0
Utrpení knížete Sternenhocha
český

Utrpení knížete Sternenhocha

Ladislav Klíma - 1400 2021, EAN: 9788027702619

Utrpení knížete Sternenhocha je expresionistický román Ladislava Klímy, vydaný v květnu 1928, měsíc po autorově smrti. Sám Klíma jej označil za „groteskní romaneto“ a z textu je patrné, že jej velmi ovlivnila subjektivně idealistická filozofie George Berkeleyho, stejně jako radikální individualismus Arthura Schopenhauera a zejména Friedricha Nietzscheho.

9,95 € Detail
Slavná Nemesis
český

Slavná Nemesis (Temnosti)

Ladislav Klíma - Carcosa 2021, EAN: 9788088243564

V romanetu Slavná Nemesis a dalších dvanácti povídkách sledujeme osudy výstředních – a pro nás zcela blízkých – postav, bloudících v prostředí, kde je obtížné rozlišit, co je sen a co skutečnost.

11,14 € Detail
Ladislav Klíma Český román
český

Ladislav Klíma Český román

Ladislav Klíma - Torst 2019, EAN: 9788072155781

První úplné a autentické vydání klíčového beletristického díla filosofa Ladislava Klímy. Román vznikl mezi léty 1907 a 1910/1912 nejen pro autorovu „zábavu a zotavení“, ale souběžně a hlouběji jako experiment s vytvořením nové, „naprosto volné, vše si dovolující“ a všeobjímající formy románu.

10,26 € Detail
Filosof z předměstí
český

Filosof z předměstí

Ladislav Klíma - Pulchra 2013, EAN: 9788087377895

Málo známý text Ladislava Klímy vydaný na sklonku dvacátých let nejprve jako anonym. Drobná, ale úderná próza, v níž autor vede disputaci nad tématy postavení člověka v kulturním a sociálním prostředí, zaobírá se například kumulací bohatství či nesmyslností válek, hledá směr, kterým se ubírá moderní civilisace.

7,83 € Detail
Utrpení knížete Sternenhocha
český

Utrpení knížete Sternenhocha

Ladislav Klíma - Maťa 2009, EAN: 9788072871445

Autor ovlivněný především filosofií A. Schopenhauera a F. Nietzscheho a inspirováný jejich radikálním individualismem a koncepcí vůle napsal ve dvacátých a třicátých letech několik pozoruhodných próz, které právem patří do evropské literatury.

8,38 € Detail
Filosofické listy
český

Filosofické listy

Ladislav Klíma - Herrmann & synové 1992, EAN: 2000000304601

Svazek shrnuje 3 filozofické listy a závěrečnou pasáž, v níž autor přibližuje svoji metodu filozofického myšlení.

2,92 € Detail
O Solovjevově etice
český

O Solovjevově etice

Ladislav Klíma - Lege Artis 1992, EAN: 9788071101253

Jediná dochovaná delší filosofická monografie z Klímovy pozůstalosti v jediném doposud existujícím vydání. Pozoruhodný text kriticky polemizující s hlavním dílem nejvýznamějšího ruského křesťanského mystika.

2,29 € Detail
Sebrané spisy I
český

Sebrané spisy I

Ladislav Klíma - Torst -0001, EAN: 9788072152391

Konečně - díky upřímnému zájmu a sponzorské velkorysosti České spořitelny - vychází dlouho očekávaný - v pořadí druhý - svazek Sebraných spisů Ladislava Klímy (1878-1928), jednoho z nejvýznamnějších českých filosofů, slovy Jana Patočky "našeho prvního, předčasného myslitele absurdity". Kniha obsahuje celoživotní Klímův filosofický deník.

26,99 € Detail
Sebrané spisy II
český

Sebrané spisy II

Ladislav Klíma - Torst -0001, EAN: 9788072152711

Po svazcích IV (Velký roman) a I (Mea) vychází již třetí svazek Sebraných spisů filosofa Ladislava Klímy v ediční přípravě a s rozsáhlými komentáři Eriky Abrams. Zatímco Mea znamenalo „Moje“, Hominibus znamená „pro lidi“.

26,99 € Detail
Vteřiny věčnosti
český

Vteřiny věčnosti

Ladislav Klíma - MAŤA -0001, EAN: 9788072871391

8,38 € Detail