0

Kategórie

Politologický slovník
český

Politologický slovník

Rastislav Tóth - PORTÁL 2015, EAN: 9788026208075

Slovník pomáhá zorientovat se v tématech souvisejících s rozvojem demokracie, upřesňuje pojmy, které jsou frekventované a někdy nesprávně vysvětlované, a uvádí i pojmy, jež jsou méně známé, ale potřebné pro pochopení politických procesů ve společnosti. Zmiňuje se o osobnostech, které rozvinuly politiku nebo politické vědy. Laikům slovník umožňuje nacházet odborně ověřené pojmy, pro odborníky vytváří jednu z variant výkladu politiky. prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc., je profesorem teorie politiky, aktuálně působí na Filozofické fakultě Trnavské univerzity. Je autorem řady publikací (např. Základy politológie, Chuť moci vo svete, Politické strany, Organizačná kultúra).

4,09 € Detail
Bude prvá svetová atómová vojna?
slovenský

Bude prvá svetová atómová vojna?

Rastislav Tóth - Tribun EU 2018, EAN: 9788026314905

Kniha sa zameriava na dôležitú problematiku bezpečnosti a používania jadrových zbraní. Autor sa zaoberá aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami vo svete a možnosťami riešenia závažných bezpečnostných kríz. Zaoberá sa vývojom problematiky zbraní hromadného ničenia. Aktuálnu bezpečnostnú situáciu považuje za nestabilnú, pretože sa za posledné desaťročia zvýšilo množstvo štátov, ktoré vlastnia zbrane hromadného ničenia a autor sa tak zamýšľa nad druhmi zbraní, ktoré sa budú používať v potenciálnych budúcich voľbách.

12,00 € Detail
Rusko
slovenský

Rusko

Rastislav Tóth - Tribun EU 2018, EAN: 9788026315407

Názov knihy Rusko - nová demokracia alebo nová diktatúra? má ambíciu byť príspevkom do vyváženej odbornej a vedeckej diskusie zaoberajúcej sa analyzovaním politických a sociálno-ekonomických faktorov ovplyvňujúcich vývoj v Rusku. Rusko je veľmi rozsiahla krajina plná viacerých prírodných a spoločenských kontrastov. Nájsť vhodný systém pre jeho efektívne ovládanie a spravovanie nie je jednoduché. Autor si v tejto odbornej knihy položil ciel pokúsiť sa danej úlohe priblížiť. Hlavným cieľom knihy je ponúknuť odborný a nestranný pohľad na problematiku Ruska, ktorá je v súčasnosti predmetom viacerých vášnivých diskusií.

12,00 € Detail