0
Skončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru

Judikatúra

Autor: Monika Kiklicová
Vydavateľstvo: EUROKÓDEX 2020
EAN: 9788081550980

Skončenie pracovného pomeru, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Podľa Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na prácu. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a zákon im zabezpečuje okrem iného aj ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame ihneď

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - áno Pergamen, Senec - nie

29,04 € Bežná cena 33 €
 

Viac o knihe

Skončenie pracovného pomeru, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Podľa Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na prácu. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a zákon im zabezpečuje okrem iného aj ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní. Okrem práv má však každý zamestnanec i povinnosti, ktoré je povinný dodržiavať, a to pod sankciou skončenia pracovného pomeru.
Zamestnávatelia, naopak, majú právo vyžadovať plnenie povinností od zamestnancov a v prípade neplnenia povinností s nimi zákonným spôsobom ukončiť pracovný pomer za spoluúčasti zástupcov zamestnancov v prípade, ak ku skončeniu pracovného pomeru dochádza zo strany zamestnávateľa, nakoľko zamestnanec podriadeným postavením v pracovnoprávnych vzťahoch si vyžaduje zvýšenú ochranu.

Jednou zo základných zásad pracovnoprávnej normy okrem iného je i skutočnosť, že zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. V nemalej miere k tomu i dochádza, čoho dôkazom je i táto publikácia, zahrňujúca a spracúvajúca judikatúru súdov Slovenskej republiky v oblasti pracovného práva. Pracovnoprávne vzťahy, v ktorých účastníci vystupujú ako nositelia subjektívnych práv a právnych povinností všeobecne ustanovených normami pracovného práva, a z ktorých spory vznikajú porušovaním týchto práv alebo nedodržaním svojich povinností, sú zložité a komplikované práve spomínaným prvkom subjektivity a svojho uhľa pohľadu na vyššie uvedené ako zo strany zamestnávateľa, tak i zo strany zamestnanca.

Zásadným spôsobom sa potom upriamuje pozornosť na rozhodovaciu činnosť súdov v otázkach súdnych sporov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami práve v takej citlivej a chúlostivej otázke, akou je skončenie pracovného pomeru, čo pre zamestnanca predstavuje významný zásah do jeho pracovného pomeru a práv garantovaných právnymi predpismi Slovenskej republiky. A práve tento aspekt je hlavným cieľom autorky i tejto publikácie.
Približuje verejnosti rozhodovanie súdov v pracovnoprávnych veciach, vo veciach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnávateľov a zamestnancov a poskytuje náhľad a možno i odpovede na viaceré zásadné otázky z pohľadu nezúčastnenej a najmä nezávislej strany, vyplývajúce z pracovnoprávnych sporov a dotýkajúce sa oboch sporových strán.

VYDAVATEĽSTVO EUROKÓDEX
ROK VYDANIA 2020
ISBN 978-80-8155-098-0
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 488
VÄZBA tvrdá
ROZMER 247 × 176 × 28 mm
HMOTNOSŤ 830 g

Ďalšie tituly od autora Monika Kiklicová

Skončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru

Monika Kiklicová

29,04 € EUROKÓDEX 2020 Na sklade