paleontologických objavov vyrozprával históriu Slovenska v praveku. Devätnásť príbehov o dejinách praveku a životných osudov objaviteľov vyšlo po prvý raz v roku 1983. Autor už mal za sebou prvé štyri "knihy o archeológii" z edície Odkryté dejiny, piata, Lovci mamutov a tí druhí, sa zrodila z očarenia nad dobrodružstvom, ktoré mu priniesli praveké príbehy. Názov audioknihy je ponáškou na slávny román českého spisovateľa, Eduarda Štorcha, Lovci mamutov (ilustrovaný Zdenkom Burianom) s prídavkom a tí druhí, pretože rozprávania Pavla Dvořáka sa nezastavilo pri lovcoch zo staršej doby kamennej, ale plynule pokračovalo až do staroveku, na samý okraj rímskej kapitoly slovenskej histórie. Audioknihu inšpirovalo nadšenie autora nad objavovaním praveku, nad jedinečnými osudmi bádateľov a ich objavov, ale aj nad vlastným poznávaním najstaršej histórie. Interpret: Dušan Cinkota Celková dĺžka:6:39

12,00 € Detail
Prvá zvuková kniha - Brm, píp a tutút na ceste
slovenský

Prvá zvuková kniha - Brm, píp a tutút na ceste

- MATYS 2019, EAN: 9788080886271

Táto farebná zvuková kniha predstavuje rôzne vozidlá. Deti sa hravou a zábavnou formou učia o rôznych druhoch vozidiel a stláčaním obrázkov sa zabávajú počúvaním zvukov áut. Jednotlivé strany si aktivuj stlačením spúšťacieho tlačidla. Potom už iba stláčaj obrázok so zvieratkom na vyznačenom mieste a vypočuj si zvuk.

8,46 € Detail
Prvá zvuková kniha - Rev a škrek v ZOO
slovenský

Prvá zvuková kniha - Rev a škrek v ZOO

- MATYS 2019, EAN: 9788080886264

Táto farebná zvuková kniha predstavuje život v ZOO. Deti sa hravou a zábavnou formou učia o rôznych zvieratách žijúcich v ZOO a stláčaním obrázkov sa zabávajú počúvaním ich hlasov. Jednotlivé strany si aktivuj stlačením spúšťacieho tlačidla. Potom už iba stláčaj obrázok so zvieratkom na vyznačenom mieste a vypočuj si zvuk.

8,46 € Detail
Hovoriace zvieratá (60 zvukov zvierat)
slovenský

Hovoriace zvieratá (60 zvukov zvierat)

- MATYS 2019, EAN: 9788080886288

Táto krásna farebná zvuková knižka predstavuje malým čitateľom voľne žijúce zvieratká z celého sveta. Pri spoznávaní zvieratiek a počúvaní zvukov, ktoré vydávajú, zažijú deti kopec zábavy! Stačí sa dotknúť obrázkov na stránkach knihy a tie ožijú!

9,31 € Detail
Momentky z divočiny - Ázia a Austrália
slovenský

Momentky z divočiny - Ázia a Austrália

- MATYS 2019, EAN: 9788080886387

Čítaním série Momentky z divočiny môžete v predstavách navštíviť sedem svetadielov našej planéty. Dobrodružstvá zvierat v lesoch, vodách a pláňach ožívajú cez nádherné maľby a vtipné obrázky, ktoré dokonale dopĺňajú pútavé a stručné príbehy. Najdôležitejšie údaje o každom druhu sú uvedené samostatne vo zvýraznených blokoch. Okrem toho môžete spoznať základnú charakteristiku správania zvierat. Poďte a vydajte sa s nami na virtuálny výlet do Ázie a Austrálie a nájdite odpovede aj na otázky: Prečo spí koala tak veľa? Ako sa učia makaky červenolíce? Prečo majú uškatce medvedie hrubú vrstvu tuku pod kožou?

7,27 € Detail
Momentky z divočiny - Európa
slovenský

Momentky z divočiny - Európa

- MATYS 2019, EAN: 9788080886394

Čítaním série Momentky z divočiny môžete v predstavách navštíviť sedem svetadielov našej planéty. Dobrodružstvá zvierat v lesoch, vodách a pláňach ožívajú cez nádherné maľby a vtipné obrázky, ktoré dokonale dopĺňajú pútavé a stručné príbehy. Najdôležitejšie údaje o každom druhu sú uvedené samostatne vo zvýraznených blokoch. Okrem toho môžete spoznať základnú charakteristiku správania zvierat. Poďte a vydajte sa s nami na virtuálny výlet do Európy a nájdite odpovede aj na otázky: Prečo má diviačie mláďa pásiky? S kým zdieľa líška obydlie? Ako sa dorozumievajú svište?

7,27 € Detail
Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala
český

Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala

Ondřej Cikán - Kétos 2020, EAN: 9783903124165

11,99 € Detail