0

Knihy

Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov

Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov

Budeme si slovenských poslancov vyberať náhodne?

Autor: Marek Domin
Vydavateľstvo: Wolters Kluwer 2023
EAN: 9788057105503

V ústavnom i politickom systéme založenom na reprezentatívnej demokracii, vrátane toho slovenského, sú centrom politického diania tradične voľby. Tie totiž predstavujú základný nástroj zabezpečujúci výber politických reprezentantov. Voľby však ani zďaleka nepredstavujú jediný známy spôsob ich výberu.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

15,29 € Bežná cena 16,10 €
 

Viac o knihe

V ústavnom i politickom systéme založenom na reprezentatívnej demokracii, vrátane toho slovenského, sú centrom politického diania tradične voľby. Tie totiž predstavujú základný nástroj zabezpečujúci výber politických reprezentantov. Voľby však ani zďaleka nepredstavujú jediný známy spôsob ich výberu. Okrem uvedomelého výberu, ktorý je pre voľby typickým, je totiž možné reprezentantov vyberať aj za pomoci inštitucionalizovanej náhody, čiže za pomoci žrebu. Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov je síce známy najmä z histórie (napr. staroveké Atény), no v obmedzenej miere ho poznajú aj súčasné právne poriadky, právny poriadok Slovenskej republiky nevynímajúc.

Cieľom monografie je nie len priblíženie podstaty žrebu ako spôsobu výberu politických reprezentantov, ale najmä poskúsiť sa zodpovedať otázku, či by žreb ako primárny spôsob výberu bol uplatniteľný aj v prípade výberu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov zastupiteľstiev územnej samosprávy. Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa pritom má na zreteli zachovanie funkčnosti ústavného systému Slovenskej republiky.

Publikácia skúma problematiku žrebu ako spôsobu výberu politických reprezentantov predovšetkým z právneho, osobitne ústavnoprávneho hľadiska, aj keď rozoberaná téma má nepochybne interdisciplinárny charakter. Vzhľadom na akcent na ústavnoprávny prístup bol pri hľadaní odpovede kladený dôraz najmä na všeobecne akceptované ústavné princípy demokratického a právneho štátu, ako je suverenita ľudu, demokratická legitimita či rovnosť (nie len) volebného práva.

Monografia, aj napriek menej tradičnej téme, sa snaží „stáť pevne nohami na zemi", čiže tému nespracúva len abstraktne. Naopak, snaží sa mať čo možno najviac praktický charakter a na inštitút žrebu nazerať cez objektív rôznych právnych a štátovedných prekážok, na ktoré by sme v praxi pri snahe o nahradenie voľby poslancov ich žrebovaním mohli naraziť.

V slovenských podmienkach unikátna publikácia je určená pre široké spektrum (nie len) odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku reprezentatívnej demokracie, a to nie len z radov právnikov, ale určite aj politológov. Taktiež môže poslúžiť aj ako doplnkový študijný materiál pre študentov právnických fakúlt a iných spoločenskovedných disciplín.

VYDAVATEĽSTVO Wolters Kluwer
ROK VYDANIA 2023
ISBN 978-80-571-0550-3
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 192
VÄZBA mäkká
ROZMER 213 × 156 × 11 mm
HMOTNOSŤ 252 g

Ďalšie tituly od autora Marek Domin

Volebné právo a volebné systémy

Volebné právo a volebné systémy

Marek Domin

17,29 € Wolters Kluwer 2021
Zákon o volebnej kampani

Zákon o volebnej kampani

Marek Domin

6,90 € Wolters Kluwer 2019
Volebné právo a volebné systémy

Volebné právo a volebné systémy

Marek Domin

17 € Wolters Kluwer 2017
Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu

Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu

Marek Domin

10,81 € UNIVERZITA KOMENSKÉHO, PRÁVNICKÁ FAKULTA 2015