0

Kategórie

Maľované dejiny Bratislavy
slovenský

Maľované dejiny Bratislavy

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2020, EAN: 9788085501759

Maľované dejiny Bratislavy, deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka.Kniha má 216 strán, je plná krásnych detských ilustrácií a hutných krátkych príbehov z histórie Bratislavy od čias mamutov až po posledný Štefánikov let.Ilustrácie vznikali na výtvarných ateliéroch "Rozpoviem ti tri príbehy" v Múzeu mesta Bratislavy: tu sa takmer rok a pol stretával Pavel Dvořák s deťmi, ktoré pútavú históriu hneď nakreslili alebo namaľovali. "Filozofia knihy je postavená na odľahčovaní histórie cez detské videnie historických udalostí a súvislostí. Podarilo sa to cez čistý prejav mladých ilustrátorov, často vyvolávajúci úsmev," napísala o projekte jeho autorka z Múzea mesta Bratislavy Beáta Husová.

9,68 € Detail
Lovci mamutov a tí druhí
slovenský

Lovci mamutov a tí druhí

Pavel Dvořák - Publixing 2019, EAN: 5060374031371

Audiokniha pre mladých čitateľov, kde autor na základe nových paleontologických objavov vyrozprával históriu Slovenska v praveku. Devätnásť príbehov o dejinách praveku a životných osudov objaviteľov vyšlo po prvý raz v roku 1983. Autor už mal za sebou prvé štyri "knihy o archeológii" z edície Odkryté dejiny, piata, Lovci mamutov a tí druhí, sa zrodila z očarenia nad dobrodružstvom, ktoré mu priniesli praveké príbehy. Názov audioknihy je ponáškou na slávny román českého spisovateľa, Eduarda Štorcha, Lovci mamutov (ilustrovaný Zdenkom Burianom) s prídavkom a tí druhí, pretože rozprávania Pavla Dvořáka sa nezastavilo pri lovcoch zo staršej doby kamennej, ale plynule pokračovalo až do staroveku, na samý okraj rímskej kapitoly slovenskej histórie. Audioknihu inšpirovalo nadšenie autora nad objavovaním praveku, nad jedinečnými osudmi bádateľov a ich objavov, ale aj nad vlastným poznávaním najstaršej histórie. Interpret: Dušan Cinkota Celková dĺžka:6:39

12,00 € Detail
Stopy dávnej minulosti 9
slovenský

Stopy dávnej minulosti 9

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2018, EAN: 9788085501704

V predchádzajúcej knihe Smrť sultána Sulejmana (Stopy dávnej minulosti 8) som hľadal živého Turka, v tejto knihe sa ponúkol sám. Kara Mustafa, smutný hrdina spod hrdinskej Viedne, síce nebol posledný Turek na Slovensku, ale toho skutočne posledného, neznámeho predbehol len o krátky čas a je to jedno, či sa to stalo v Nových Zámkoch, Budíne alebo Jágri. Témou knihy však nie sú len hrôzy osmanských vojen (a stavovských povstaní), pokúša sa o vyznačenie ihriska, na ktorom sa odohrávalo strašidelných 150 rokov boja proti Turkom, ako aj všedný i sviatočný život významných hráčov, ktorí sa zapísali do slovenskej histórie. Deviaty zväzok edície Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch. Rozpráva o porážke Osmanov a vyhnaní posledného Turka zo Slovenska. Na pozadí osmanských vojen rozpráva dejiny stavovských povstaní. Kniha je štvorfarebná a bohato ilustrovaná farebnými fotografiami a čiernobielymi historickými grafikami.

16,63 € Detail
Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko v čase tureckých vojen)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko v čase tureckých vojen)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2015, EAN: 9788085501650

Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej fáze uhorsko-osmanských vojen za sultána Sulejmana. Začína sa katastrofálnou porážkou a smrťou Ľudovíta II. v bitke pri Moháči a nástupe Habsburgovcov (po víťazstve nad Jánom Zápoľským) na uhorský trón. Ďalej hovorí o tureckých výpravách proti Viedni a rozdelení niekdajšieho Uhorského kráľovstva na tri časti: turecký pašalik, Kráľovské Uhorsko a Sedmohradské kniežatstvo. Najviac priestoru venuje osmanským útokom na územie dnešného Slovenska. Končí sa smrťou sultána Sulejmana pod Szigetvárom a nasledovným edirnským mierom.

16,63 € Detail
Stopy dávnej minulosti 7 (Slovensko v konci stredoveku)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 7 (Slovensko v konci stredoveku) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2014, EAN: 9788085501612

Siedmy zväzok dejín časovo nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva sa v ňom o udalostiach po smrti Žigmunda Luxemburského, o vláde ďalšieho veľkého kráľa Mateja Korvína, ale aj panovníkov, ktorí nemali také šťastie ako on, o Ladislavovi Pohrobkovi a poľských Jagelovcoch. Ešte vždy platí, že pre Slovensko to bolo mimoriadne významné obdobie. Ťažba drahých a farebných kovov ho udržiavala v pozícii, keď aj nemecký kronikár Ulrich Richental, historiograf Kostnického koncilu, píše o "slovenských krajoch medzi Moravou a Poľskom pri rieke, ktorú volajú Váh", a "liptovské knieža" Ján Huňady mladší sa pokúša získať uhorský trón.

16,63 € Detail
Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2013, EAN: 9788085501599

Kniha rozpráva o príchode Slovanov, o ich osudoch v čase avarskej nadvlády, o Nitrianskom kniežatstve, vzniku Veľkej Moravy, o jej páde a príchode starých Maďarov, no najmä o tom, ako sa začali meniť na Slovákov.

16,63 € Detail
Stopy dávnej minulosti 6 (Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 6 (Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2013, EAN: 9788085501582

Šiesty zväzok nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva o časoch po vymretí arpádovskej dynastie a nástupe "cudzích kráľov", príslušníkov anjouovského rodu a Žigmunda Luxemburského. Nie je to epizóda, vládli v Uhorsku takmer poldruha storočia. Pre Slovensko to bolo mimoriadne významné obdobie: ťažba rúd, zlata, striebra, no najmä medi ho vysunula do popredia európskych dejín, drahé a farebné kovy vyťažené na Slovensku vošli do hospodárstva takých krajín ako Taliansko. Je to veľmi málo známe obdobie, najnovšie objavy prekvapujú aj historikov.

16,63 € Detail
Komplet 5 ks 5 kníh o Bratislave
slovenský

Komplet 5 ks 5 kníh o Bratislave

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2012, EAN: 8588004713079

70,31 € Detail
Piata kniha o Bratislave
slovenský

Piata kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2012, EAN: 9788085501568

Posledná kniha o Bratislave je zavŕšením autorovho knižného cyklu "dejín v príbehoch od najstarších čias až do súčasnosti". Rodil sa niekoľko desaťročí. V roku 2007 vydalo Vydavateľstvo RAK Prvú knihu o Bratislave, ktorá nadviazala na autorovu Zlatú knihu o Bratislave z roku 1993. Dvořákov záujem o jedinečné dejiny mesta však predznamenali už Odkryté dejiny (Predveká Bratislava) z roku 1978. Dejiny Bratislavy sú neoddeliteľnou časťou európskej histórie, nie je preto náhoda, ak autor nazval Tretiu knihu o Bratislave: Bratislava v Európe a Európa v Bratislave, dalo by sa to povedať o všetkých zväzkoch. Piata kniha o Bratislave začína dejinami od roku 1867 (s presahom do starších udalostí). Referuje o vrcholiacej maďarizácii, o udalostiach prvej svetovej vojny, ktoré Bratislavu povýšili na hlavné mesto Slovenska a začali proces poslovenčovania kedysi trojjazyčného mesta. Rozpráva príbehy, ktoré sa odohrali medzi dvomi vojnami, v časoch druhej svetovej vojny (s osobitným dôrazom na tragickú židovskú kapitolu) a po skončení vojny až do dnešných dní.

15,75 € Detail
Štvrtá kniha o Bratislave
slovenský

Štvrtá kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2011, EAN: 9788085501544

Štvrtá kniha o Bratislave sa začína v časoch osvietenstva, príbehom Mateja Bela a Márie Terézie, ktorá Bratislavu povýšila na sídlo kráľa. Pokračuje opisom veľkej krízy počas napoleonských vojen a končí sa rakúsko – pruskou vojnou, ktorá priniesla rakúsko – uhorské vyrovnanie a s ním aj dočasný pád bratislavskej slávy.Štvrtá kniha o Bratislave má 256 prevažnej farebných strán, ilustrovaných akvarelmi Albína Brunovského, grafikami a obrazmi zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, zbierkovými predmetmi Múzea mesta Bratislavy a fotografiami Jakuba Dvořáka.

14,95 € Detail
Moldavská jaskyňa mŕtvych
slovenský

Moldavská jaskyňa mŕtvych

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2010, EAN: 8588004713055

Film rozpráva o strašných udalostiach, ktoré nasledovali po tragickej bitke pri riekr Slaná. Archeológom sa v Moldavskej jaskyni podarilo objaviť stopy po ľuďoch, ktorí sa v podzemí skryli pred Tatármi a vo večnej tme biedne zahynuli. Film poskytuje aj širší pohľad na tatárske pustošenie, rozpráva o osudoch obyvateľov Levoče a ich zázračnej záchrane na Skale útočiska.Formát: DVDDĺžka filmu: 26 minút

7,00 € Detail
Prešovský krvavý súd
slovenský

Prešovský krvavý súd

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2010, EAN: 8588004713048

Dramatický život Juraja Otlíka, hrdinu protitureckých vojen, brigádneho generála Františka II. Rákociho, ktorý prežil dve stavovské povstania a ako jeden z mála aj Prešovský krvavý súd generála Caraffu. Film rozpráva o Otlíkovom hrdinstve a odhodlaní, ale aj neústupčivosti, keď v čase tvrdej rekatolizácie dokázal vybudovať nový kostol v Horných Ozorovciach, ktorý slúži až do dnešných čias. Formát: DVDDĺžka filmu: 26 minút

7,00 € Detail
Spomienky Heleny Kottannerovej
slovenský

Spomienky Heleny Kottannerovej

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2010, EAN: 8588004713062

Dramatická spomienka na hrdinstvo dvornej dámy, ktorá nedbajúc o vlastný život ukradla na Višegráde uhorskú korunu a cez zamrznutý Dunaj previezla do Komárna: tam sa o niekoľko hodín narodil nový kráľ, Ladislav Pohrobok. Film ja nakrútený podľa knihy Spomienky Heleny Kottannerovej; odohráva sa za krutej zimy tak ako aj skutočné dobrodružstvo kráľovnej, jej malého syna a dvornej dámy Heleny Kottannerovej.Formát: DVDDĺžka filmu: 26 minút

7,00 € Detail
Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2010, EAN: 9788085501483

Najstaršie dejiny Slovenska od čias neandertálskych ľudí až po dobu bronzovú, v ktorej sa na našom území zrodila nová civilizácia a zaujala miesto na špičke európskeho vývoja.

16,00 € Detail
Tretia kniha o Bratislave
slovenský

Tretia kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2010, EAN: 9788085501452

Ďalší diel päťzväzkových dejín hlavného mesta. Nerozpráva len o dejinách Bratislavy, ale celého Slovenska a okolitých štátov, pretože Bratislava vždy bola a je dodnes mestom na hranici, priesečníkom, v ktorom sa stretávali osudy národov. Je to výpravná kniha plná obrázkov založená na príbehoch. Tretí zväzok rozpráva o čase tureckých vojen, a to od smrti Žigmunda Luxemburského až po koniec "dlhého storočia", po mier v Satu Mare v roku 1713, ktorý ukončil vyše storočnú sériu stavovských povstaní (a protitureckých vojen). V úvode sa kniha vráti k "bielemu hradu", novej podobe Bratislavského hradu po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá vyvolala nové prelomové archeologické objavy z čias Keltov a Rimanov.

14,95 € Detail
Bitka pri Rozhanovciach
slovenský

Bitka pri Rozhanovciach

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2009, EAN: 8588004713024

Film rozpráva o bitke, ktorá sa 15. júna 1312 odohrala pri Rozhanovciach neďaleko Košíc a priniesla historické víťazstvo nového kráľa Karola Róberta nad vzbúrenými veľmožmi. Podľa svedectvo dobových kronikárov to bola taká ukrutná bitka, k akej nedošlo od čias Tatárov.Formát: DVDDĺžka filmu: 26 minút

7,00 € Detail
Na západe nič nové
slovenský

Na západe nič nové

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2009, EAN: 8588004713031

Film rozpráva o bitke kresťanských vojsk proti lúpežiacim Turkom, ktorá sa začala 26. augusta 1652 na poli neďaleko Veľkých Vozokán. Skončila sa až na druhý deň, keď na Turkov znenazdajky zaútočili sedliaci z okolitých obcí vyzbrojení sekerami, cepmi, vidlami a kosami. V bitke padlo tak veľa ľudí, že ich nevládali pochovať, iba zakryli ich telá tŕním, aby ich nerozvláčila divá zver. Formát: DVDDĺžka filmu: 26 minút

7,00 € Detail
Stopy dávnej minulosti 5 (Slovensko v stredoveku. Koniec druhého kráľovstva)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 5 (Slovensko v stredoveku. Koniec druhého kráľovstva) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2009, EAN: 9788085501438

Kniha má dve časti; prvá rozpráva o začiatkoch slovenského baníctva, druhá a o tragických udalostiach tatárskeho vpádu. Na ich pozadí systematicky spracováva dejiny Slovenska (Uhorska) v 12. a 13. storočí (počas vlády posledných Arpádovcov). Obe časti sa opierajú o výsledky najnovších archeologických výskumov, ktoré dali starej histórii nový rozmer - archeologické objavy v Banskej Štiavnici histórii a významu slovenského baníctva, archeologické objavy v Levoči a východoslovenských jaskyniach dramatickým udalostiam počas tatárskeho pustošenia, ktoré kniha podáva (po prvý raz) v celosvetových súvislostiach.

14,95 € Detail
Život a smrť palatína - Juraj Turzo a Alžbeta Coborová
slovenský

Život a smrť palatína - Juraj Turzo a Alžbeta Coborová

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2008, EAN: 8588004713017

Film je skrytou polemikou s Jakubiskovou predstavou o jednej z najväčších postáv slovenskej histórie raného novoveku, tak ako ju ponúkol vo filme Bathory.Formát: DVD

7,00 € Detail
Zaviaty svet slovenských mamutov
slovenský

Zaviaty svet slovenských mamutov

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2008, EAN: 2100002938641

Mamuty žili na Slovensku sedemdesiattisíc rokov. Boli ich tisícky, a predsa sa na ne zabudlo a to až do chvíle, keď sa začali vynárať spod zeme nielen zvyšky ich kostier, ale aj pamiatky na ľudí, ktorí mamuty lovili.Dĺžka filmu: 28 minútFormát: DVD

7,00 € Detail