0
Prírodoveda pre tretiakov

Prírodoveda pre tretiakov

Pracovná učebnica

Autor: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková
Vydavateľstvo: Aitec spol. s.r.o. 2018
EAN: 9788081461392

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre druhákov od autoriek Rút Dobišovej Adame a Oľgy Kováčikovej.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

5,28 € Bežná cena 5,90 €
 

Viac o knihe

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre druhákov od autoriek Rút Dobišovej Adame a Oľgy Kováčikovej.

Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu. Žiak sa učí prostredníctvom zážitkov, objavuje a spoznáva svet okolo seba, učí sa v ňom orientovať a skúmať ho prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít.

Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky objaviteľskej námornej plavby, pestré a výpovedné ilustrácie a sprievodné postavičky, ktorými sú štyria námorníci. Autorky sprístupňujú učivo formou kvalitných didaktických úloh a využívajú rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov. Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Je zameraná na aktívnu manipuláciu žiakov s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

Pracovná učebnica okrem nového učiva a základných úloh obsahuje aj dostatok úloh na precvičovanie a upevňovanie učiva, ale aj doplnkové, zábavné úlohy a časť na zaznamenávanie počasia a sebahodnotenie žiaka, ktoré je vhodné pre samotného žiaka, ale aj slúži učiteľovi ako spätná väzba. Priamo na stranách, pri jednotlivých témach sú uvedené cieľové kompetencie, ktoré vychádzajú z požiadaviek ISCED 1. Predstavujú spojenie obsahového a výkonového štandardu. Slúžia učiteľom na lepšiu orientáciu v jednotlivých témach. Poukazujú na to, čo je potrebné pri danej téme zvládnuť.

K pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov sú vypracované podrobné metodické komentáre vo forme tlačenej publikácie pre učiteľa, ktoré predstavujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s jednotlivými úlohami.

Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je kompletná metodická podpora prostredníctvom programu aitec offline k Prírodovede pre tretiakov, ktorá je nezávislá na pripojení na internet a je vhodná na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora.

VYDAVATEĽSTVO Aitec spol. s.r.o.
ROK VYDANIA 2018
ISBN 978-80-8146-139-2
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 72
VÄZBA mäkká
ROZMER 295 × 210 mm
HMOTNOSŤ 240 g

Ďalšie tituly od autora Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

Prírodoveda pre tretiakov

Prírodoveda pre tretiakov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

5,28 € Aitec spol. s.r.o. 2018 Na sklade
Prírodoveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica

Prírodoveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

6,16 € Aitec spol. s.r.o. 2018 Na sklade
Prírodoveda pre štvrtákov - Metodické komentáre

Prírodoveda pre štvrtákov - Metodické komentáre

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

8,69 € Aitec spol. s.r.o. 2018 Na sklade
Prírodoveda pre tretiakov - Metodické komentáre

Prírodoveda pre tretiakov - Metodické komentáre

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

9,46 € Aitec spol. s.r.o. 2018 Na sklade
Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv

Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

7,92 € Aitec spol. s.r.o. 2018 Na sklade
Prvouka pre druhákova - metodické komentáre

Prvouka pre druhákova - metodické komentáre

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

9,24 € Aitec spol. s.r.o. 2017 Na sklade
Prvouka pre druhákov

Prvouka pre druhákov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

4,62 € Aitec spol. s.r.o. 2016 Na sklade
Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

6,60 € Aitec spol. s.r.o. 2015 Na sklade
Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

3,52 € Aitec spol. s.r.o. 2013 Nie je na sklade