0
Trestné právo procesné II

Trestné právo procesné II

Priebeh trestného konania

Autor: Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora
Vydavateľstvo: Wolters Kluwer 2021
EAN: 9788057103349

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku. Zmeny a doplnenia, ktoré novely priniesli, sa významným spôsobom, dotkli mnohých trestnoprávnych ustanovení.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

26,14 € Bežná cena 29,70 €
 

Viac o knihe

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku. Zmeny a doplnenia, ktoré novely priniesli, sa významným spôsobom, dotkli mnohých trestnoprávnych ustanovení. Okrem priamych novelizácií Trestného poriadku boli zmeny trestnoprocesných noriem vykonané aj ďalšími zákonmi, napríklad zákonom č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky, zákonom č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe, zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, zákonom č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku.
V uplynulom období boli do Trestného poriadku transponované viaceré normy EÚ, a to predovšetkým zákonom č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii, zákonom č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov.
Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. s podtitulom priebeh trestného konania nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. s podtitulom všeobecná časť. Vzhľadom na postupný nárast rozsahu jednotlivých tém trestného práva procesného autori netradične zvolili rozdelenie obsahu učebnice trestného práva procesného do dvoch dielov, obdobne ako pri trestnom práve hmotnom. V prvej časti, Trestné právo procesné I. s podtitulom všeobecná časť, sa autori venujú všeobecným otázkam trestného práva procesného, subjektom trestného práva procesného, procesným úkonom, prostriedkom na zabezpečenie osôb, vecí a informácií, otázkam dokazovania a jednotlivým formám rozhodnutí.
Do druhej časti učebnice trestného práva procesného s podtitulom priebeh trestného konania zaradili jednotlivé štádiá trestného konania, venujú sa postupu pred začatím trestného stíhania, prípravnému konaniu, predbežnému prejednaniu obžaloby a hlavnému pojednávaniu. Neopomínajú ani ďalšie formy súdneho rozhodovania, a to verejné a neverejné zasadnutie súdu. Osobitnú pozornosť venujú opravným prostriedkom, osobitným spôsobom konania, probácii a mediácii v trestnom konaní a vykonávaciemu konaniu. V záverečných kapitolách poskytujú informácie o jednotlivých inštitútoch medzinárodnej justičnej spolupráce v trestnom konaní, trovách trestného konania a základných východiskách konania na Medzinárodnom trestnom súde.
Učebnice sú určené predovšetkým študentom vysokoškolského štúdia práva, ale môžu ich veľmi dobre využiť aj všetci právnici aplikujúci trestné právo procesné v najrôznejších funkciách a pozíciách.

VYDAVATEĽSTVO Wolters Kluwer
ROK VYDANIA 2021
ISBN 978-80-571-0334-9
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 496
VÄZBA tvrdá
ROZMER 218 × 155 × 35 mm
HMOTNOSŤ 722 g

Ďalšie tituly od autora Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora

Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné I

Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora

26,14 € Wolters Kluwer 2021 Na sklade
Trestné právo procesné II

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora

26,14 € Wolters Kluwer 2021 Na sklade
Trestné právo procesné II

Trestné právo procesné II

Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora

36,30 € Wolters Kluwer 2017 Nie je na sklade
Trestné právo procesné I

Trestné právo procesné I

Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora

27,50 € Wolters Kluwer 2017 Nie je na sklade
Trestné právo hmotné II

Trestné právo hmotné II

Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora

33 € Wolters Kluwer 2017 Na sklade
Trestné právo hmotné I

Trestné právo hmotné I

Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora

31,70 € Wolters Kluwer 2016 Na sklade