0

Kategórie

Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ - Pracovný zošit
ruský

Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ - Pracovný zošit

Valentína Glendová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2018, EAN: 9788010034970

Pracovný zošit je výbornou učebnou pomôckou a doplnkom k učebnici. Je rozdelený do 20 lekcií, podobne ako učebnica ruštiny pre 7.ročník ZŠ a nadväzuje na učivo preberané v učebnici. Vedie žiakov k samostatnej práci, využíva rôzne formy cvičení – od doplňujúcich cez vytváranie dialógov až po samostatné úlohy.

3,60 € Detail
Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ - Pracovný zošit
ruský

Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ - Pracovný zošit

Valentína Glendová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2012, EAN: 9788010025237

Pracovný zošit je výbornou učebnou pomôckou a doplnkom k učebnici. Je rozdelený do 20 lekcií, podobne ako učebnica ruštiny pre 7.ročník ZŠ a nadväzuje na učivo preberané v učebnici. Vedie žiakov k samostatnej práci, využíva rôzne formy cvičení – od doplňujúcich cez vytváranie dialógov až po samostatné úlohy.

4 € Detail
Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - učebnica
ruský

Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - učebnica

Valentína Glendová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2011, EAN: 9788010023882

Učebnica ruského jazyka pre 7. ročník základných škôl.

4,02 € Detail
Ruský jazyk pre 8. ročník základných škôl
ruský

Ruský jazyk pre 8. ročník základných škôl

Valentína Glendová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2011, EAN: 9788010023462

Pracovný zošit Ruský jazyk pre 8. ročník ZŠ – druhé vydanie schválilo MŠ SR ako pracovný zošit z ruského jazyka pre 8. ročník základných škôl. Pracovný zošit nadväzuje na vedomosti žiakov z predošlých ročníkov, a teda vyžaduje, aby žiaci už ovládali písanie a čítanie v azbuke.

3,60 € Detail
Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl Pracovný zošit
ruský

Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl Pracovný zošit

Valentína Glendová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2004, EAN: 9788010003136

3,64 € Detail
Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - pracovný zošit
ruský

Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - pracovný zošit

Valentína Glendová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2003, EAN: 9788010004232

Pracovný zošit k učebnici ruského jazyka pre 7. ročník základných škôl.

3,62 € Detail
Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl
ruský

Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl

Valentína Glendová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2001, EAN: 9788010014545

Učebnica ruského jazyka pre 9. ročník ZŠ.

9,91 € Detail