0
Aktualizácia V-2/2021 Štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Aktualizácia V-2/2021 Štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Autor: -
Vydavateľstvo: PORADCA 2021
EAN: 9771335612473

• Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave Cieľom návrhu zákona je, že hlavné mesto a jeho mestské časti oprávňuje zmluvne spolupracovať za účelom zabezpečenia odtiahnutia vozidiel, resp. vytvorí možnosť na tieto účely poveriť právnickú osobu, ktorú založilo hlavné mesto alebo niektorá z jeho mestských častí, resp.

čítať viac

Pozreli ste si

Zatiaľ ste si u nás nepozreli iné produkty.

Dostupnosť:
Dodanie 1 až 7 dní

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

3,90 €
 

Viac o knihe

• Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Cieľom návrhu zákona je, že hlavné mesto a jeho mestské časti oprávňuje zmluvne spolupracovať za účelom zabezpečenia odtiahnutia vozidiel, resp. vytvorí možnosť na tieto účely poveriť právnickú osobu, ktorú založilo hlavné mesto alebo niektorá z jeho mestských častí, resp. tieto subjekty alebo niektoré z nich spoločne. Odtiahnutie vozidiel je vnímané ako výkon verejnej moci, ako súčasť parkovacej politiky a služba vo verejnom záujme, a preto sa súkromným subjektom zamedzuje zúčastňovať sa na tejto činnosti prostredníctvom poverenej právnickej osoby, t.j. právnická osoba poverená odtiahnutím vozidiel na území Bratislavy bude musieť mať výlučne majetkovú účasť hlavného mesta alebo niektorej z jeho mestských častí, resp. výlučne týchto subjektov v určitom podiele...

 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Navrhovaná právna úprava približuje národnú právnu úpravu obstarávania služieb v oblasti výskumu a vývoja dotovanými subjektami so smernicou č. 2014/24/EÚ v platnom znení. Neaplikovanie zákona sa v súlade s predmetnou smernicou týka aj subjektov, ktorým na zákazku na služby vo výskume a vývoji poskytol verejný obstarávateľ viac ako polovicu finančných prostriedkov. Čiastočne sa tak odbúrava prísnejšie stanovenie podmienok v tejto oblasti na národnej úrovni oproti európskej regulácii...

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
S cieľom umožniť individuálne vzdelávanie všetkým žiakom základných škôl bez rozdielu veku, sa navrhuje umožniť individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl rovnako ako tomu bolo doteraz pre žiakov prvého stupňa základných škôl. V súčasnosti môžu žiaci druhého stupňa základnej školy plniť školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania, len ak im zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, alebo ak je žiak vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace...

VYDAVATEĽSTVO PORADCA
ROK VYDANIA 2021
ISBN -
JAZYK slovenský
POČET STRÁN 136
VÄZBA -
ROZMER 211 × 149 × 6 mm
HMOTNOSŤ 112 g

Ďalšie tituly od autora -

V ponuke nie sú žiadne daľšie diela tohto autora.