0
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit

Autor: Zuzana Hirschnerová
Vydavateľstvo: Aitec spol. s.r.o. 2018
EAN: 9788081461859

*Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

3,96 € Bežná cena 5,60 €
 

Viac o knihe

*Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

*Pracovný zošit môžete využívať od školského roku 2019/2020.

Didaktická koncepcia
*Pracovný zošit slovenského jazyka pre 2. ročník predstavuje ucelený systém didaktického spracovania jazykovej a slohovej zložky učiva zo slovenského jazyka a literatúry.

*Pracovný zošit tvorí vzhľadom a usporiadaním dokonalý súlad s učebnicou.

*Didaktické spracovanie pracovného zošita rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie detí - počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním naň nadväzujú pracovné zošity Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník ZŠ.

*Grafické a výtvarné spracovanie je primerané veku, prehľadné a doplnené inovatívnymi prvkami. Fotografie a ilustrácie podporujú plnenie edukačných cieľov.

*Pracovný zošit rešpektuje a rozvíja medzizložkové a medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

*Úlohy a cvičenia tvoria ucelený súbor zoradený podľa didaktickej náročnosti. Ponúkajú rôznorodú typológiu a variabilitu a vytvárajú dostatočný priestor na precvičenie a upevnenie učiva.

*Prostredníctvom úloh a cvičení si žiaci rozvíjajú kritické a tvorivé myslenie, jazykové, komunikačné a grafomotorické kompetencie.

*Obsah podporuje rozvoj vyšších kognitívnych funkcií a rešpektuje rôzne učebné štýly žiakov. Zamedzuje navodeniu stereotypov a predsudkov v myslení a činnosti žiakov.

*Motivačný aspekt učenia sa žiakov je podporený sprievodnou postavičkou.

*Ponúkaný súbor úloh rozvíja zdravé sebavedomie žiakov s využitím prvkov sebahodnotenia.

VYDAVATEĽSTVO Aitec spol. s.r.o.
ROK VYDANIA 2018
ISBN 978-80-8146-185-9
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 64
VÄZBA mäkká
ROZMER 295 × 210 mm
HMOTNOSŤ 200 g

Ďalšie tituly od autora Zuzana Hirschnerová

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl

Zuzana Hirschnerová

3,08 € Aitec spol. s.r.o. 2018 Na sklade
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit

Zuzana Hirschnerová

3,96 € Aitec spol. s.r.o. 2018 Na sklade
Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období

Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období

Zuzana Hirschnerová

1,43 € Aitec spol. s.r.o. 2015 Na sklade
Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ - 2. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ - 2. zošit

Zuzana Hirschnerová

1,76 € Aitec spol. s.r.o. 2014 Na sklade
Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – 1. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – 1. zošit

Zuzana Hirschnerová

1,76 € Aitec spol. s.r.o. 2014 Na sklade
Čítanka pre 3. ročník základných škôl - pracovný zošit

Čítanka pre 3. ročník základných škôl - pracovný zošit

Zuzana Hirschnerová

3,30 € Aitec spol. s.r.o. 2012 Na sklade
Čítanka pre 4. ročník základných škôl - pracovný zošit

Čítanka pre 4. ročník základných škôl - pracovný zošit

Zuzana Hirschnerová

3,30 € Aitec spol. s.r.o. 2012 Na sklade
Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit

Zuzana Hirschnerová

1,76 € Aitec spol. s.r.o. 2012 Na sklade
Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit

Zuzana Hirschnerová

1,76 € Aitec spol. s.r.o. 2012 Na sklade
Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit

Zuzana Hirschnerová

1,76 € Aitec spol. s.r.o. 2012 Na sklade
Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit

Zuzana Hirschnerová

1,76 € Aitec spol. s.r.o. 2012 Na sklade
Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl

Zuzana Hirschnerová

0,44 € Aitec spol. s.r.o. 2011 Na sklade