0
Historické fragmenty vývoja techniky
slovenský

Historické fragmenty vývoja techniky

Karol Vasilko - Vasilko 2015, EAN: 9788055325880

Prvou časťou knihy je história pohonov, týkajúca sa zdrojov a konštrukcie pohonov najmä dopravných strojov a zariadení. Druhá časť sa zaoberá históriou metalurgie a spracovania kovov. Tretia časť sa zaoberá obrábaniu materiálov. Krátka pozornosť je venovaná vývoju poľnohospodárskej techniky, meracej techniky, textilnej technológie, vývoju písma a knihtlače.

20,70 € Detail
Príbeh patentu
slovenský

Príbeh patentu

Karol Vasilko - TU v KOSICIACH 2015, EAN: 9788055322513

Kniha je určená tvorivým pracovníkom odboru, študujúcim na stredných školách, študentom technických fakúlt univerzít, šírokej techniky uvažujúcej verejnosti. Jej cieľom je iniciovať čitateľov v aktivitách pri tvorbe nových technických riešení v odbore vlastnej činnosti.

4,50 € Detail
Metodológia vedeckej práce pre doktorandov
slovenský

Metodológia vedeckej práce pre doktorandov

Karol Vasilko - TU v KOSICIACH 2015, EAN: 9788055321806

Vysokoškolská učebnica, určená pre študentov doktorandského štúdia, na získanie základnej informácie o metodológii výskumnej a vedeckej práci. Obsahuje opis metód riadenej tvorivosti, základné otázky a postup doktoranského štúdia, formálne a obsahové otázky doktorandskej práce.

4,50 € Detail
Analytická teória trieskového obrábania
slovenský

Analytická teória trieskového obrábania

Karol Vasilko - TU v KOSICIACH 2012, EAN: 9788055309200

Monografia venová štúdiu procesu obrábania materiálov. Objasňuje základné zákonitosti procesu vzniku obrobeného povrchu, sprievodné javy rezného procesu. Objasňuje zákonitosti opotrebenia nástrojov, ich trvanlivosť a životnosť, metrologické charakteristiky obrobených plôch. Obsahuje rozsiahle výsledky autorovho experimentálneho štúdia procesu obrábania.

18 € Detail
História a vývoj techniky
slovenský

História a vývoj techniky

Karol Vasilko - TU v KOSICIACH 2012, EAN: 9788055308753

18 € Detail
Vývoj techniky a technológie od stredoveku po dnes
slovenský

Vývoj techniky a technológie od stredoveku po dnes

Karol Vasilko - Vasilko 2011, EAN: 9788055306810

9,26 € Detail
Vývoj techniky a technológie
slovenský

Vývoj techniky a technológie

Karol Vasilko - Vasilko 2010, EAN: 9788055303369

Obsah: 1.Vývoj pohonov 2.Vývoj metalurgie a spracovania kovov 3.História a vývoj obrábania materiálov 4.Z histórie poľnohospodárskej techniky 5.História meracej techniky 6.História textilnej technológie 7.Vývoj písma a kníhtlače 8.Od empírie k teórii

18 € Detail
Technológia zmeny rozmerov
slovenský

Technológia zmeny rozmerov

Karol Vasilko - Vasilko 2010, EAN: 9788055303727

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá teoretickmi základmi technológie zmeny tvaru súčiastok. Oboznamuje so základnými technológiami, ktoré slúžia na zabezpečenie požadovaného rozmeru súčiastok ( sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie...).

7,10 € Detail
Teória a prax trieskového obrábania
slovenský

Teória a prax trieskového obrábania

Karol Vasilko - Vasilko 2009, EAN: 9788055301525

14,72 € Detail
Latinské citáty
slovenský

Latinské citáty

Karol Vasilko - Vasilko 2007, EAN: 9788080737849

6,57 € Detail
Ilustrovaný technický slovník
slovenský

Ilustrovaný technický slovník

Karol Vasilko - Vasilko 2007, EAN: 9788080737603

Slovenko-anglicko-nemecko-rusko-taliansko-francúzsko-česko-španielský jazyk.

10,46 € Detail
Analytická teória trieskového obrábania
slovenský

Analytická teória trieskového obrábania

Karol Vasilko - Vasilko 2007, EAN: 9788080737597

Monografia, venovaná štúdiu procesu obrábania materiálov. Objasňuje základné zákonitosti procesu vzniku obrobeného povrchu, sprievodné javy rezného procesu (rezné sily, teplo, kmitanie).

9,56 € Detail
Teória rezného procesu
slovenský

Teória rezného procesu

Karol Vasilko - Vasilko 2006, EAN: 8080735867

4,18 € Detail
Perspektívy výrobného inžinierstva
slovenský

Perspektívy výrobného inžinierstva

Karol Vasilko - Vasilko 2005, EAN: 8080733953

6,11 € Detail
Technológia zmeny rozmerov
viacjazyčný

Technológia zmeny rozmerov

Karol Vasilko - Vasilko 2005, EAN: 8080733007

4,75 € Detail
Technológia dokončovania povrchov
slovenský

Technológia dokončovania povrchov

Karol Vasilko - Vasilko 2004, EAN: 8080731241

4,78 € Detail
Technológia zmeny rozmerov
slovenský

Technológia zmeny rozmerov

Karol Vasilko - Vasilko 2004, EAN: 8080731508

9,54 € Detail
Delenie materiálu
slovenský

Delenie materiálu

Karol Vasilko - Vasilko 2003, EAN: 8070999039

Monografia analyzuje súčasné metódy delenia materiálu pred jeho vstupom na výrobné zariadenie. Od kvality rozdelenia polovýrobku v značnej miere závisí efektívnosť výroby a konečná kvalita hotového výrobku. Vývojom vzniklo veľké množstvo technológií delenia, ktoré dávajú v praxi rozličné výsledky. Autori o nich dávajú základné informácie.

6,57 € Detail
TECHNOLOGIA OBRABANIA A MONTAZ
slovenský

TECHNOLOGIA OBRABANIA A MONTAZ

Karol Vasilko - Vasilko , EAN: 8005008074

4,48 € Detail