0

Kategórie

Práce, odvody a mzdy bez chyb, pokut a penále 6/2020
český

Práce, odvody a mzdy bez chyb, pokut a penále 6/2020

Ladislav Jouza; Eva Dandová; Olga Bičáková - Poradce 2020, EAN: 9771801993105

Šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, je aktuálním tématem a dotýká se rovněž pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají v této souvislosti své povinnosti. Zaměstnavatel má také vícero povinností, aby zamezil šíření nákazy mezi zaměstnanci. Obecné podmínky vzniku nároku na dávky a jejich výplatu jsou upraveny v zákoně o nemocenském pojištění. Obecnou podmínkou nároku na dávky nemocenského pojištění, platnou pro všech šest dávek (nemocenské peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) je účast na nemocenském pojištění nebo trvání ochranné lhůty v tom dnu, v němž vznikla sociální událost. Jaké možnosti dává zaměstnancům v době pandemie zákon o nemocenském pojištění? Jedná se o dávky nemocenské v době pracovní neschopnosti a karantény a dále zejména o ošetřovné. Poskytování zaměstnaneckých benefitů zaměstnancům je součástí motivace zaměstnanců a vede k posílení pozitivního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli. V návaznosti na důsledky šíření koronaviru SARS CoV-2 v ČR jsme se zaměřili na tři zaměstnanecké benefity: práce z domova, poskytnutí zápůjček zaměstnancům, poskytnutí sociálních výpomocí zaměstnancům.

7,55 € Detail
Práce a mzdy 7-8/2020
český

Práce a mzdy 7-8/2020

Ladislav Jouza; Eva Dandová; Olga Bičáková - Poradce 2020, EAN: 9771801993112

Toto číslo měsíčníku jsme přizpůsobili situaci v naší společnosti – pandemii koronaviru a přinášíme vícero příspěvků na toto téma. Poskytnutí daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení řeší zákon č. 159/2020 Sb. Kdo a jakým způsobem může uplatnit tento kompenzační bonus? Platební neschopnost zaměstnavatele – mzdové nároky zaměstnanců Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je významnou právní zárukou zaměstnanců, kterým jejich zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti, přestal vyplácet mzdu. Dočtete se, kde se o přiznání mzdových nároků žádá a v jaké výši se mzdové nároky poskytují.  Pracovní neschopnost a Covid-19 V současné době zažíváme pandemií způsobenou onemocněním Covid-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2. Řada zaměstnanců je proto uznávána dočasně práce neschopnými. Dočtete se, jaká je právní úprava hmotného zajištění zaměstnance v době pracovní neschopnosti.  Kompenzační bonus – kdo jej může získat Poskytnutí daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení řeší zákon č. 159/2020 Sb. ze dne 9. 4. 2020. Dozvíte se, kdo a jakým způsobem může uplatnit tento kompenzační bonus.  Kľúčové slová: platební neschopnost, zaměstnavatel, zaměstnanec, mzda, mzdové nároky, pandemie, pracovní neschopnost, hmotné zajištění, daňový bonus, kompenzační bonus    

14,34 € Detail