0
Neklidné století
český

Neklidné století

Jaroslav Čechura - Univerzita Karlova 2020, EAN: 9788024647302

Historik Jaroslav Čechura se dlouhodobě věnuje každodennímu životu na jihočeském venkově, v předkládané monografii se zaměřuje na období třicetileté války.

20,73 € Detail
Krizový management barokní ekonomiky?
český

Krizový management barokní ekonomiky?

Jaroslav Čechura - Univerzita Karlova 2019, EAN: 9788024645032

Kniha se zabývá dvěma velkými jihočeskými panstvími Třeboň a Hluboká (dnes Hluboká nad Vltavou) v procesu proměn, které nastaly po třicetileté válce. Obě panství získal Jan Adolf ze Schwarzenberka krátce po roce 1660. Jaroslav Čechura reviduje výkladové stereotypy, které přisuzují této době mnohé negativní charakteristiky.

16,50 € Detail
Karel IV.
český

Karel IV.

Jaroslav Čechura - RYBKA PUBLISHERS 2016, EAN: 9788087950180

Kniha předního českého historika Jaroslava Čechury přístupným a čtivým způsobem představuje široké veřejnosti život a dílo jedné z nejvýznamnějších osobností českých i evropských dějin - českého krále a římského císaře Karla IV.

12,61 € Detail
Královská trilogie
český

Královská trilogie

Jaroslav Čechura - Ottovo nakladatelství 2015, EAN: 9788074515057

Královská trilogie je souborným vydáním tří knih, napsaných čtveřicí význačných českých historiků, kteří se rozhodli postihnout ty stránky našich dějin, jež donedávna nepatřily mezi obvyklá témata klasické historiografie.

7,95 € Detail
Sex v době temna
český

Sex v době temna

Jaroslav Čechura - RYBKA PUBLISHERS 2015, EAN: 9788087950142

Významné dílo uznávaného českého historika, které se poprvé v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let.

19,50 € Detail
Neklidný život obyčejné ženy
český

Neklidný život obyčejné ženy (Knižnice dějin a současnosti)

Jaroslav Čechura - Nakladatelství Lidové noviny 2015, EAN: 9788074222948

Sociální dějiny raného novověku nejsou zaplněny jen amorfními strukturami na jedné straně a osobnostmi z řad aristokracie, měšťanstva či byrokracie na straně druhé. I mezi docela prostými lidmi lze narazit na řadu pozoruhodných osudů. Jedním z nich je osud prosté venkovské ženy Johany Peřkové.

10,11 € Detail
České země 1437-1526
český

České země 1437-1526 (Dějiny českých zemí)

Jaroslav Čechura - LIBRI 2012, EAN: 9788072774937

Jagellonská epocha představuje výraznou kapitolu našich dějin, obestřenou řadou mýtů. Autor pozorně sleduje život a činy Vladislava II. a odmítá rozšířenou představu o slabošském králi, neopomíjí jeho dlouholetého soka Matyáše Korvína a poté krále-dítě Ludvíka, který zahynul u Moháče.

17,98 € Detail
České země v letech 1437-1526 I. díl
český

České země v letech 1437-1526 I. díl (Dějiny českých zemí)

Jaroslav Čechura - LIBRI 2010, EAN: 9788072774470

Po smrti Zikmunda a záhy i jeho nástupce Albrechta Habsburského hrozilo zemi, rozvrácené husitskými válkami, bezvládí a chaos. Nakonec došlo ke stabilizaci a dohodě znesvářených stran, které po smrti mladičkého Ladislava Pohrobka zvolily „zemského správce“ Jiřího z Poděbrad českým králem.

15,58 € Detail
České země v letech 1584 - 1620
český

České země v letech 1584 - 1620 (Dějiny českých zemí)

Jaroslav Čechura - LIBRI 2009, EAN: 9788072773886

Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou na Bílé hoře a vítězstvím Ferdinanda II. Jako vždy vedle politického dění autor sleduje vývoj hospodářství, ale i kulturu, umění, náboženskou situaci a tzv. všední den.

19,58 € Detail
Kriminalita a každodennost v raném novověku
český

Kriminalita a každodennost v raném novověku (Každodenní život)

Jaroslav Čechura - ARGO 2008, EAN: 9788025700495

Historická kriminalita má ambici ukázat, jakým způsobem překračovali lidé v minulosti psané i nepsané normy. Zvláštní přitažlivost poskytuje raný novověk, 17. a 18. století, neboť je spojen s řadou základních změn společnosti. Jak je obvyklé i dnes, kriminalita nikdy neprobíhala ve vzduchoprázdnu, ale projevovala se v těsné vazbě ke každodennosti.

16,84 € Detail
České země v letech 1526 - 1583
český

České země v letech 1526 - 1583 (Dějiny českých zemí)

Jaroslav Čechura - LIBRI 2008, EAN: 9788072773855

V bitvě u Moháče ztratili Jagellonci téměř vše, mladičký král Ludvík byl mrtev a před českými stavy se otevírala klíčová otázka: kdo nastoupí po něm. Za měsíc bylo jasné, že zvítězí Habsburkové, kteří osobností nadmíru schopnou, Ferdinandem I., dosedli na český, uherský a posléze i římský trůn.

15,58 € Detail
České země v letech 1378-1437
český

České země v letech 1378-1437 (Dějiny českých zemí)

Jaroslav Čechura - LIBRI 2008, EAN: 9788072773930

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a spolu s tím i neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké civilizaci, kultuře a všednímu dni společnosti té doby.

15,58 € Detail
Selské rebelie roku 1680
český

Selské rebelie roku 1680

Jaroslav Čechura - LIBRI -0001, EAN: 9788072770649

12,27 € Detail