0
Trestný zákon a poriadok, Trestná zodpovednosť, Zákon o policajnom zbore

Trestný zákon a poriadok, Trestná zodpovednosť, Zákon o policajnom zbore

Autor: -
Vydavateľstvo: PORADCA 2020
EAN: 9788081621925

Novou právnou úpravou zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku sa zaviedol režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa bude používať aj v rámci iných procesov (napr. daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií, či preukazovanie pôvodu majetku).

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

5,95 € Bežná cena 7 €
 

Viac o knihe

Novou právnou úpravou zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku sa zaviedol režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa bude používať aj v rámci iných procesov (napr. daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií, či preukazovanie pôvodu majetku). S právnou úpravou úzko súvisí rozšírenie katalógu zaisťovacích inštitútov v Trestnom poriadku. Novým zákonom sa vykonala aj novelizácia Trestného zákona, ktorou sa zaviedol nový trestný čin zneužitia práva, trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, upravil sa trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a trestný čin nepriamej korupcie. Niektoré zmeny či doplnenia boli tiež výsledkom transpozícií niekoľkých smerníc. Ďalej zákon zavádza definíciu výnosu na účely Trestného zákona a zavádza sa nový druh ochranného opatrenia zhabanie časti majetku. V rámci novelizácie Trestného poriadku sa zákon zameral primárne na rozšírenie inštitútov slúžiacich na zaistenie majetku určeného na páchanie trestných činov alebo ktorý je výnosom z trestnej činnosti (zaistenie nehnuteľnosti, zaistenie majetkovej účasti v právnickej osobe, zaistenie inej majetkovej hodnoty, zaistenie náhradnej hodnoty, zaistenie hnuteľnej veci) a nanovo sa upravil štvrtý diel prvej časti štvrtej hlavy Trestného poriadku. Zároveň sa na účely trestného konania zadefinovala vec dôležitá pre trestné konanie a rozšírili sa účely zaistenia.

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2020
ISBN 978-80-8162-192-5
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 432
VÄZBA mäkká
ROZMER 212 × 150 × 16 mm
HMOTNOSŤ 360 g

Ďalšie tituly od autora -

V ponuke nie sú žiadne daľšie diela tohto autora.