0
Německá politika a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu
český

Německá politika a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu

Pavel Dvořák - Univerzita Karlova 2022, EAN: 9788024649726

Zapojení německé armády do mezinárodní mise ISAF v letech 2001–2014 představovalo pro německou politiku a veřejnost zlomovou zkušenost a mělo řadu následků, mj. s ohledem na budoucí nasazování armády v zahraničí.

14 € Detail
Maľované dejiny Bratislavy
slovenský

Maľované dejiny Bratislavy

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2020, EAN: 9788085501759

Maľované dejiny Bratislavy, deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka.Kniha má 216 strán, je plná krásnych detských ilustrácií a hutných krátkych príbehov z histórie Bratislavy od čias mamutov až po posledný Štefánikov let.

9,90 € Detail
Lovci mamutov a tí druhí
slovenský

Lovci mamutov a tí druhí

Pavel Dvořák - Publixing 2020, EAN: 5060374031371

Audiokniha pre mladých čitateľov, kde autor na základe nových paleontologických objavov vyrozprával históriu Slovenska v praveku. Devätnásť príbehov o dejinách praveku a životných osudov objaviteľov vyšlo po prvý raz v roku 1983.

11,65 € Detail
Lovci mamutov a tí druhí - balíček
slovenský

Lovci mamutov a tí druhí - balíček

Pavel Dvořák - Publixing 2020, EAN: 5060374031319

Pre deti aj dospelých Kniha + audiokniha a nálepky ZADARMO Pre mladých čitateľov, kde autor na základe nových paleontologických objavov vyrozprával históriu Slovenska v praveku. Devätnásť príbehov o dejinách praveku a životných osudov objaviteľov vyšlo po prvý raz v roku 1983.

13,41 € Detail
Stopy dávnej minulosti
slovenský

Stopy dávnej minulosti

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2018, EAN: 9788085501704

V predchádzajúcej knihe Smrť sultána Sulejmana (Stopy dávnej minulosti 8) som hľadal živého Turka, v tejto knihe sa ponúkol sám. Kara Mustafa, smutný hrdina spod hrdinskej Viedne, síce nebol posledný Turek na Slovensku, ale toho skutočne posledného, neznámeho predbehol len o krátky čas a je to jedno, či sa to stalo v Nových Zámkoch, Budíne alebo Jágri.

19,79 € Detail
Stopy dávnej minulosti
slovenský

Stopy dávnej minulosti

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2016, EAN: 9788085501650

Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej fáze uhorsko-osmanských vojen za sultána Sulejmana. Začína sa katastrofálnou porážkou a smrťou Ľudovíta II. v bitke pri Moháči a nástupe Habsburgovcov (po víťazstve nad Jánom Zápoľským) na uhorský trón.

18,90 € Detail
Stopy dávnej minulosti
slovenský

Stopy dávnej minulosti (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2014, EAN: 9788085501612

Siedmy zväzok dejín časovo nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva sa v ňom o udalostiach po smrti Žigmunda Luxemburského, o vláde ďalšieho veľkého kráľa Mateja Korvína, ale aj panovníkov, ktorí nemali také šťastie ako on, o Ladislavovi Pohrobkovi a poľských Jagelovcoch. Ešte vždy platí, že pre Slovensko to bolo mimoriadne významné obdobie.

18,90 € Detail
Stopy dávnej minulosti 3
slovenský

Stopy dávnej minulosti 3 (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2013, EAN: 9788085501599

Kniha rozpráva o príchode Slovanov, o ich osudoch v čase avarskej nadvlády, o Nitrianskom kniežatstve, vzniku Veľkej Moravy, o jej páde a príchode starých Maďarov, no najmä o tom, ako sa začali meniť na Slovákov.

18,90 € Detail
Stopy dávnej minulosti
slovenský

Stopy dávnej minulosti (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2013, EAN: 9788085501582

Šiesty zväzok nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva o časoch po vymretí arpádovskej dynastie a nástupe "cudzích kráľov", príslušníkov anjouovského rodu a Žigmunda Luxemburského. Nie je to epizóda, vládli v Uhorsku takmer poldruha storočia.

19,79 € Detail
Komplet 5 ks 5 kníh o Bratislave
slovenský

Komplet 5 ks 5 kníh o Bratislave

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2012, EAN: 8588004713079

Cyklus Knihy o Bratislave spracováva bratislavské dejiny od najstarších čias (od čias treťohorných morí) až po súčastnosť. Vychádza zo starších kníh Pavla Dvořáka, Odkryté dejiny (Predveká Bratislava) a Zlatá kniha Bratislavy, ale je podstatne väčšia obohatená o najnovšie archeologické objavy a nové práce historikov.

83,25 € Detail
Piata kniha o Bratislave
slovenský

Piata kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2012, EAN: 9788085501568

Posledná kniha o Bratislave je zavŕšením autorovho knižného cyklu "dejín v príbehoch od najstarších čias až do súčasnosti". Rodil sa niekoľko desaťročí. V roku 2007 vydalo Vydavateľstvo RAK Prvú knihu o Bratislave, ktorá nadviazala na autorovu Zlatú knihu o Bratislave z roku 1993.

15,75 € Detail
Štvrtá kniha o Bratislave
slovenský

Štvrtá kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2011, EAN: 9788085501544

Štvrtá kniha o Bratislave sa začína v časoch osvietenstva, príbehom Mateja Bela a Márie Terézie, ktorá Bratislavu povýšila na sídlo kráľa. Pokračuje opisom veľkej krízy počas napoleonských vojen a končí sa rakúsko – pruskou vojnou, ktorá priniesla rakúsko – uhorské vyrovnanie a s ním aj dočasný pád bratislavskej slávy.

14,95 € Detail
Moldavská jaskyňa mŕtvych
slovenský

Moldavská jaskyňa mŕtvych

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2011, EAN: 8588004713055

Film rozpráva o strašných udalostiach, ktoré nasledovali po tragickej bitke pri riekr Slaná. Archeológom sa v Moldavskej jaskyni podarilo objaviť stopy po ľuďoch, ktorí sa v podzemí skryli pred Tatármi a vo večnej tme biedne zahynuli. Film poskytuje aj širší pohľad na tatárske pustošenie, rozpráva o osudoch obyvateľov Levoče a ich zázračnej záchrane na Skale útočiska.

6,75 € Detail
Prešovský krvavý súd
slovenský

Prešovský krvavý súd

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2011, EAN: 8588004713048

Dramatický život Juraja Otlíka, hrdinu protitureckých vojen, brigádneho generála Františka II. Rákociho, ktorý prežil dve stavovské povstania a ako jeden z mála aj Prešovský krvavý súd generála Caraffu.

6,75 € Detail
Spomienky Heleny Kottannerovej
slovenský

Spomienky Heleny Kottannerovej

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2011, EAN: 8588004713062

Dramatická spomienka na hrdinstvo dvornej dámy, ktorá nedbajúc o vlastný život ukradla na Višegráde uhorskú korunu a cez zamrznutý Dunaj previezla do Komárna: tam sa o niekoľko hodín narodil nový kráľ, Ladislav Pohrobok.

6,75 € Detail
Stopy dávnej minulosti 1
slovenský

Stopy dávnej minulosti 1 (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2010, EAN: 9788085501483

Najstaršie dejiny Slovenska od čias neandertálskych ľudí až po dobu bronzovú, v ktorej sa na našom území zrodila nová civilizácia a zaujala miesto na špičke európskeho vývoja.

19,79 € Detail
Tretia kniha o Bratislave
slovenský

Tretia kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2010, EAN: 9788085501452

Ďalší diel päťzväzkových dejín hlavného mesta. Nerozpráva len o dejinách Bratislavy, ale celého Slovenska a okolitých štátov, pretože Bratislava vždy bola a je dodnes mestom na hranici, priesečníkom, v ktorom sa stretávali osudy národov. Je to výpravná kniha plná obrázkov založená na príbehoch.

14,95 € Detail
Bitka pri Rozhanovciach
slovenský

Bitka pri Rozhanovciach

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2010, EAN: 8588004713024

Film rozpráva o bitke, ktorá sa 15. júna 1312 odohrala pri Rozhanovciach neďaleko Košíc a priniesla historické víťazstvo nového kráľa Karola Róberta nad vzbúrenými veľmožmi. Podľa svedectvo dobových kronikárov to bola taká ukrutná bitka, k akej nedošlo od čias Tatárov.Formát: DVDDĺžka filmu: 26 minút

6,75 € Detail
Na západe nič nové
slovenský

Na západe nič nové

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2010, EAN: 8588004713031

Film rozpráva o bitke kresťanských vojsk proti lúpežiacim Turkom, ktorá sa začala 26. augusta 1652 na poli neďaleko Veľkých Vozokán. Skončila sa až na druhý deň, keď na Turkov znenazdajky zaútočili sedliaci z okolitých obcí vyzbrojení sekerami, cepmi, vidlami a kosami.

6,75 € Detail
Stopy dávnej minulosti
slovenský

Stopy dávnej minulosti (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2009, EAN: 9788085501438

Kniha má dve časti; prvá rozpráva o začiatkoch slovenského baníctva, druhá a o tragických udalostiach tatárskeho vpádu. Na ich pozadí systematicky spracováva dejiny Slovenska (Uhorska) v 12. a 13. storočí (počas vlády posledných Arpádovcov).

14,95 € Detail