0

Zeměpis světa 2
český

Zeměpis světa 2

Milan Holeček - Česká geografická společnost 2021, EAN: 9788087476031

Třetí svazek řady obsahuje učivo regionálního zeměpisu dalších dvou kontinentů – Ameriky a Asie. Používá se obvykle pro výuku zeměpisu v 7. ročníku základních škol nebo v sekundách osmiletých gymnázií. Tematické celky obou těchto velkých kontinentů jsou doplněny opakovací kapitolou, v závěru jsou připojeny tabulky základních údajů o těchto světadílech.

5,04 € Detail
Zeměpis cestovního ruchu
český

Zeměpis cestovního ruchu

Milan Holeček; Peter Mariot; Miroslav Střída - Česká geografická společnost 2021, EAN: 9788087476086

Učebnice pro hotelové i jiné střední školy zabývající se problematikou cestovního ruchu a pro volitelné předměty i semináře ze zeměpisu na středních školách, pomůcka pro přípravu i praxi průvodců cestovního ruchu. Kromě obecných problémů cestovního ruchu se zabývá zejména regionálním zeměpisem cestovního ruchu Česka, Evropy a všech světadílů.

7,10 € Detail
Matematika pro 3. ročník základní školy Pracovní sešit 1
český

Matematika pro 3. ročník základní školy Pracovní sešit 1

Miroslava Čížková - SPN-pedagogické nakladatelství 2021, EAN: 9788072356423

Tento pracovní sešit je užitečným a praktickým doplňkem učebnice MATEMATIKA PRO 3. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Rozšiřuje soubor cvičení a úloh k osvojení a procvičení učiva v 1. pololetí školního roku. Lze ho však využít i jako samostatnou pomůcku pro školní či domácí práci žáků. Učebnice i oba pracovní sešity mají schvalovací doložku MŠMT.

3,35 € Detail
Základy chemie 1
český

Základy chemie 1

Pavel Beneš - FORTUNA 2021, EAN: 9788073731618

První díl oblíbené řady učebnic chemie, která vyčerpávajícím způsobem zpracovává učivo chemie základní školy. Je přehledná, vybavená bohatým obrazovým materiálem, doplněná chemickými tabulkami a slovníčkem nejdůležitějších pojmů.

6,70 € Detail
Podnik a podnikanie
slovenský

Podnik a podnikanie

Stanislava Deáková; Helena Majdúchová; Iveta Kufelová - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788057104056

Tretie vydanie pracovného zošita detailnejšie rozpracúva problematiku, ktorá je obsiahnutá vo vysokoškolskej učebnici s rovnomenným názvom. Oproti druhému vydaniu sú mnohé príklady upravené a pozmenené. Obsahová naplň pracovného zošita je rozdelená do deviatich kapitol.

13,90 € Detail
Fyzika pro gymnázia Fyzika mikrosvěta
český

Fyzika pro gymnázia Fyzika mikrosvěta

Ivan Štoll - PROMETHEUS 2021, EAN: 9788071965060

Další z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených.

4,04 € Detail
Fyzika pro gymnázia Optika + CD
český

Fyzika pro gymnázia Optika + CD

Oldřich Lepil - PROMETHEUS 2021, EAN: 9788071964865

V 6. vydání učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 40 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení.

8,27 € Detail
Fyzika pro 6.ročník základní školy
český

Fyzika pro 6.ročník základní školy

Růžena Kolářová; Jiří Bohuněk - PROMETHEUS 2021, EAN: 9788071964964

Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vysvětlení nových poznatků a ukázky jejich využití v denním životě, ale i návody na pozorování a provádění pokusů. V závěru každého článku je shrnutí toho, co je užitečné si zapamatovat.

7,47 € Detail
Český jazyk 9 2. díl Pracovní sešit
český

Český jazyk 9 2. díl Pracovní sešit

- Nakladatelství Nová škola Brno 2021, EAN: 9788076002234

Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník. Kapitoly: Věta Souvětí (podřadné a souřadné) Tvoření vět a souvětí Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva.

2,10 € Detail
Český jazyk 9 1. díl Pracovní sešit
český

Český jazyk 9 1. díl Pracovní sešit

- Nakladatelství Nová škola Brno 2021, EAN: 9788076001855

Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník. Kapitoly: Obecné výklady o jazyce Zvuková stránka jazyka Tvoření slov Význam slova Tvarosloví Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva.

2,10 € Detail
Nákladový controlling Zbierka príkladov
slovenský

Nákladový controlling Zbierka príkladov

Miroslav Tóth; Slavka Šagátová; Peter Štetka - Wolters Kluwer 2021, EAN: 9788057103950

Tretie aktualizované a prepracované vydanie zbierky je pomôckou pre študentov pri osvojovaní si praktických vedomostí z predmetu nákladový controlling. Je koncipovaná ako pracovný zošit, obsahuje viac ako 70 príkladov.

11,97 € Detail
Hudobná výchova pre 5. ročník základných škô
slovenský

Hudobná výchova pre 5. ročník základných škô

Eva Langsteinová, Belo Felix - SPN - SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO 2019, EAN: 9788010038718

4,90 € Detail
Biologie člověka
český

Biologie člověka

Ivan Novotný - FORTUNA 2021, EAN: 9788073731694

Učebnice pojednává o anatomii a fyziologii člověka. Vysvětluje nejen základní fyziologické funkce, jak je vykonávají jednotlivé orgány, ale i další životně důležité mechanismy, jako jsou mechanismy homeostatické, obranné imunitní a ochranné protistresové. Učebnice biologie pro gymnázia i jiné typy středních škol. Do 6.

8,93 € Detail
Nová literatura pro střední školy 1 učebnice
český

Nová literatura pro střední školy 1 učebnice

- Didaktis 2021, EAN: 9788073583927

Představujeme vám učebnici, která tvoří součást nové učebnicové sady Nová literatura 1 pro střední školy (1. díl) určené pro 1. ročník středních škol. Je vhodná pro všechny typy středních škol zakončených státní maturitou.

11,70 € Detail
Český jazyk 4
český

Český jazyk 4

Čechura; M. Horáčková; Hana Staudková - ALTER 2021, EAN: 9788072453764

Postup vyvozování učební látky aktivizuje žáky k poznávacím činnostem. Učebnice obsahuje učivo o slovních druzích, vzorech podstatných jmen, o stavbě věty jednoduché a seznamuje s jednoduchými souvětími; rozvíjí komunikační dovednosti žáků. Doplňkem je dvojdílný pracovní sešit.

5,12 € Detail
Pracovní sešit k čítance 4/1
český

Pracovní sešit k čítance 4/1

M. Horáčková; Hana Staudková - ALTER 2021, EAN: 9788072453733

Pracovní sešit k Čítance 4 obsahuje mnoho úkolů a námětů pro práci s textem; umožňuje realizaci požadavků RVP ZV.

2,86 € Detail
Výchova ke zdravému životnímu stylu
český

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Milada Krejčí; Lenka Šulová; František Rozum; Dagmar Havlíková - FRAUS 2021, EAN: 9788074897320

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým bude výuka zdravého životního stylu ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Obsahově je shodná s 1. vydáním, tj. v souladu s novelou školského zákona a vzdělávací oblastí Člověk a zdraví dle RVP.

10,76 € Detail
Fyzika 7
český

Fyzika 7

Miroslav Randa - FRAUS 2021, EAN: 9788074896996

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny fyziky ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Učebnice 7.

8,41 € Detail