0

Oznam:
Otváracie hodiny pre osobný odber počas lockdownu.

Kategórie

K přijímačkám s nadhledem Český jazyk 9. ročník
český

K přijímačkám s nadhledem Český jazyk 9. ročník

- FRAUS -0001, EAN: 9788074896705

Proč zvolit publikaci K přijímačkám s nadhledem – český jazyk?

10,88 € Detail
Maturita z anglického jazyka
český

Maturita z anglického jazyka

Ludmila Baláková; Urszula Baron; Juraj Belán; Martina Dočekalová; Jana Jílkov... - Didaktis 2020, EAN: 9788073583606

Příručka Maturita z anglického jazyka – Komplexní příprava je určena primárně studentům 4. ročníků středních škol k přípravě na státní maturitní zkoušku z anglického jazyka.

12,36 € Detail
Chystáme sa do prímy matematika
slovenský

Chystáme sa do prímy matematika (Príroda)

Monika Reiterová - IKAR 2020, EAN: 9788055172866

Nová cvičebnica obsahuje súbor rôznorodých testov, ktoré slúžia ako príprava na prijímacie pohovory na gymnáziá s osemročným štúdiom. Prostredníctvom nich si žiaci dokonale zopakujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v priebehu prvého stupňa základnej školy a čiastočne v piatom ročníku.

5,50 € Detail
Technológia pre 2. ročník učebného odboru cukrár 1
slovenský

Technológia pre 2. ročník učebného odboru cukrár 1

Gabriela Sládečková - EXPOL PEDAGOGIKA 2019, EAN: 9788080915506

Učebnice pre 2. ročník svojim obsahom nadväzujú na učebnicu technológie pre 1. ročník, pričom je pozornosť venovaná technologickej príprave, spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta, šľahaných, trených a jadrovej hmoty. Záverečná kapitola sa venuje výrobkom zo smotany.

21,85 € Detail
Biológia - organizmy a ekosystémy
slovenský

Biológia - organizmy a ekosystémy

M. Uhreková - EXPOL PEDAGOGIKA 2019, EAN: 9788080915704

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú prácu s učebnicou.

15,20 € Detail
Seminár z matematiky
slovenský

Seminár z matematiky

Zbyněk Kubáček; Ján Žabka - Mapa Slovakia 2019, EAN: 9788080673345

Zbierka úloh spojená s učebnicou v súlade s aktuálnymi požiadavkami na maturanta. Veľké množstvo vysvetlených a riešených úloh aj ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na štúdium na slovenských a českých vysokých školách. Obsahom záverečnej – tretej – časti zbierky riešených úloh z matematiky je planimetria.

16,07 € Detail
Management
český

Management

Jana Bellová; Jaroslav Zlámal; Petr Bačík - Computer Media 2020, EAN: 9788074024214

Publikace Management je moderní učebnice managementu pro střední školy. Učebnice je určená všem studentům, jejichž studijní obor zahrnuje tematiku managementu. Názorně seznamuje se základními principy řízení osob i podniku, upozorňuje na nejčastější chyby a přináší řadu praktických tipů a nápadů "do života".

8,79 € Detail
Ekonomika pre 1. ročník študijného odboru technické a informatické služby
slovenský

Ekonomika pre 1. ročník študijného odboru technické a informatické služby

Ondrej Mokos ml.; Andrea Hrivíková; Erika Szalaiová - EXPOL PEDAGOGIKA 2019, EAN: 9788080915872

Učebnica Ekonomika pre 1. ročník vysvetľuje základné ekonomické pojmy, fungovanie národného a trhovému hospodárstva, prináša informácie o podniku a jeho činnosti, podnikateľskej činnosti a právnych formách podnikania, kúpnopredajných vzťahoch a mechanizmoch. V závere učebnice sa nachádzajú testové úlohy k jednotlivým tematickým celkom.

12,35 € Detail
Fyzika pro gymnázia Molekulová fyzika a termika
český

Fyzika pro gymnázia Molekulová fyzika a termika

Karel Bartuška; Emanuel Svoboda - PROMETHEUS 2020, EAN: 9788071964841

V 7. vydání této osvědčené učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 46 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení.

8,04 € Detail
Matematika 1 pro střední odborná učiliště učitelská verze
český

Matematika 1 pro střední odborná učiliště učitelská verze

Kateřina Marková; Petra Siebenbürgerová; Václav Zemek - Didaktis 2020, EAN: 9788073583637

První díl učebnicové řady Matematika pro střední odborná učiliště jsme rozdělili do čtyř tematických celků: Číselné obory a číselná osa; Poměr, trojčlenka a procenta; Mocniny a odmocniny a Výrazy. V učitelské verzi najdete kromě všech vyřešených úloh i metodické poznámky a další náměty k probraným tematickým celkům.

22,28 € Detail
Ekologie a životní prostředí
český

Ekologie a životní prostředí

Pavel Červinka - Česká geografická společnost 2020, EAN: 9788087476055

Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geografické pojetí problematiky životního prostředí. Učivo, rozčleněné na základní a rozšiřující, provází množství příkladů z domova i ze světa.

7,38 € Detail
Mediální výchova
český

Mediální výchova

Jan Závodný Pospíšil; Lucie Sára Závodná - Computer Media 2020, EAN: 9788074024085

Média jsou neodmyslitelnou součástí dnešního světa. Z billboardů se na nás valí reklamní slogany, každý den vycházejí desítky novin a časopisů. Televizní a internetové zpravodajství patří k nejsledovanějším informačním kanálům, diskuse na sociálních sítích se snaží ovlivňovat naše postoje. Médiím nelze uniknout.

8,79 € Detail
Veřejná správa
český

Veřejná správa

Alena Lochmannová - Computer Media 2020, EAN: 9788074024177

Publikace se věnuje tematickým celkům obecného vymezení veřejné správy a správní vědy, realizaci činnosti veřejné správy a zachovávání zákonnosti při jejím výkonu. Dále v ní naleznete kapitoly týkající se vnitřní a živnostenské správy, správy zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, kultury i bezpečnostní správy ČR.

8,79 € Detail
Cvičebnica - Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škô
slovenský

Cvičebnica - Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škô

Monika Záborská, Alexandra Húsková, Katarína Hincová - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2008, EAN: 9788010017379

2,63 € Detail
Cvičebníca - Slovenský jazyk pre 3. ročník stredných škôl
slovenský

Cvičebníca - Slovenský jazyk pre 3. ročník stredných škôl

Monika Záborská, Alexandra Húsková, Katarína Hincová - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2007, EAN: 9788010013678

2,65 € Detail
Cvičebnica - Slovenský jazyk pre 2. ročník stredných škôl
slovenský

Cvičebnica - Slovenský jazyk pre 2. ročník stredných škôl

Monika Záborská, Alexandra Húsková, Katarína Hincová - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2008, EAN: 9788010017386

2,75 € Detail
Fyzika pro gymnázia Elektřina a magnetismus
český

Fyzika pro gymnázia Elektřina a magnetismus

Oldřich Lepil; Přemysl Šedivý - PROMETHEUS 2020, EAN: 9788071964858

Již 8. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je opět doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Oproti 7. vydání je nově doplněna samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností.

8,75 € Detail
Fyzika pro gymnázia Mechanika
český

Fyzika pro gymnázia Mechanika

Emanuel Svoboda; Milan Bednařík; Miroslava Široká - PROMETHEUS 2020, EAN: 9788071964827

V 6. vydání je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 120 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení.

8,75 € Detail
Maturita z anglického jazyka
český

Maturita z anglického jazyka

Ludmila Baláková; Urszula Baron; Anna Hamzová; Jakub Knápek; Dagmar Pešková - Didaktis 2020, EAN: 9788073583446

Publikace Maturita z anglického jazyka - Maturitní témata si klade za cíl důkladně připravit žáky především na ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka. Obsah je sestaven podle aktuálního katalogu požadavků pro anglický jazyk a podle zadání ústní části maturitních zkoušek v předchozích letech.

12,36 € Detail
Společenské vědy pro techniky
český

Společenské vědy pro techniky (Expert)

Jana Hrbková - GRADA 2020, EAN: 9788027128761

Na trhu ojedinělá publikace, vytvořená především pro exaktně uvažující techniky, přibližuje podstatu a souvislosti tří důležitých společenskovědních oborů: ekonomie, práva a politologie.

11,70 € Detail