0

Kategórie

Jindřich Vávra - Sběratel a mecenáš
český

Jindřich Vávra - Sběratel a mecenáš

Eva Dittertová; Hana Dvořáková; Lucia Horucková - Kant 2020, EAN: 9788074373220

Převážně textová publikace, která je společným dílem týmu špičkových odborníků z několika vědních oborů, poodhaluje fascinující dobrodružství života sběratele, botanika, lékaře, cestovatele a mecenáše Jindřicha Vávry. Brněnský rodák Jindřich Vávra (1831–1887) byl muž mnoha nadání a významnou osobností rakouského veřejného života. Jako doprovod členů panovnického rodu Vávra dvakrát obeplul svět a ze svých cest do často velmi vzdálených a exotických zemí přivážel doklady, jež jsou dnes významnou součástí botanických, numismatických, zoologických, etnologických a také fotografických sbírek. Souběžně s tímto sborníkem textů, z nichž je každý doplněn anglickým resumé, vyšla obrazová kniha Čas rytířů dalekých moří, jež detailně a v dosud nepublikované šíři představuje Vávrovu mimořádnou fotografickou sbírku. Z obou svazků tak vyvstává obraz výjimečné osobnosti, sběratele a štědrého donátora Jindřicha Vávry, který za své zásluhy obdržel od císaře Františka Josefa I. erb a titul rytíř Dalekých moří.

14,40 € Detail
Byla tohle krize?
český

Byla tohle krize?

Petr Fischer - NOVELA BOHEMICA 2020, EAN: 9788088322061

Co se dělo s českou společností, s celým světem v době ohrožení covidem-19? Co jsme se dozvídali o sobě? Petr Fischer jako jeden z mála českých novinářů schopných přesně a rychle pojmenovávat události, odkrývat význam gest a proslovů, pozorně sledoval a glosoval opatření vlád, přístup politiků a reakce občanů, od chvíle, kdy téměř všechny státy šlapaly na brzdy. Soubor jeho brilantních úvah v pomyslném dialogu s filozofy od Derridy po Žižeka, s politiky od Hamáčka po Merkelovou, od Camuse po Houellebecqa zachycuje proměnu, která nevynechala nikoho z nás a napověděla, co bychom měli či mohli jako lidstvo dělat. Co je správné? Co je normální? Co je mravné? Otázky po týdnech bezprostředního ohrožení zůstávají. Ilustracemi knihu doprovodil Marek Douša.

8,19 € Detail
Velká výměna
český

Velká výměna

Renaud Camus - Dauphin 2020, EAN: 9788072726813

Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie. Pojem velká výměna nepotřebuje dle jeho autora žádnou definici, protože "to není koncepce, nýbrž fenomén (jev)". Je to podle Camuse záměna národa, který obývá stejné území již patnáct nebo dvacet století, za jeden či více národů v průběhu jedné nebo dvou generací. Tento jev vznikl na základě "trojnásobného pohybu, kterým je svět zároveň industrializován, odduševňován a zbavován kultury".

12,71 € Detail
Stav vecí
slovenský

Stav vecí

Péter Nádas - Platforma pre literatúru a výskum 2019, EAN: 9788097312510

Nový slovenský výber z esejistiky žijúceho klasika maďarskej literatúry Pétera Nádasa obsahuje štrnásť žánrovo jednotných, ale tematicky rôznorodých textov. Pôvodne boli uverejnené v rokoch 1998 až 2018. Spisovateľ sa v nich opäť prejavuje ako senzitívny pozorovateľ intímnej roviny ľudského života, no reflektuje predovšetkým široké spektrum iných problémov: umeleckých, kultúrnych, historických, spoločenských a politických. Výber textov urobil pre slovenských čitateľov a čitateľky sám autor. Ukazuje v nich záujem a schopnosť orientovať sa v širokom spektre tém (maďarská a európska politika, finančná kríza, umenie, ľudská psychika a sexualita a iné). Je totiž spisovateľom prirodzene aktívnym, jeho eseje vždy pulzujú medzi individuálnym a kolektívnym, otvorené spoločenské otázky pociťuje aj ako osobne pálčivé a tieto dve roviny ľudského života dokáže vo svojich textoch suverénne prepájať. Kniha vyšla ako prvý zväzok edície Dunaj, ktorá prináša esejistické tituly z priestoru široko chápanej strednej Európy. Preložila ju Renáta Deáková, autorkou doslovu je Judit Görözdi, editorom zväzku a edície Radoslav Passia, autorom grafického návrhu Peter Javorík.

10,00 € Detail
Kluk z poslední lavice
český

Kluk z poslední lavice

Juan Mayorga - L. Marek 2020, EAN: 9788087127667

„Z poslední lavice vidíš všechny, ale tebe nevidí nikdo.“ Právě v poslední lavici sedí Claudio, tichý a samotářský středoškolský student, který překvapí Germána, profesora literatury, písemnou prací na téma „Můj poslední víkend“. Claudiův text vyniká nad všechny ostatní a vzbudí zájem profesora o příběh, který vypráví. Z toho se vyvine intenzivní vztah, v němž se mísí to, co je napsané, se životem. „Hra hovoří o rodině, škole a nedostatku lásky. O světlých místech a zraněních, o představivosti a o tom, jak je důležité, aby ve škole byla přítomna obrazotvornost, mluví také o formování spisovatele…,“ uvádí sám autor. Tato patrně nejpopulárnější Mayorgova hra měla premiéru roku 2006. Pak byla nastudována ještě pětadvacetkrát v několika zemích a verzích. Ve španělském originále naposledy v roce 2019. Francouzský režisér François Ozon hru adaptoval pro film Dans la maison, který roku 2012 získal Zlatou mušli na filmovém festivalu v San Sebastiánu.

3,72 € Detail
Věci, kterých jsem se nezbavil
český

Věci, kterých jsem se nezbavil

Marcin Wicha - ARGO 2020, EAN: 9788025731796

Autor se v této knize zamýšlí nad věcmi nadčasovými, filozofickými… ale především nad věcmi všedními, samozřejmými, na které vzpomíná v souvislosti se smrtí obou rodičů. Činí to s nadhledem, ironií a humorem, nakolik lze o takových věcech jako umírání či smrt žertovat. A také s notnou dávkou vypravěčství. S láskou vzpomíná na matku, která zbožňovala hromadění věcí, a to nejen knih, ale i předmětů, nábytku či domácích doplňků. A nejednou se ho ptala: „Co s tím vším jednou budeš dělat?“ Příběhy se velmi dobře dají aplikovat na většinu reálií prostoru střední Evropy, v němž ve druhé polovině 20. století převládala totalitní forma moci. Co nám zůstane po smrti blízkého člověka? Jsou to předměty, vzpomínky, útržky vět? Vypravěč se probírá knihami a věcmi, které zde zanechala jeho matka a současně skládá její portrét, vzpomínku na silnou, zásadovou ženu, která se nikdy nevzdávala. Vyprávění o odcházení první poválečné generace, která měla žít báječný život ve svobodné zemi. "Věci, kterých jsem se nezbavil" Marcina Wichy je pronikavá kniha se zjištěním, že po všem pozemském toho tolik nezůstane, přestože by se mohlo zdát, že společné zážitky, rodná krev a byt přeplněný předměty nám zaručují určitou formu bytí i po smrti." – dwutygodnik.com Polská kniha roku – NIKE 2018, nominace na cenu Paszport Polityki Vydání knihy podpořil Polský knižní institut.

10,26 € Detail
Nemístní hrdinové: Ikaros a Faethón jako emblematické figury moderního člověka
český

Nemístní hrdinové: Ikaros a Faethón jako emblematické figury moderního člověka

Eva Bendová; Václav Hájek; Lubomír Konečný - Togga 2020, EAN: 9788074761867

Co když Íkaros a Faetón přežili svůj střemhlavý pád? Co když procitli na pobřeží budoucnosti se ztrátou paměti, nevědouc kým jsou, leč ponechávajíc si svůj aviatický instinkt? Co když se v ústraní stihli oženit a vtiskli svou podobu generacím svých potomků? Čtveřice autorů této knížky, každý po svém inspirován dílem německého historika umění Abyho M. Warburga, se po stopách těchto ratolestí vydává a v trojici vzájemně provázaných esejů podává svědectví jak o podivuhodných osudech legendárních aviatiků, tak o živé provázanosti současnosti s tradicí: od íkarovské vzletnosti renesančních emblémů přes heroický humanismus meziválečného letectví až po daidalovskou skepsi českého umění za železnou oponou.

16,13 € Detail
Doba koronavirová
český

Doba koronavirová

kolektív - Zeď 2020, EAN: 9788090767447

Březen 2020 změnil naše životy, obrátil je naruby. Nový virus si za pár měsíců našel cestu z Číny nejen k nám, ale nakazil celý svět. Planeta Země se dostala do karantény. Virus se šíří závratnou rychlostí, nemocnice praskají ve švech a stoupají počty obětí. Nejdivočejší představy z katastrofických filmů se najednou staly realitou. Celý svět se zastavil, jako by náhle nebylo nic než ona nemoc. Prakticky ze dne na den jsme se museli začít chovat jinak, než jsme byli zvyklí. Celé generace lidstva nikdy nic podobného nezažily. Pandemie klade na celou společnost nejen obrovské nároky, ale rovněž nepřeberné množství otázek. Kde se virus vzal? Jak Čína tajila informace? Mohli jsme nákaze nějak zabránit? Kdy a jak se s koronavirem dokážeme vyrovnat? Jak změnily lidstvo pandemie v historii? A změní koronavirus i nás? Je ekonomika důležitější než zdraví? Jak dlouho se bude vzpamatovávat? A je ve stavu nouze místo pro svobodu? Neposílí autoritářské tendence? Je tato krize pro lidstvo šancí? Může přinést něco pozitivního? A jak se z koronaviru nezbláznit? Na dvě desítky předních odborníků, lékařů, filozofů a publicistů se snaží nalézt odpovědi na tyto otázky a nabízí svůj pohled a reflexi toho, co se kolem nás i s námi děje. Kniha tak předkládá plastický a mnohovrstevnatý pohled na proměnu celé společnosti a života, které najednou zažíváme. V této knize se sešla unikátní společnost: Radkin Honzák, Václav Cílek, Stanislav Komárek, Marek Vácha, Ladislav Machala, Jan Konvalinka, Miroslav Bobek, Karel Drbal, Petr Holub, Martin Hála, Zdeněk Hostomský, Martina Viktorie Kopecká, Anna Hogenová, Jan Lipold, Martina Leierová, Tereza Hronová, Jan Gojda

12,33 € Detail
Za oknem
český

Za oknem

kolektív - Prostor 2020, EAN: 9788072604517

Za vším hledej číslo 19. Nemoc, kterou se během pár měsíců nakazily miliony lidí a která ochromila ekonomiku světa, se jmenuje Covid-19. V reakci na ni se 19 spisovatelů rozhodlo pomoci v boji proti jejím dopadům. Každý z nich napsal pro tuto knihu povídku či esej o životě s epidemií za zády. Sbírka je výjimečná nejen velkými jmény autorů, ale i tím, že 19 % z výtěžku prodeje bude věnováno na charitativní účely. Název knihy je symbolicky vypůjčen z povídky Lidmily Kábrtové Za oknem, v níž se stará žena paralyzovaná strachem z nákazy uzavírá do absolutní izolace. Autoři ve svých textech vykreslují svět za časů pandemie z nejrůznějších úhlů, někteří se vrací do historie. Zajímavá je také žánrová pestrost realistický obraz se prolíná s hororem, kriminální povídkou i s poetickou fantasy. Do knihy bez nároku na honorář přispěli Paul Auster, Bianca Bellová, Zuzana Dostálová, Pavla Horáková, Lidmila Kábrtová, Pavel Kosatík, Antonín Kratochvil, Alena Mornštajnová, Jan Němec, Jiří Padevět, Iva Pekárková, Markéta Pilátová, Martin Sichinger, Mark Slouka, Petr Stančík, Olga Stehlíková, Jan Štifter, Miloš Urban a Michal Vrba. Editorem knihy je Aleš Palán.

10,22 € Detail
Myšlením k myšlení
český

Myšlením k myšlení

Viktor Zavřel - Dybbuk-Jan Savrda 2020, EAN: 9788074382192

Dvanáct skeptických vhledů, které originální formou mapují naši existenci i občanské soužití, zároveň zkoumají to, co je, anebo by mohlo být ideálním stavem věcí. Jaké je to překvapení, když se objeví hlas, přesněji vícehlasí, jež všudypřítomný černobílý pohled na svět problematizuje? A co je úkolem této knihy? Může pomoci vzdělávat se ve filosofickém způsobu nahlížení na svět a nabídnout kompas, abychom se v řadě témat, jimiž se dnešní společnost zabývá, neztratili. Kniha Myšlením k myšlení je lékem, jež nám předepisuje optimistický skeptik s otevřenou myslí.

12,12 € Detail
Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět
český

Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět

Aleš Palán - Prostor 2020, EAN: 9788072604494

Milý pane Bože, tenhle svět se ti povedl. Opravdu. Nevím, jak je to na jiných planetách, které jsi stvořil nebo na nich právě makáš, ale tady je to super. Jenže ve škole mi říkali: Je to velmi dobré, máš ale na víc. Příště ať je to ještě lepší. Říkali mi to zhruba do poloviny druhé třídy a pak mi učitelky povídaly úplně jiné věci, ale to teď nechme stranou. I ty máš, Bože, na víc. Odpusť, že to tak říkám, pořád je to za jedna, ale když tomu dáš trochu péče, mohla by to být jednička podtržená. Ještě že mě máš. Poradím ti, jak na to. Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit svět, které autor nenavrhuje politikům, ekonomům ani různým aktivistům, ale rovnou pánu Bohu, jsou vtipnou sondou do našich strachů, komplexů, slabostí, chyb, zbytečných starostí a malicherností, kterými si otravujeme životy. Stačilo by přitom tak málo, aby na světě bylo líp. Někdy stačí i jedna nečekaná událost, abychom si uvědomili, co je v životě důležité, na co vsadit a co přináší opravdovou radost. G. K. Chesterton kdysi napsal slavnou obranu ohromných maličkostí, které přehlížíme. Aleš Palán napsal svěží obranu našich každodenních slabostí, u nichž stačí už jen kousek (kdybys udělal, pane Bože, jen malý zlepšovák), aby dostaly opačné znaménko. Nejsme tak špatní, jen zkrátka máme na víc. Ilustrace Jana Hrubého jednotlivá zamyšlení nejen dokreslují, ale specifickým způsobem i dotvářejí a komentují.

10,22 € Detail
Tři guineje / Vlastní pokoj
český

Tři guineje / Vlastní pokoj

Virginia Woolfová - One Woman Press 2020, EAN: 9788086356648

V eseji Tři Guineje, která vznikla roku 1938, se Woolfová myšlenkově vyrovnává s hrozbou války a s otázkou, jak se má v dané situaci zachovat žena. Její nečekaná, pro mnohé provokativní odpověď, která odmítá přijmout zhoubnou dualitu fronty a týlu, se snaží proniknout klamavými zástěrkami onoho míru, jenž je pouze pokračováním války jinými prostředky, a vede k rozboru oné agresivity, jež hluboce proniká i sférami kultury a vzdělanosti a vybíjí se v ponižování žen. Vlastní pokoj, text přednášek pronesených roku 1928 na dvou anglických dívčích vysokých školách, se řadí ke klasickým dílům feministického myšlení. Otázka vztahu žen a literatury se stala Woolfové příležitostí k zamyšlení, ve kterém obratně využívala žánry literární analýzy, společenské kritiky, vyprávění a meditace a spojila vážnost s úsměvným nadhledem. Čtenář cítí, že i u Woolfové je tvůrčí duch onou "žhavou tavnou směsí" prostou zloby a slučující obě pohlaví, již nachází u Shakespeara, a právě proto její eseje zůstávají nadčasové.

13,60 € Detail
Když dozněl potlesk
český

Když dozněl potlesk

Alfred Brendel - VOLVOX GLOBATOR 2020, EAN: 9788075115263

10,30 € Detail
Turnový háj 8
český

Turnový háj 8

Eva Turnová - Eturnity 2020, EAN: 9788090748811

Osmá kniha sloupků bývalé baskytaristky kapely the Plastic People of the Universe. Sloupky Evy Turnové byly v uplynulých osmi letech pravidelně publikovány v časopisech Instinkt, Reflex a Reportér. Nyní vznikají další v podobě glos, a jsou vysílány na frekvenci Český rozhlas Plus. Jde o hutné minipovídky, hořkohumorné glosy k současnosti, které hravě zachycují absurditu různých situací a zážitků. Příběhy jsou často o tom, že hranice mezi tím, kdy člověk nachází smysl svého každodenního pobytu a kdy propadá zoufalství, je hodně křehká.

6,20 € Detail
Spontánní úvahy nad otázkami všedního dne
český

Spontánní úvahy nad otázkami všedního dne

Josef Staněk - Agape 2008, EAN: 9788090401969

Zcela originální kniha je sestavená z přednášek dr. Staňka od r. 2003 do konce r. 2008. Do 16 tématických kapitol bylo zařazeno to nejzajímavější, co bylo v přednáškách řečeno. Čtenářům se tedy dostává do rukou relativní unikát obsahující vlastní zkušenosti, poznatky a zážitky z autorova života, navíc podané odlehčeným tónem a zvláštním humorem, který v jiných knihách dr. Staňka není. Zajímavé na knize také je, že kromě spontánního slovního projevu a myšlenkových pochodů dr. Staňka je v nich částečně zachycena i uvolněná, neformální a upřímná atmosféra, která je pro tyto přednášky příznačná. Čtenář tedy nemůže očekávat stylisticky uhlazené a do detailu propracované odborné statě, ale spíše na papír zachycené úvahy na nadčasová a aktuální témata dané doby. Pronášené nezávislé úvahy si tak z velké části ponechávají specifičnou jadrnost, nesmlouvavou kritičnost a humor, které jsou právě pro ústní projev dr. Staňka tak typické. Nikdo, komu se kniha dostane do rukou, nebude litovat, neboť každý si zde najde to své. Myslíme si, že i zatvrzelí ateisté budou mít po přečtení knihy o čem přemýšlet a hlavně nebudou rozčíleni, protože tato kniha není provokující, ale nesmírně podnětná.

7,49 € Detail
Rozhovor so sebou samou. Apokalypsa
slovenský

Rozhovor so sebou samou. Apokalypsa

Oriana Fallaci - Hronka 2019, EAN: 9788089875252

Oriana Fallaci (* 1929, 2006) bola talianska novinárka, ktorá sa stala známou vďaka rozhľadeným a pútavým rozhovorom s mocnými ľuďmi svetovej politiky v druhej polovici dvadsiateho storočia. Autorka bola a je oceňovaná za svoj nezameniteľný literárny prejav, chválená aj ostro kritizovaná za svoje názory, ktoré ako sama vyhlásila písala slobodne a neposlušne. Po niekoľkoročnej odmlke sa k publicistike vrátila po udalostiach 11. septembra 2001. Rozhovor so sebou samou s obsiahlym doslovom pod názvom Apokalypsa dokončila krátko predtým, ako prehrala svoj zápas s rakovinou. V netradičnom žánri autointerview sa nevyhýba osobným vyznaniam, úvahám nad svojím životom a chorobou, ale všetko smeruje k jej opisu mravného a intelektuálneho úpadku západnej civilizácie. S charakteristickou otvorenosťou píše o islamskom terorizme, kríze európskych hodnôt, demaskuje pokrytectvo politikov a nastavuje zrkadlo rezignovanej západnej spoločnosti. Hoci od napísania knihy a smrti autorky uplynulo vyše jedno desaťročie, nastolená téma krízy a konfliktu civilizácií zostáva aktuálna dodnes a ako novinárka sama predvídala do hĺbky poznačuje charakter svetovej politiky.

10,00 € Detail
Zápisky z pozdní doby
český

Zápisky z pozdní doby

Stanislav Komárek - Nakladatelství Academia 2019, EAN: 9788020030290

Kniha představuje souborné vydání autorových novinových článků a esejů z let 2014 až 2017, takříkajíc na závěr jeho novinářského působení, které trvalo od roku 2001. Doplňuje je několik novějších textů, dva obsáhlejší rozhovory a dosud nepublikovaná povídka. Jaké jsou problémy euroamerické civilizace v pozdní době? Co z toho, o čem se hovoří, je pěna dní a co jsou problémy skutečné? Nejsou vlastně už od počátku lidských dějin stejné? Čím se podobáme zvířatům a čím se od nich lišíme? Do jaké míry utváří věda náš obraz světa? Která z našich současných témat jsou skutečně podstatná? Kdy je čas o nich psát a kdy je čas s tím přestat? Není nakonec nejlepší odpovědí na otazníky světa kolem nás mlčení?

16,45 € Detail
Radikální buddhismus
český

Radikální buddhismus

Max Ščur - Anarchistické federace 2018, EAN: 9788090643970

Malá čítanka radikálního buddhismu je v Čechách, zahlcených ezoterickým brakem, první publikací svého druhu. Přibližuje čtenářům teoretické a historické základy současného sociálního a ekologického buddhismu na Západě i v Asii, kde je buddhismus takzvaně doma. Na příkladu odborných studií (Bondy, Fromm, Shields, Victoria) i vlastních textů angažovaných buddhistů (Učijama, Har Dayal, Ambedkar, Snyder, Cafard) dokládá bytostnou neslučitelnost buddhistické filozofie s ideologií reálného kapitalismu a naopak hledá styčné body mezi buddhismem a anarchistickým myšlením. Vybral, z angličtiny přeložil, poznámkami a doslovem opatřil Max Ščur.

10,34 € Detail
Babička potrkala dědečka
český

Babička potrkala dědečka

Radkin Honzák - Galén 2020, EAN: 9788074924668

Náš přední psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc. (* 1939), připravil již třetí výbor ze svých esejů, sloupků, komentářů i zamyšlení, které publikoval v odborných časopisech nebo na svém blogu v letech 2018 až 2019. Obsahem jsou jako vždy jeho bezprostřední reakce na události kolem nás, ale přibližuje nám i medicínu a témata, v nichž se lékařské vědy proplétají s jinými oblastmi, s politikou, morálkou, vědou i občanstvím jako takovým. Texty z volné trilogie Babičku potrkal jelen (2012), Dědeček potrkal jelena (2017) a Babička potrkala dědečka (2020) podávají zasvěcený - ať již kritický nebo shovívavý - obraz dnešní doby, navíc většinou s charakteristickým humorem. Výtvarného doprovodu se ujal klasik české karikatury Miroslav Barták.

10,34 € Detail
Příležitostné nápady
český

Příležitostné nápady (Astra)

Elena Ferrante - Prostor 2020, EAN: 9788072604463

Po dobu jednoho roku posílala redakce Guardianu Eleně Ferrante, autorce slavné tetralogie Geniální přítelkyně, různé náměty a otázky. Ona se nad nimi zamýšlela ve svých pravidelných týdenních sloupcích, aby nakonec vznikl tento výjimečný soubor, neopakovatelná literární hra, v níž Ferrante tvoří texty, které se tolik odlišují od jejích románů. Ale ani změna žánru nepotlačila její literární eleganci a pronikavost a jen podpořila celosvětové uznání, kterého se jí dostalo po vydání tetralogie Geniální přítelkyně. Prostřednictvím Příležitostných nápadů se čtenářům Eleny Ferrante dostává jedinečné šance nahlédnout do světa výjimečné autorky a pochopit její inspirativní mysl. Všech dvaapadesát sloupků je doprovázeno barevnými ilustracemi známého italského umělce jménem Andrea Ucini.

12,28 € Detail