0

Knihy

Kategórie

Správny súdny poriadok. 9. vyd, 5/2024
slovenský

Správny súdny poriadok. 9. vyd, 5/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731815

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 1. máju 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 40/2024 Z. z. s účinnosťou od 15. marcu 2024.

5,60 € Detail
Exekučný poriadok. Úzz, 10. vyd., 6/2024
slovenský

Exekučný poriadok. Úzz, 10. vyd., 6/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731822

6 € Detail
Trestný poriadok. 15. vyd., 5/2024
slovenský

Trestný poriadok. 15. vyd., 5/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731808

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. máju 2024 a s výraznenými zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 40/2024 Z.z. s účinnosťou od 15. marca 2024 a - uznesenia Ústavného Súdu SR č. 41/2024 Z.z. s účinnosťou od 11. marca 2024.

9,70 € Detail
Zákon o verejnom obstarávaní. 6. vyd., 3/2024
slovenský

Zákon o verejnom obstarávaní. 6. vyd., 3/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731785

8,30 € Detail
Správny súdny poriadok. Úzz, 5. vyd, 1/2022
slovenský

Správny súdny poriadok. Úzz, 5. vyd, 1/2022

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731334

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 1. januáru 2022 a s účinnosťou od 1. apríla 2022 so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 512/2021 Z.z.

4,70 € Detail
Civilný sporový poriadok. 10. vyd., 7/2024
slovenský

Civilný sporový poriadok. 10. vyd., 7/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731853

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s účinnosťou od 1. júla 2024 so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 108/2024 Z. z..

5,80 € Detail
Občiansky zákonník. 11. vyd., 7/2024
slovenský

Občiansky zákonník. 11. vyd., 7/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731846

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. júla 2024 so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 108/2024 Z. z.

6,15 € Detail
Obchodný zákonník, Obchodný register. 8. vyd., 6/2024
slovenský

Obchodný zákonník, Obchodný register. 8. vyd., 6/2024

Heuréka - HEURÉKA 2024, EAN: 9788081731839

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s účinnosťou od 1. júna 2024 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 105/2024 Z. z.

8,95 € Detail
Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. 9/2023
slovenský

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731679

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s právnym stavom k 1. septembru 2023 so zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 241/2023 Z.z.

3,70 € Detail
Zákonník práce. Úzz, 21. vyd., 9/2023
slovenský

Zákonník práce. Úzz, 21. vyd., 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731686

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2024.

6,10 € Detail
Trestný poriadok. Úzz, 14. vyd., 9/2023
slovenský

Trestný poriadok. Úzz, 14. vyd., 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731662

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s výraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 192/2023 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2023.

8,90 € Detail
Trestný zákon, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Úzz, 8. vyd., 9/2022
slovenský

Trestný zákon, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Úzz, 8. vyd., 9/2022

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731655

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s právnym stavom k 1. septembru 2023 a so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 117/2023 Z. z.

7,40 € Detail
Obchodný zákonník, Obchodný register. 7. vyd. 9/2023
slovenský

Obchodný zákonník, Obchodný register. 7. vyd. 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731693

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. septembru 2023 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie - zákona č. 309/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2024.

8,80 € Detail
Civilný sporový poriadok. 9. vyd., 9/2023
slovenský

Civilný sporový poriadok. 9. vyd., 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731709

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s právnym stavom k 1. septembru 2023, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 201/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2023 a zákona č. 261/2023 Z.z. s účinnosťou od 25. júla 2023.

5,30 € Detail
Civilný mimosporový poriadok. 8. vyd., 9/2023
slovenský

Civilný mimosporový poriadok. 8. vyd., 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731716

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2024.

4,40 € Detail
Správny súdny poriadok. 8. vyd, 9/2023
slovenský

Správny súdny poriadok. 8. vyd, 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731723

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 1. septembru 2023, a so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 239/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2023

5,90 € Detail
Autorský zákon. 5. vyd., 9/2023
slovenský

Autorský zákon. 5. vyd., 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731730

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023 a so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 455/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2022.

5,30 € Detail
Katastrálny zákon. 4. vyd., 9/2023
slovenský

Katastrálny zákon. 4. vyd., 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731761

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 205/2023 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2024.

3,50 € Detail
Stavebný zákon. 6. vyd., 9/2023
slovenský

Stavebný zákon. 6. vyd., 9/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731778

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k 1. septembru 2023 a so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 195/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2023.

5,60 € Detail
Exekučný poriadok. Úzz, 9. vyd., 4/2023
slovenský

Exekučný poriadok. Úzz, 9. vyd., 4/2023

Heuréka - HEURÉKA 2023, EAN: 9788081731648

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2023, a so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 48/2023 Z. z.

5,60 € Detail