0
Vlajka
český

Vlajka

Milan Nakonečný - Sol Noctis 2021, EAN: 9788099977069

Vlajka byla nejprve prvorepublikovým bojovným klubem nacionalistického studentstva, které vystupovalo proti Masarykovi a hradní politice vůbec. V období druhé republiky se v ní ustanovila antisemitská teroristická skupina, z níž se v protektorátu vyvinula výrazně kolaborantská organizace usilující o převzetí moci.

20,69 € Detail
Sociální psychologie
český

Sociální psychologie

Milan Nakonečný - Triton 2020, EAN: 9788075538420

Tato kniha, vycházející po dvaceti letech od posledního vydání, podstatně přepracovaná a rozšířená, zprostředkovává čtenářům kromě tradičních témat sociální psychologie i celou řadu aktuálních poznatků ze současné světové sociálněpsychologické literatury.

35,91 € Detail
Dějiny psychologie do konce 19. století
český

Dějiny psychologie do konce 19. století

Milan Nakonečný - Triton 2019, EAN: 9788075536082

Publikace přináší poměrně rozsáhlé pojednání o vývojové etapě utváření filosofických a empirických základů psychologie v dobách, kdy psychologie ještě nebyla samostatnou vědou.

23,93 € Detail
Obecná psychologie
český

Obecná psychologie

Milan Nakonečný - Triton 2015, EAN: 9788073879297

Obecná psychologie zobecňuje vědecko-empirické poznatky základních psychologických věd, které podrobněji zkoumají základní činitele lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty a také historický vývoj pojetí předmětu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, systematizaci psychologických jevů a oborů a

33,80 € Detail
Motivace chování
český

Motivace chování

Milan Nakonečný - Triton 2015, EAN: 9788073878306

Pro zájemce o psychologii jsou nejpřitažlivější zejména dvě otázky týkající se každodenního života – jak se utváří a projevuje lidská povaha, tedy otázka charakteru, a otázka motivace chování – tedy proč lidé činí to, co činí.

29,57 € Detail
Psychologie
český

Psychologie

Milan Nakonečný - Triton 2011, EAN: 9788073874438

Kniha Psychologie přináší přehled oborů základních psychologických věd v čele s obecnou psychologií, jak je to obvyklé u dnešních obsáhlých učebnic psychologie v angličtině a němčině.

42,26 € Detail
Česká tomistická psychologie
český

Česká tomistická psychologie (Psychologie)

Milan Nakonečný - Triton 2009, EAN: 9788073873387

Kniha tří pedagogů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a několika externistů se zabývá tématem v odborné literatuře dnes velmi vzácným, nicméně závažným, jehož aktuálnost se již rýsuje zejména na pozadí současného diskursu „filosofie mysli“.

19,93 € Detail
Lexikon magie
český

Lexikon magie

Milan Nakonečný - ARGO 2009, EAN: 9788025701348

Jeden z nejobsáhlejších lexikonů, který k dané problematice kdy vznikl, vychází v novém, rozšířeném a bohatě ilustrovaném vydání. Abecedně seřazená hesla informují o celé škále otázek přímo či nepřímo s magií souvisejících, o magických fenoménech v nejširším slova smyslu, a jsou doplněna o nejnovější literaturu.

40,87 € Detail
Smaragdová deska
český

Smaragdová deska

Milan Nakonečný - Nakladatelství Vodnář - Vladimír Kvasnička 2008, EAN: 9788074390029

Obsahem knihy je všestranné pojednání o legendární Smaragdové desce Herma Tristmegista, která je syntézou staroegyptského esoterismu a základním pramenem hermetismu.

11,84 € Detail
Magie v historii, teorii a praxi
český

Magie v historii, teorii a praxi

Milan Nakonečný - Nakladatelství Vodnář - Vladimír Kvasnička 2008, EAN: 9788074390043

Tato kniha je podle autora povšechnou učebnicí magie od zasvěcení do jejích základů, přes tajemné recepty a praktiky, prostřednictvím nichž lze léčit či škodit nebo jinak zasahovat do dění světa.

20,73 € Detail
Neznámý filosof Louis-Claude de Saint Martina
český

Neznámý filosof Louis-Claude de Saint Martina

Milan Nakonečný - Malvern 2006, EAN: 9788086702254

Kniha profesora Milana Nakonečného, psychologa a badatele v oblasti hermetických věd, představuje učení a dílo „Neznámého filosofa“ Louis-Claude de Saint Martina a popisuje dějiny a působení na něj navazujícího esoterního křesťanského martinistického řádu.

9,31 € Detail
Úvod do psychologie
český

Úvod do psychologie

Milan Nakonečný - Academia 2002, EAN: 9788020009937

8,24 € Detail
Sociální psychologie
český

Sociální psychologie

Milan Nakonečný - Academia 2002, EAN: 9788020016799

V novém, přepracovaném a rozšířeném vydání vychází již klasická monografie profesora Nakonečného o osobnostní psychologii, jednom z nejdůležitějších oborů psychologických věd.

14,80 € Detail
Sociální psychologie
český

Sociální psychologie (Psychologie)

Milan Nakonečný - Academia 1998, EAN: 9788020006905

Systematický přehled poznatků současné sociální psychologie. Problematika mezilidských vztahů jako důležité psychologické kategorie patří dnes nepochybně k nejzávažnějším a také nejatraktivnějším tématům současných psychologických věd. Autor v knize podrobně vysvětluje základní kategorie sociálně-psychologických jevů, tj.

7,11 € Detail
Encyklopedie obecné psychologie
český

Encyklopedie obecné psychologie

Milan Nakonečný - Academia 1996, EAN: 9788020006257

16,79 € Detail
Novodobý český hermetismus
český

Novodobý český hermetismus

Milan Nakonečný - Nakladatelství Vodnář - Vladimír Kvasnička 1994, EAN: 9788085255850

Vzrušující historie novodobého českého hermetismu, která se začíná na konci 19. století a končí v období nacistické okupace.

8,41 € Detail
Emoce
český

Emoce

Milan Nakonečný - Triton -0001, EAN: 9788073876142

Kniha Emoce je podstatně přepracovaným a rozšířeným vydáním publikace, která poprvé vyšla před dvanácti lety (Lidské emoce, Praha Academia 2000). Současné psychologii dominuje kognitivní přístup k pojetí psychických procesů a jejich funkcí.

23,93 € Detail