0
UZZ 14/2021 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Zákon o cestnej

UZZ 14/2021 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Zákon o cestnej

Autor: -
Vydavateľstvo: PORADCA PODNIKATEĽA 2021
EAN: 8584113064279

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Zákon o cestnej doprave, Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Podľa právneho stavu k 1. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 14/2021). Úplné znenie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke Po zmene zákonom č. 90/2020 Z. z.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Nie je na sklade

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

 

Viac o knihe

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Zákon o cestnej doprave, Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Podľa právneho stavu k 1. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 14/2021).
Úplné znenie zákona
č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Po zmene zákonom č. 90/2020 Z. z.:

Dochádza k predĺženiu niektorých lehôt počas krízovej situácie.
Po zmene zákonom č. 198/2020 Z. z.:

Ruší sa povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.
Po zmene zákonom č. 257/2020 Z. z.:

Umožňuje sa predaj vozidiel ukončenej série, ktoré nemohli byť uvedené na trh.
Po zmene zákonom č. 418/2020 Z. z.:

Maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série vydaných podľa § 14 v roku 2021 pre vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 triedy I môže byť dvojnásobný.
Po zmene zákonom č. 132/2021 Z. z.:

Predĺženie lehôt sa posúva aj na obdobie troch mesiacov po ukončení krízovej situácie, čo podnikateľským subjektom zabezpečí dostatočnú flexibilitu.
Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke

Po zmene zákonom: č. 128/2021 Z. z.:

Zavádza sa možnosť prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom vozidla.
Dochádza k zrušeniu tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu.
Po zmene zákonom č. 145/2021 Z. z.:

Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, orgán Policajného zboru, a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra.
Po zmene zákonom č. 146/2021 Z. z.:

Rozširujú sa kompetencie obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
Odstraňuje sa právna neistota pri stanovení vymedzených právomocí obecnej polície.
Po zmene zákonom č. 148/2021 Z. z.:

Cieľom novely je vytvoriť zákonné predpoklady na odstraňovanie vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke (tzv. vrakov).
Po zmene zákonom č. 157/2021 Z. z.:

Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z. (v názve zákona majú byť namiesto slov z 31. marca 2020 správne uvedené slová z 31. marca 2021).
Úplné znenie zákona
č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave

Po zmene zákonom č. 132/2021 Z. z.:

Počas trvania krízovej situácie bude možné medzinárodnú linku pozastaviť a následne na žiadosť dopravcu opäť obnoviť.
Nový § 56i vytvára legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci alebo schémy pomoci de minimis na podporu prevádzkovateľov taxislužby, pravidelnú osobnú dopravu alebo nákladnú cestnú dopravu.

Úplné znenie zákona
č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Po zmene zákonom č. 147/2021 Z. z.:

Pri správe pozemných komunikácií sa zohľadňuje novela zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Po zmene zákonom č. 149/2021 Z. z.:

Účelom zákona je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030.
S cieľom náležite vykonávať kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav sa ustanovuje, že na tento účel možno použiť aj kalibrované meradlo.
Dochádza k zadefinovaniu jednotlivých tried ciest, zadefinovaniu pojmu cestná sieť a k úpravám v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete.
Nanovo sa vymedzuje cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce.

VYDAVATEĽSTVO PORADCA PODNIKATEĽA
ROK VYDANIA 2021
ISBN -
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 384
VÄZBA mäkká
ROZMER 210 × 148 mm
HMOTNOSŤ -

Ďalšie tituly od autora -

Patti a hudební nástroje

Patti a hudební nástroje

-

13 € ALBATROS 2022 Nie je na sklade
Opi

Opi

-

19 € ALBATROS 2022 Nie je na sklade
Atlas mačiek pre deti

Atlas mačiek pre deti

-

13 € ALBATROS 2022 Nie je na sklade
Disney - Uspávanková zbierka rozprávok

Disney - Uspávanková zbierka rozprávok

-

15 € EGMONT 2022 Nie je na sklade
Zloději stínu – Pod ochranou lišky

Zloději stínu – Pod ochranou lišky

-

16 € FRAGMENT 2022 Nie je na sklade
Jen žádnou paniku

Jen žádnou paniku

-

14 € CPRESS 2022 Nie je na sklade
Jaro je tu s Luckou, Jendou a Martínkem

Jaro je tu s Luckou, Jendou a Martínkem

-

11 € Mladá fronta 2022 Nie je na sklade
Ema a její kouzelná zoo - Rozpustilá panda

Ema a její kouzelná zoo - Rozpustilá panda

-

7 € FRAGMENT 2022 Nie je na sklade
Ema a její kouzelná zoo - Popletený tučňák

Ema a její kouzelná zoo - Popletený tučňák

-

7 € FRAGMENT 2022 Nie je na sklade
Ema a její kouzelná zoo - Vystrašený tuleň

Ema a její kouzelná zoo - Vystrašený tuleň

-

7 € FRAGMENT 2022 Nie je na sklade
Zvířátka z Kouzelného lesa – Srnečka Sisi

Zvířátka z Kouzelného lesa – Srnečka Sisi

-

7 € FRAGMENT 2022 Nie je na sklade
Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Pája

Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Pája

-

7 € FRAGMENT 2022 Nie je na sklade