0

Kategórie

Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2003, EAN: 9788085501261

Stopy dávnej minulosti sú literárnou paralelou rovnomenného televízneho cyklu, nadväzujú na staršie knihy Pavla Dvořáka, najmä na cyklus Odkryté dejiny a Zlatú knihu Bratislavy... Rozprávanie o najstarších dejinách Slovenska.

14,57 € Detail
Stopy dávnej minulosti 4 (Slovensko v Uhorskom kráľovstve)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 4 (Slovensko v Uhorskom kráľovstve) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2004, EAN: 9788085501292

Kniha o začiatkoch Uhorského kráľovstva; sleduje ich zo slovenského pohľadu, hľadá slovenský podiel na vzniku Uhorska, na jeho budovaní a utváraní hraníc. Rozpráva príbehy z čias Nitrianskeho kniežatstva, z ktorého po krvavých bojoch vzišli nitrianski Arpádovci ako noví uhorskí králi. V záverečnej kapitole sa vracia ku vzniku modernej historiografie, ktorá skoncovala s predstavou o nekonečných a pustých „hvozdoch".

14,95 € Detail
Prvá kniha o Bratislave
slovenský

Prvá kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2005, EAN: 9788085501322

Kniha vychádza pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave.

14,95 € Detail
Druhá kniha o Bratislave
slovenský

Druhá kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2007, EAN: 9788085501377

DRUHÁ KNIHA O BRATISLAVE nadväzuje na PRVÚ KNIHU O BRATISLAVE, ktorá vyšla v roku 2006 k 1100. výročiu prvej písomnej zmienky o Bratislave a zachytáva dejiny Bratislavy od čias treťohorných morí až do vydania mestského privilégia. Druhá kniha o Bratislave začína rozprávanie o dejinách príchodom Anjouovcov a korunováciou Karola Róberta a končí smrťou Ladislava Pohrobka. Nerozpráva však len o kráľoch, ale napríklad aj o rozmarnom kasíne v niekdajšej radnici na Rybnom fóre, kde sa z krásnych pohárov pilo dobré víno, neviazane žartovalo a možno hralo o veľké peniaze, o špinavých krčmách a falošných hráčoch s nebezpečným nožom za pásom; o meste na veľkej rieke, kde ešte pred dvomi-tromi storočiami plávali obrovské vyzy, ktoré chutili aj kráľom, o stredovekých mostoch cez Dunaj, o husitských diplomatoch a vojakoch, no najmä o tom, ako Žigmund Luxemburský chcel Bratislavu povýšiť na hlavné európske mesto. Kniha má 232 prevažne štvorfarebných strán a tvrdú väzbu.

14,95 € Detail
Stopy dávnej minulosti 5 (Slovensko v stredoveku. Koniec druhého kráľovstva)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 5 (Slovensko v stredoveku. Koniec druhého kráľovstva) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2009, EAN: 9788085501438

Kniha má dve časti; prvá rozpráva o začiatkoch slovenského baníctva, druhá a o tragických udalostiach tatárskeho vpádu. Na ich pozadí systematicky spracováva dejiny Slovenska (Uhorska) v 12. a 13. storočí (počas vlády posledných Arpádovcov). Obe časti sa opierajú o výsledky najnovších archeologických výskumov, ktoré dali starej histórii nový rozmer - archeologické objavy v Banskej Štiavnici histórii a významu slovenského baníctva, archeologické objavy v Levoči a východoslovenských jaskyniach dramatickým udalostiam počas tatárskeho pustošenia, ktoré kniha podáva (po prvý raz) v celosvetových súvislostiach.

14,95 € Detail
Tretia kniha o Bratislave
slovenský

Tretia kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2010, EAN: 9788085501452

Ďalší diel päťzväzkových dejín hlavného mesta. Nerozpráva len o dejinách Bratislavy, ale celého Slovenska a okolitých štátov, pretože Bratislava vždy bola a je dodnes mestom na hranici, priesečníkom, v ktorom sa stretávali osudy národov. Je to výpravná kniha plná obrázkov založená na príbehoch. Tretí zväzok rozpráva o čase tureckých vojen, a to od smrti Žigmunda Luxemburského až po koniec "dlhého storočia", po mier v Satu Mare v roku 1713, ktorý ukončil vyše storočnú sériu stavovských povstaní (a protitureckých vojen). V úvode sa kniha vráti k "bielemu hradu", novej podobe Bratislavského hradu po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá vyvolala nové prelomové archeologické objavy z čias Keltov a Rimanov.

14,95 € Detail
Štvrtá kniha o Bratislave
slovenský

Štvrtá kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2011, EAN: 9788085501544

Štvrtá kniha o Bratislave sa začína v časoch osvietenstva, príbehom Mateja Bela a Márie Terézie, ktorá Bratislavu povýšila na sídlo kráľa. Pokračuje opisom veľkej krízy počas napoleonských vojen a končí sa rakúsko – pruskou vojnou, ktorá priniesla rakúsko – uhorské vyrovnanie a s ním aj dočasný pád bratislavskej slávy.Štvrtá kniha o Bratislave má 256 prevažnej farebných strán, ilustrovaných akvarelmi Albína Brunovského, grafikami a obrazmi zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, zbierkovými predmetmi Múzea mesta Bratislavy a fotografiami Jakuba Dvořáka.

14,95 € Detail
Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2010, EAN: 9788085501483

Najstaršie dejiny Slovenska od čias neandertálskych ľudí až po dobu bronzovú, v ktorej sa na našom území zrodila nová civilizácia a zaujala miesto na špičke európskeho vývoja.

16,99 € Detail
Piata kniha o Bratislave
slovenský

Piata kniha o Bratislave (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2012, EAN: 9788085501568

Posledná kniha o Bratislave je zavŕšením autorovho knižného cyklu "dejín v príbehoch od najstarších čias až do súčasnosti". Rodil sa niekoľko desaťročí. V roku 2007 vydalo Vydavateľstvo RAK Prvú knihu o Bratislave, ktorá nadviazala na autorovu Zlatú knihu o Bratislave z roku 1993. Dvořákov záujem o jedinečné dejiny mesta však predznamenali už Odkryté dejiny (Predveká Bratislava) z roku 1978. Dejiny Bratislavy sú neoddeliteľnou časťou európskej histórie, nie je preto náhoda, ak autor nazval Tretiu knihu o Bratislave: Bratislava v Európe a Európa v Bratislave, dalo by sa to povedať o všetkých zväzkoch. Piata kniha o Bratislave začína dejinami od roku 1867 (s presahom do starších udalostí). Referuje o vrcholiacej maďarizácii, o udalostiach prvej svetovej vojny, ktoré Bratislavu povýšili na hlavné mesto Slovenska a začali proces poslovenčovania kedysi trojjazyčného mesta. Rozpráva príbehy, ktoré sa odohrali medzi dvomi vojnami, v časoch druhej svetovej vojny (s osobitným dôrazom na tragickú židovskú kapitolu) a po skončení vojny až do dnešných dní.

15,75 € Detail
5 kníh o Bratislave
slovenský

5 kníh o Bratislave

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2012, EAN: 8588004713079

70,31 € Detail
Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2013, EAN: 9788085501599

Kniha rozpráva o príchode Slovanov, o ich osudoch v čase avarskej nadvlády, o Nitrianskom kniežatstve, vzniku Veľkej Moravy, o jej páde a príchode starých Maďarov, no najmä o tom, ako sa začali meniť na Slovákov.

16,63 € Detail
Stopy dávnej minulosti 6 (Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 6 (Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2013, EAN: 9788085501582

Šiesty zväzok nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva o časoch po vymretí arpádovskej dynastie a nástupe "cudzích kráľov", príslušníkov anjouovského rodu a Žigmunda Luxemburského. Nie je to epizóda, vládli v Uhorsku takmer poldruha storočia. Pre Slovensko to bolo mimoriadne významné obdobie: ťažba rúd, zlata, striebra, no najmä medi ho vysunula do popredia európskych dejín, drahé a farebné kovy vyťažené na Slovensku vošli do hospodárstva takých krajín ako Taliansko. Je to veľmi málo známe obdobie, najnovšie objavy prekvapujú aj historikov.

16,63 € Detail
Stopy dávnej minulosti 7 (Slovensko v konci stredoveku)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 7 (Slovensko v konci stredoveku) (Stopy dávnej minulosti)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2014, EAN: 9788085501612

Siedmy zväzok dejín časovo nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva sa v ňom o udalostiach po smrti Žigmunda Luxemburského, o vláde ďalšieho veľkého kráľa Mateja Korvína, ale aj panovníkov, ktorí nemali také šťastie ako on, o Ladislavovi Pohrobkovi a poľských Jagelovcoch. Ešte vždy platí, že pre Slovensko to bolo mimoriadne významné obdobie. Ťažba drahých a farebných kovov ho udržiavala v pozícii, keď aj nemecký kronikár Ulrich Richental, historiograf Kostnického koncilu, píše o "slovenských krajoch medzi Moravou a Poľskom pri rieke, ktorú volajú Váh", a "liptovské knieža" Ján Huňady mladší sa pokúša získať uhorský trón.

16,63 € Detail
Lovci mamutov a tí druhí
slovenský

Lovci mamutov a tí druhí

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK -0001, EAN: 9788085501636

Devätnásť príbehov o dejinách praveku a životných osudov objaviteľov vyšlo po prvý raz v roku 1983. Autor už mal za sebou prvé štyri "knihy o archeológii" z edície Odkryté dejiny, piata, Lovci mamutov a tí druhí, sa zrodila z očarenia nad dobrodružstvom, ktoré mu priniesli praveké príbehy. Kniha sa vypredala v priebehu niekoľkých mesiacov, čomu veľmi významne pomohol ilustrátor Jozef Cesnak, autor príťažlivých farebných obrázkov, ktoré Vydavateľstvo RAK použila aj v novom vydaní knihy.

13,11 € Detail
Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko v čase tureckých vojen)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko v čase tureckých vojen)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2015, EAN: 9788085501650

Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej fáze uhorsko-osmanských vojen za sultána Sulejmana. Začína sa katastrofálnou porážkou a smrťou Ľudovíta II. v bitke pri Moháči a nástupe Habsburgovcov (po víťazstve nad Jánom Zápoľským) na uhorský trón. Ďalej hovorí o tureckých výpravách proti Viedni a rozdelení niekdajšieho Uhorského kráľovstva na tri časti: turecký pašalik, Kráľovské Uhorsko a Sedmohradské kniežatstvo. Najviac priestoru venuje osmanským útokom na územie dnešného Slovenska. Končí sa smrťou sultána Sulejmana pod Szigetvárom a nasledovným edirnským mierom.

16,63 € Detail
Stopy dávnej minulosti 9 (Posledný Turek)
slovenský

Stopy dávnej minulosti 9 (Posledný Turek)

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo RAK 2018, EAN: 9788085501704

V predchádzajúcej knihe Smrť sultána Sulejmana (Stopy dávnej minulosti 8) som hľadal živého Turka, v tejto knihe sa ponúkol sám. Kara Mustafa, smutný hrdina spod hrdinskej Viedne, síce nebol posledný Turek na Slovensku, ale toho skutočne posledného, neznámeho predbehol len o krátky čas a je to jedno, či sa to stalo v Nových Zámkoch, Budíne alebo Jágri. Témou knihy však nie sú len hrôzy osmanských vojen (a stavovských povstaní), pokúša sa o vyznačenie ihriska, na ktorom sa odohrávalo strašidelných 150 rokov boja proti Turkom, ako aj všedný i sviatočný život významných hráčov, ktorí sa zapísali do slovenskej histórie. Deviaty zväzok edície Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch. Rozpráva o porážke Osmanov a vyhnaní posledného Turka zo Slovenska. Na pozadí osmanských vojen rozpráva dejiny stavovských povstaní. Kniha je štvorfarebná a bohato ilustrovaná farebnými fotografiami a čiernobielymi historickými grafikami.

16,63 € Detail
Moldavská jaskyňa mŕtvych
slovenský

Moldavská jaskyňa mŕtvych

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2010, EAN: 8588004713055

Film rozpráva o strašných udalostiach, ktoré nasledovali po tragickej bitke pri riekr Slaná. Archeológom sa v Moldavskej jaskyni podarilo objaviť stopy po ľuďoch, ktorí sa v podzemí skryli pred Tatármi a vo večnej tme biedne zahynuli. Film poskytuje aj širší pohľad na tatárske pustošenie, rozpráva o osudoch obyvateľov Levoče a ich zázračnej záchrane na Skale útočiska.Formát: DVDDĺžka filmu: 26 minút

7,50 € Detail
Na západe nič nové
slovenský

Na západe nič nové

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2009, EAN: 8588004713031

Film rozpráva o bitke kresťanských vojsk proti lúpežiacim Turkom, ktorá sa začala 26. augusta 1652 na poli neďaleko Veľkých Vozokán. Skončila sa až na druhý deň, keď na Turkov znenazdajky zaútočili sedliaci z okolitých obcí vyzbrojení sekerami, cepmi, vidlami a kosami. V bitke padlo tak veľa ľudí, že ich nevládali pochovať, iba zakryli ich telá tŕním, aby ich nerozvláčila divá zver. Formát: DVDDĺžka filmu: 26 minút

7,50 € Detail
Košický zlatý poklad
slovenský

Košický zlatý poklad

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2008, EAN: 8586014433093

Košický poklad je náš najväčší poklad zlatých mincí. Jeho tajomstvo je vzrušujúcou lekciou o našich dejinách v čase tureckého nebezpečenstva a stavovských povstaní.Dĺžka filmu: 28 minútFormát: DVD

7,50 € Detail
Dobrodružstvo s delovou guľou
slovenský

Dobrodružstvo s delovou guľou

Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak 2008, EAN: 2100002938696

Delostrelecká guľa uložená v zbierkach múzea na Červenom kameni je svedectvom o hrdinstve uhorských husárov za sedemročnej vojny Márie Terézie proti Prusku.Dĺžka filmu: 28 minútFormát: DVD

7,50 € Detail