0
Podnikání a koronavirus

Podnikání a koronavirus

Daňový řád, daň z príjmů, Zákonník práce, DPH, hypotéky, Pojištění...

Autor: Petr Taranda; Václav Benda; Ivan Macháček
Vydavateľstvo: Poradce 2020
EAN: 9788073654429

" V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku. " Tímto rozhodnutím daňovému subjektu na základě individuální žádosti alespoň částečně prominut úrok z prodlení, automaticky dojde i k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, u níž zákon individuální prominutí nepřipouští. " Stejně tak dojde k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně daňovému subjektu na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. " Dále se ministryně financí rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma daně z příjmů ze závislé činnosti odváděné plátcem, a s pozdní úhradou této daně, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 1. " Plátcům DPH bude z důvodu předmětné mimořádné události prominuta též pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty, u níž vznikne povinnost k úhradě v období od 1. " Dojde k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení posečkání. Titul obsahuje: 1. 1.1 Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem 1.2 Sankce za neplnění povinností v oblasti DPH a možnosti jejich prominutí z důvodu mimořádné události na základě opatření Ministerstva financí 1.3 Daňové úlevy poplatníků daně z příjmů a daňové řešení práce z domova 2. 3. 4. 5. Zákon o maturitách ve školním roce 2019/ 2020 6. 6.1 Dopady pandemie koronaviru na zájezdy, veřejné akce a plnění smluv 6.2 Vzory smluv 7. 8. 9. 10. 11.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Na sklade, posielame do 24 hodín

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

10,34 € Bežná cena 12,17 €
 

Viac o knihe

" V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku.
" Tímto rozhodnutím daňovému subjektu na základě individuální žádosti alespoň částečně prominut úrok z prodlení, automaticky dojde i k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, u níž zákon individuální prominutí nepřipouští.
" Stejně tak dojde k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně
daňovému subjektu na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.
" Dále se ministryně financí rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma daně z příjmů ze závislé činnosti odváděné plátcem, a s pozdní úhradou této daně, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 1. 7. 2020.
" Plátcům DPH bude z důvodu předmětné mimořádné události prominuta též pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty, u níž vznikne povinnost k úhradě v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 (první pokuta za nepodání kontrolního hlášení v daném roce dle § 101j zákona o dani z přidané hodnoty nevzniká).
" Dojde k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení posečkání.

Titul obsahuje:
1. Daně
1.1 Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem
1.2 Sankce za neplnění povinností v oblasti DPH a možnosti jejich prominutí z důvodu mimořádné události na základě opatření Ministerstva financí
1.3 Daňové úlevy poplatníků daně z příjmů a daňové řešení práce z domova
2. Pracovní právo, mzdy Pracovněprávní nároky v období koronaviru
3. Vzory smluv k ZP
4. Zdravotní pojištění Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění
5. Školství
Zákon o maturitách ve školním roce 2019/ 2020
6. Zájezdy, veřejné akce, plnění smluv
6.1 Dopady pandemie koronaviru na zájezdy, veřejné akce a plnění smluv
6.2 Vzory smluv
7. Finanční zpravodaj č. 4/2020
8. Finanční zpravodaj č. 5/2020
9. Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
10. Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
11. Zákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

VYDAVATEĽSTVO Poradce
ROK VYDANIA 2020
ISBN 978-80-7365-442-9
JAZYK český
POČET STRÁN 176
VÄZBA mäkká
ROZMER 212 × 151 × 9 mm
HMOTNOSŤ 148 g

Ďalšie tituly od autora Petr Taranda; Václav Benda; Ivan Macháček

Podnikání a koronavirus

Podnikání a koronavirus

Petr Taranda; Václav Benda; Ivan Macháček

10,34 € Poradce 2020 Na sklade