0
Zákony I-A/2023 – daňové zákony

Zákony I-A/2023 – daňové zákony

Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 - Zákony 2023

Autor: Kolektív Poradca
Vydavateľstvo: PORADCA 2023
EAN: 9788081622489

Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - áno

7,82 € Bežná cena 9,20 €
 

Viac o knihe

Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené. V publikácii daňové zákony nájdete témy: daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, správa daní, medzinárodná spolupráca, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, poplatky.

Titul daňové zákony obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

1. Správa daní a poplatkov
ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
ZÁKON č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
VYHLÁŠKA č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane
ZÁKON č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z.n.p.
ZÁKON č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
ZÁKON č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

2. Daň z príjmov
ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

3. Daň z pridanej hodnoty
ZÁKON č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

4. Miestne dane
ZÁKON č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ZÁKON č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Spotrebné dane
ZÁKON č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
ZÁKON č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
ZÁKON č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení
zákona č. 211/2003 Z. z.
ZÁKON č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
ZÁKON č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2023
ISBN 978-80-8162-248-9
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 848
VÄZBA mäkká
ROZMER 211 × 149 × 43 mm
HMOTNOSŤ 646 g

Ďalšie tituly od autora Kolektív Poradca